celebrity

Evolucionisté používají celebrity k vymývání mozků veřejnosti

Jakob HaverDůsledky evoluční ideologie Napsat komentář

Paul Price

Z creation.com/celebrity-brainwashing přeložil Jakob Haver – 01/2019. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

celebrity_bill_nye

Bill Nye

Evolucionistický establishment je nespokojený. Přestože byl vytvořen “konsenzus” v tom smyslu, že budou systematicky vylučováni a diskriminováni akademičtí pracovníci, kteří s nimi nesouhlasí, zůstává široká veřejnost  ohledně evoluční teorie značně skeptická. Co s tím? O jednom z navržených řešení poslední doby jsme se dozvěděli od skupiny výzkumníků v oblasti evoluční psychologie na univerzitě Nipissing v kanadském Ontariu: k ovlivnění mozků veřejnosti používejte celebrity, aby přijala evoluci.1 Napsali:

  • “Navzdory shodě mezi vědci, že se lidé vyvinuli v průběhu času, pro většinu široké veřejnosti zůstává lidská evoluce dosud sporným tématem. Vědci navrhli řadu možných zdůvodnění, které mohou jednotlivcům pomoci překonat nedostatek ochoty přijmout evoluci, ale dosud žádný výzkum neprověřil, zda přijetí evoluce jednotlivcem může být ovlivnitelné pomocí názorů jiných, vlivných osobností. Tuto mezeru jsme v literatuře řešili zkoumáním, zda šíření evolučního názoru prostřednictvím mužských a ženských celebrit může ovlivnit jednotlivce v přijetí evoluce.”
“I přes “konsenzus” systematického vylučování a diskriminace akademických pracovníků, nepřijímajících evoluci, zůstává veřejnost ohledně evoluce značně skeptická.”

Pod zástěrkou testování paměti a sociálních postojů jednotlivců byl účastníkům studie předložen fiktivní článek, údajně napsaný celebritou, která propagovala úroveň populární knihy (buď pro evoluci, proti evoluci nebo nesouvisející s evolucí). Poté byli účastníci dotazováni řadou otázek s cílem jednak zjistit, jak si článek pamatují, ale také i jejich postoj ve vztahu k evoluci. Výzkumníci (neočekávaně) zjistili, že respondenty ovlivňovali představitelé mužských celebrit: “Tato předložená analýza jako první prokazuje, že vystavení názorům celebrit ve spojení s evolucí může ovlivnit jednotlivce v přijetí evoluce”.4

Pobláznit křesťanství nebylo tak snadné

Jednou z vypozorovaných zajímavostí této studie bylo to, že výzkumníci zjistili u respondentů nepřímou souvislost mezi mírou nábožnosti a mírou přijetí evoluce – čím více byli respondenti náboženští, tím méně přijímali evoluci:

  • “Hlavní důsledek nábožnosti spočíval v tom, že více zbožní účastníci projevili ve srovnání s méně náboženskými účastníky nižší ochotu k přijetí evoluce…“4

Toto je ve skutečnosti trnem v oku teistickým evolucionistům (jako je dr. Wiker), kteří se snaží přesvědčit křesťany, že mezi náboženstvím (zejména Biblí) a evolucí neexistuje žádný rozpor. Pokud už samotné čtení Bible nevedlo k odmítnutí evoluce, proč by měla existovat nějaká souvztažnost mezi nábožností a odmítáním evoluce?

Účinek zdánlivé pravdy

Je třeba uvést, že tato metoda využívání médií a celebrit ve snaze masově prosadit evoluci není v žádném případě ničím novým. Mohla by se vést diskuse o tom, že bychom nemuseli mít takovou míru obecného přijetí evoluce jako dosud, kdybychom to nedělali. Filmy jako Jurský park a Země před časem, televizní pořady jako je Teorie velkého třesku a bezpočet dalších zahlcují posluchače evolučními názory nepřetržitě a všemi směry. Z pohledu podprahového vnímání se ví o tom, že pořady, které sice nemají nic společného s evolučními koncepty, ale umí nadělat největší škody; přímé či postranní poznámky, automaticky předpokládající pravdivost evoluce a dlouhých věků, kterými je naše pop kultura doslova zaplavená, mají vliv na podvědomé posilování informací v myslích lidí.

Všechna tato neustálá omílání slouží k vytvoření dojmu, že evoluce musí být “pravdivá”. Jedna studie například zjistila, že opakovaná prohlášení měla větší šanci být považována za “pravdivá”, přestože o nich respondenti ve skutečnosti věděli, že jsou nepravdivá.4

“Informovaná rozhodnutí”

Ale vraťme se k našemu původnímu dokumentu – výzkumníci provedli následující pozorování a dospěli k závěrečnému doporučení:

  • “Veřejná prohlášení celebrit, podporující anti-evoluční názor, by tudíž mohla přispět k neakceptování evoluce veřejností a následně tak omezit schopnost veřejnosti činit informovaná rozhodnutí v širokém spektru jevů – přičemž mnohá z nich mají osobní důsledky… Vzhledem k důležitosti významu snahy vychovávat jednotlivce k evoluci s cílem zvýšit přijetí evoluce a vědeckou gramotnost obecně, by měl budoucí výzkum uvažovat o tom, jak využít názory celebrit (videoklipy rozhovorů s celebritami, podporujících evoluci), které by se měly použít jako témata k diskusi nebo jako výukové nástroje ve vzdělávacím procesu.”4 [důraz přidán]
“Doporučení používat videa celebrit, vychvalujících evoluci, jako součást “vzdělávacího procesu”, není ničím menším než podpora vymývání mozků s cílem přivést veřejnost na svou stranu.”

Jejich doporučení používat videa celebrit, vychvalujících evoluci, jako součást “vzdělávacího procesu”, není ničím menším než podpora vymývání mozků s cílem přivést veřejnost na svou stranu. Pokud je evoluce tak přesvědčivá, jak se o ní tvrdí, nemělo by být přece tak těžké o tom lidí přesvědčit. Například s přijetím Boyleova zákona podobný problém s přesvědčováním lidí nemáme.

Vypadá to, že evolucionisté se řídí pravidlem „účel světí prostředky“ – a je dokonce přijatelná i manipulace s podvědomím, pokud dosáhne cíle obrátit nové lidi k darwinismu. Proč? Protože – slovy bývalého komika a televizní hvězdy Billa Nye,

  • “Mluvíme o internetu. Ten je dílem vědy. Předpověď počasí. Ta má svůj původ také ve vědě. Tou hlavní myšlenkou v celé biologii je evoluce. Nevyučovat ji našim mladým lidem je zlé.”5

Odkazy a poznámky

  1. To bolster belief in evolution, study recommends celebrity endorsements, evolutionnews.org, 27 November 2018.
  2. Arnocky, S., Bozek, E., Dufort, C., Rybka, S., and Hebert, R., Celebrity Opinion Influences Public Acceptance of Human Evolution, Evolutionary Psychology, 2018. doi.org/10.1177/1474704918800656.
  3. Religiosity was determined via a survey called the Duke University Religion Index (DUREL).
  4. Fazio, L., Brashier, N., Payne, B., and Marsh, E., Knowledge Does Not Protect Against Illusory Truth, J. Exp. Psych.: General, 144(5):993-1002, 2015. dx.doi.org/10.1037/xge0000098.
  5. Topics: Evolution, brainyquote.com, Accessed 4 December 2018.

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments