topscience2008

V Top Science 2008 evoluce chybí

pavelkabrtÚvahy o kreacionismu, stvoření ad. Napsat komentář

Brian Thomase, Ph.D.

(Z www.icr.org přeložil Ivo Kraus, 01/2010.

Uznávaný vědecký časopis Science uveřejnil výsledky svého průzkumu deseti největších vědeckých objevů za rok 2008.(1) První místo získala transformace somatických buněk na buňky zárodečné, pomocí níž se vytváří indukované pluripotentní kmenové buňky. Genetici doufají, že tyto kmenové buňky budou náhradou embryonálních buněk pro testování a léčbu nemocí, aniž by došlo ke zbytečnému ničení lidských embryí.

Rovněž byl vytvořen seznam planet, které byly nyní poprvé zjištěny mimo naší sluneční soustavu, dále rakovinu způsobující geny, které se identifikují prostřednictvím výzkumu genomu, a rovněž byly vyvinuty materiály na železité bázi, které pracují s oním supravodivým kouzlem i při teplotách do -217 °C. Další objevy se týkají zejména pokroku dosaženého použitím výkonných počítačů v laserové videomikroskopii, při modelování bílkovin a při modelování v částicové fyzice.

Každý z těchto průlomových objevů byl vykonán díky kvalitní empirické vědě a za použití vědeckých metod, kterými vědci zjišťují, jak přírodní jevy fungují. Je příznačné, že ani jeden z těchto objevů vůbec nepotřeboval evoluční rámec pro jakoukoliv část těchto objevů – ani pro tvorbu příslušných hypotéz, ani pro testování těchto hypotéz, ani pro ověřování výsledků a závěrů. Je-li evoluce opravdu považována za podstatu empirické vědy a za nedílnou součást vědeckého vzdělání, proč potom byly principy evoluce v žebříčku vrcholných vědeckých objevů roku 2008 zcela bezvýznamné, jak lze vidět na základě její nápadné absence při těchto objevech?

Jeden evolucionista to vysvětlil takto: „Darwinismus je mezi vědeckými teoriemi unikátní. A to vzhledem k tomu, že se snaží vysvětlit nejen procesy ve vnějším světě, ale také původ člověka a jeho místo v evolučních událostech, darwinismus se pohybuje mezi filozofií a vědou, mezi vírou a rozumem, což žádná jiná vědecká teorie nečiní.“ (2)

Ve skutečnosti je darwinistická evoluce až natolik unikátní, že je zcela mimo sféru empirické (testovatelné) vědy.(3) Velká část z ní není vědecká, ale místo toho si vynucuje okleštěný způsob uvažování o původu, kde je vyloučeno nadpřirozené, i když důkazy na nadpřirozené věci ukazují. V tomto ohledu spadá do kategorie filozofie nebo náboženství. Aspekty evoluce, které jsou testovatelné, byly testovány a shledány dobrou vědou jako nepravdivé.(4) A tak darwinistická evoluce nejen že není vědou, ale je i špatnou filosofií a falešnou historií.

Žebříček průlomových objevů nabízený časopisem Science je ovocem kvalitní empirické vědy, a jako takový je v souladu s křesťanským světonázorem, na kterém byla moderní věda založena.(5) Písmo nás vybízí: “Mluv k zemi, a poučí tě.“(6)

Odkazy

  1. Objev roku: Runners-Up. Science. 322 (5909): 1768. Zveřejněno on-line na sciencemag.org 19 prosince 2008, přístup 23.prosince 2008.
  2. Leith, B. 1982. Sestup Darwin: Handbook of pochybnosti o darwinismu. London: Collins, 9.
  3. Morris, HM 2001. Evoluce je náboženství-ne věda. Akty a fakta. 30 (2).
  4. Gish, D. 1981. Shrnutí vědeckých důkazů o Stvoření. Akty a fakta. 10 (6).
  5. Sníh, EH 1998. Křesťanství: Příčina moderní vědy? Akty a fakta. 27 (4).
  6. Job 12:8.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments