ant

Evoluce hledá moudrost u mravenců

Pavel AkrmanEvoluce organizmů Napsat komentář

Ke studiu lidských mozků evolucionisté zkoumali … mravence

Frank Sherwin, D.SC. (HON.)

Z www.icr..org přeložil Pavel Akrman – 12/2021.

Kniha Přísloví říká: „Jdi za mravencem, pecivále, pozoruj ho a zmoudříš hned!“ (Přísloví 6:6). Evolucionisté šli tedy k mravencům – jenže ne proto, aby poznali jejich Bohem dané schopnosti shromažďovat a skladovat zásoby, ale aby se (dosud marně) pokusili určit „evoluci“ lidského mozku. Velikost lidského mozku se totiž od doby před 3 000 lety zmenšila a pro antropology to zůstává tajemstvím:

„K rozluštění této záhady se rozhodl tým výzkumníků z různých akademických oborů studovat historické vzorce vývoje lidského mozku, porovnávaje svá zjištění s tím, co je známo v mravenčích společnostech, a nabídli tak široký okruh poznatků.“1

Mravenci jsou malý, pracovitý hmyz v základech pozemského ekosystému. Bůh je stvořil se sofistikovanými sociálními systémy, které jim pomáhají účinně reagovat vzájemně mezi sebou a také s prostředím.

„V současné době není známo, kdy a v jaké formě se centrální nervový systém poprvé objevil ve dvoustranné souměrnosti a jak se dále vyvíjel.”

Protože mravenci – stejně jako lidé – byli stvořeni se složitými společenskými interakcemi, a protože evolucionisté nemají jinou možnost než se držet evoluční teorie, musí tedy co nejlépe využít tuto příšernou nauku a nějak vytvořit alespoň chatrné spojení mezi lidským a mravenčím mozkem a jejich chováním:

„Mravenci poskytují širokou škálu sociálních systémů k vytváření a testování hypotéz ohledně zvětšení nebo zmenšení velikosti mozku, a pomáhají tak při interpretaci evolučních vzorců mozku zjištěných u lidí. Ačkoli mravenci a lidé představují velmi odlišné cesty v sociálním a kognitivním vývoji, mohou nás poznatky u mravenců široce informovat o výběru sil, které ovlivňují velikost mozku.“3

To myslí autoři vážně? Evidentně ano. Jenže lidský (ani mravenčí) mozek se nevyvinul:

„V současné době není známo, kdy a v jaké formě se centrální nervový systém (CNS) poprvé objevil ve dvoustranné souměrnosti (Bilateria) a jak se dále vyvíjel v rozdílných bilaterálních kmenech.“4

O deset let později se na celkovém obrazu nic nezměnilo: „Kdy a jak vznikl zvířecí nervový systém nám dosud zůstává zahaleno v temnotě…“ 5

Rozdíl mezi členovci (mravenci) a savci (lidmi) je samozřejmě obrovský. Nicméně evoluční teorie tvrdí, že oba musí mít společného předka. Jak tedy evolucionisté začínají spřádat spojení mezi mravenci a lidmi? Pomocí neviditelných dedukcí:

„Přirozený výchozí bod při rekonstrukci evolučních drah nervové a behaviorální složitosti vychází z povahy hlavních bilaterálních výchozů společného předka. I když je tento živočich nepochybně vyhynulý, lze jeho charakteristické vlastnosti odvodit.“6

To ale není všechno – nejenže společný předek mezi členovci a savci zůstal i nadále neznámý, ale mravenci byli vždycky mravenci.7 Jeden z nejstarších známých mravenců pochází z rodu Gerontoformica. Ten byl nalezen ve Francii v jantaru Charentes, datovaného evolucionisty na více než 100 milionů let – a přitom jde o 100% mravence.

„Autoři uznávají, že jejich hypotéza je založena na principu „teorie o teorii …”

Aby evoluční přírodovědci prosadili společnou evoluci mozku u mravenců a lidí, odvolávají se ve svých závěrech pouze na ničím nepodložené dedukce, síly výběru a dosud neznámého společného předka. To ovšem není věda.

Článek v ScienceAlert připouští: „Autoři uznávají, že jejich hypotéza je založena na principu „teorie o teorii“, a že zřejmě nedokáže vysvětlit rozsáhlost všech změn v našem mozku během naší evoluční historie.“8

S tímto mohou kreacionisté jen souhlasit.

Odkazy

  1. Frontiers. When and why did human brains decrease in size 3,000 years ago? Ants may hold clues. Phys.org. Posted on phys.org October 22, 2021, accessed October 28, 2021.
  2. Tomkins, J. ‘Talking’ Ants Are Evidence for CreationCreation Science Update. Posted on ICR.org February 22, 2013, accessed November 2, 2021; Tomkins, J. Ant Behavior Informs Computer Search AlgorithmsCreation Science Update. Posted on ICR.org June 22, 2020, accessed November 2, 2021.
  3. DeSilva, J. et al. 2021. When and Why Did Human Brains Decrease in Size? A New Change-Point Analysis and Insights from Brain Evolution in Ants. Frontiers in Ecology & Evolution. 2021 (9): 712.
  4. Arendt, D. et al. 2009. The evolution of nervous system centralizationPhilosophical Transactions B of the Royal Society. 353 (1496): 1523-1528.
  5. Pennisi, E. 2019. Did neurons arise from an early secretory cellScience. 363 (6424).
  6. Gillette & Brown. 2015. The Sea Slug. Integrative & Comparative Biology. 55 (1058).
  7. Thomas, B. 120-Million-Year-Old Ants Alive and Well? Creation Science Update. Posted on ICR.org Sept 24, 2008, accessed November 2, 2021.
  8. Cassella, C. 2021. Ants Could Help Explain Why Our Brains Mysteriously Shrank Thousands of Years Ago. Sciencealert.com. Posted on sciencealert.com October 22, 2021, accessed October 29, 2021.

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments