dragon-man

Dračí muž

Pavel AkrmanPůvod člověka Napsat komentář

Peter Line

Z Creation.com přeložil Pavel Akrman – 04/2023. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com. Úvodní obrázek: Umělecká představa dospělého muže – rekonstrukce podle fosilní lebky nově navrhovaného druhu Homo longi, přezdívaného Dračí muž (zdroj: ScienceNews, použito se svolením Elsevie).

Dne 25. června 2021 oznámil mezinárodní výzkumný tým návrh nového lidského druhu z Číny, který pojmenovali Homo longi.1 Vzorkem je dobře zachovalá kraniální část lebky, nazývaná lebka z Harbinu. Poprvé byla objevena v provincii Heilongjiang, což znamená „řeka černého draka“ (přesné umístění není jisté), takže její majitel dostal přezdívku „Dragon Man“ (Dračí muž).

Tato lebka z Harbinu2 vykopaná v roce 1933 byla následně ukryta před invazní japonskou armádou ve studni. Později byla opět vyzdvižena a v roce 2018 darována univerzitě Hebei GEO. Ta provedla radiometrické datování metodou uran-thorium a určila „stáří“ samotné lebky na více než 146 000 let.

„Zdá se, že H. longi je blíže příbuzný [tj. je podobnější] moderním lidem, než byli neandrtálci.”

Kapacita mozkovny je 1 420 ccm – tedy jen o něco málo větší, než je u průměrného moderního člověka. Evolucionisté považují rysy robustních3 „archaických“ lidí, jako jsou například neandrtálci, za „primitivnější“ (v evoluční řeči) než jemnější rysy údajně více vyvinutých moderních lidí, známých jako „gracilní“. Gracilní lidé jsou údajně „odvozeni“ z dřívějších „archaických“ forem. O lebce „Dračího muže“ se říká, že představuje „mozaiku primitivních a odvozených znaků“.1 „Mozaika“ v tomto případě znamená, že má určité rysy typické pro robustní lidi, ale i jiné znaky typické pro gracilní lidi. To je v protikladu s tím, že všechny znaky jsou samy o sobě směsí, jakousi střední cestou mezi formami v každé skupině.

Výzkumníci popsali některé z „robustních“ rysů Dračího muže – např. „nízká lebeční klenba, silné nadočnicové oblouky, velké stoličky a alveolární prognatismus“ (tvar horní čelisti)4 – které se vyskytují u většiny archaických lidí. Dále uvedli, že „směsice archaických znaků zároveň s velkou lebeční klenbou a širokým obličejem podobným tváři H. sapiens je překvapující, přičemž toto se nachází i u méně úplných čínských fosilií z nalezišť středního pleistocénu Dali a Jinniushan, přestože v morfologických detailech se liší.“1

Nový druh? To sotva!

Ne všichni evolucionisté souhlasí s přiřazením Dračího muže k novému druhu. Článek v New Scientist uvedl zejména dva důvody, proč tomu tak je. Jedním z nich bylo, že „Homo longi se zdá být blíže příbuzný [tj. je podobnější] moderním lidem, než byli neandrtálci“.5 Dalším důvodem jsou poznatky z DNA, totiž že „moderní lidé a neandrtálci se v mnoha případech úspěšně křížili“.5

„… kreacionisté již dlouho poukazovali na to, že neandrtálci byli plně lidskými potomky Adama a Evy, konkrétněji osmi lidí, kteří přežili Noemovu Potopu před asi 4 500 lety.”

Křížení podle definice znamená, že lidé a neandrtálci jsou stejným biologickým druhem. Je to i jeden z několika důvodů pro dlouhodobé tvrzení kreacionistů, že neandrtálci byli plně lidskými potomky Adama a Evy, a konkrétněji osmi lidí, kteří přežili Noemovu Potopu před asi 4 500 lety. Jinými slovy, Dračí muž je jen další robustní člověk. Někteří badatelé se domnívají, že lebka mohla patřit i někomu z denisovanů, což je typ lidí dosud známý pouze z DNA a malých úlomků kostí.

Nálezy jako v Harbinu (a dalších v Dali a Jinniushanu, zmíněné výše) lze dobře vysvětlit křížením mezi různými podskupinami lidí stejného druhu. To může vést k jejich rozdílnému vzhledu, který je někdy „smíšený“ v obecném smyslu, a jindy mozaikový, jako je nález v Harbinu. Takové podskupiny mohou zahrnovat například exempláře běžně kategorizované jako Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis, Denisovan a moderní typ Homo sapiens — ti všichni jsou plně lidští potomci Adama a Evy. Dokonce i někteří evolucionisté jsou toho názoru, že opravdu není vhodné dávat žádné z těchto lidských skupin samostatné druhové jméno k našemu vlastnímu.

Zdá se tedy, že v případě lebky z Harbinu se nejedná „o nic tak světoborného“. Přesto se nálezu dostalo velké publicity. Článek jedné mezinárodní tiskové agentury uvedl, že lebka „může zásadně změnit naše chápání lidské evoluce“.6 Takovéto fráze a slogany se používají téměř u každého nového nálezu tak často, že ztrácejí svůj smysl. Nicméně zvýrazňují pohyblivé písečné duny, na kterých jsou postaveny myšlenky „evoluce člověka“.

Odkazy a poznámky

  1. Ni, X. et al., Massive cranium from Harbin establishes a new Middle Pleistocene human lineage in China, The Innovation 2:100130, 2021.
  2. Harbin is the provincial capital.
  3. See my article; creation.com/explaining-robust-humans. Return to text.
  4. Protrusion of the part of the upper jaw where the front teeth are located.
  5. George, A. and Marshall, M., More tangles in our human story, New Scientist 250(3341):10–11, 3 Jul 2021.
  6. AFP, ‘Dragon Man’: Scientists say new human species is our closest ancestor, 26 Jun 2021, weeklytimesnow.com.au.

 

 

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments