glacier-calving

Doba ledová

Pavel AkrmanCelosvětová Potopa Napsat komentář

Michael J. Oard

Video vyrobila společnost Creation Museum, překlad a české znění Pavel Akrman – 09/2018

Poznámka překladatele: Doba ledová je stále populárním tématem – evoluční geologové (lépe – ideologové) samozřejmě používají pro zasazení tohoto období do svého příběhu o historii Země množství milionů let a dobu ledovou dělí na několik etap. Většina kreacionistů však věří, že doba ledová byla jen jedna, začala brzy po Potopě a její trvání nebylo delší než několik století.

Charakteristické znaky doby ledové se nacházejí na více než 30% území světa a svědčí o pokrytí ledovými vrstvami nebo ledovci v minulé době. Dnes je zaledněno pouze 10% světového území, především Antarktida a Grónsko. Takové zalednění Země existovalo jen jedno (viz Otázka starověkých dob ledových zodpovězena) a pozorování ukazují, že to bylo nedávno.

Led v Grónsku a Antarktidě sahá do hloubky někde až kilometry hluboko a do šířky se rozkládá stovky kilometrů. Nicméně v současné době jsou kromě okrajových oblastí této ledové pokrývky všude jen studené pustiny. V dnešní době tam nalézáme nedostatek sněhu a borcení ledovců, což způsobuje ubývání ledové pokrývky (viz úvodní obrázek) – natož kdybychom vzali v úvahu dlouhé věky. Odpověď může poskytnout biblická Potopa. Především proto, že zaplavené horniny obsahují silné množství lávy a obrovský objem sopečného popela. Meteorolog Michael Oard je toho názoru, že to mohlo způsobit dobu ledovou.

ice-age-02

Teplo zadržené v oceánech po Potopě vedlo k vysokému odpařování, což na kontinentech způsobilo sněžení a déšť se sněhem. Led se na zemi tvořil stovky let, dokud se oceány neochladily. Tím se snížilo odpařování a ledový pokryv na zemi začal znovu tát.

Do předpotopních oceánů přibylo hodně teplé vody jednak ze zemské kůry, ale také díky množství lávových proudů a sopek, které vodu ohřívaly. Fosilní důkazy prozrazují, že v průběhu Potopy docházelo k zahřívání oceánů. Průměrná teplota oceánu byla necelé 4 stupně Celsia a po Potopě to mohlo být v průměru asi 30 stupňů Celsia, takže by se v Arktickém oceánu dalo koupat. Takhle teplý byl po Potopě, ale potom začalo ochlazování. A protože k ochlazování dochází převážně odpařováním, klíč spočíval v tom, že teplá voda se odpařovala rychleji a tím bylo ve vzduchu mnohem více vodních par.

Jak se oceán po Potopě ochladil, začal padat těžký sníh. Počítačové simulace, začínající u teplých oceánů ukazují sníh, dopadající z chladných kontinentů daleko do vnitrozemí. Silná ledová pokrývka narostla o tisíce metrů, v čemž vidíme důkazy pro takové množství ledu dnes. Tento led narostl za pouhých pár století. Celý proces byl také urychlen vulkanickým popelem, který po Potopě ochlazoval Zemi. Po Potopě také vznikalo z důvodu nestability Země množství chemických výparů. Aerosoly jsou malé částice o průměru jednoho mikronu a ty stoupaly do stratosféry, kde několik let odrážely sluneční světlo zpět do kosmického prostoru. Takže tu máte chladicí mechanismus, díky němuž led narůstal, až nakonec dosáhl svého vrcholu, kterým je ledovcové maximum. Jakmile se oceány dostatečně vyčistily, odpařování se zpomalilo, přestalo sněžit a led začal tát.

Výpočty ukazují, že nahromadění ledu, jeho pohyb a tání nevyžadovalo mnoho tisíc let, jak se tradičně učí. Období od teplého světa na konci Potopy do roztání ledu trvalo jen pár století. A to je potom důkazem jediné doby ledové – krátké doby ledové, která byla důsledkem katastrofické události. Takhle to vidím z pohledu vědy. Současné klima není klíčem k porozumění tomu, co v Grónsku a Antarktidě vytvořilo tak mohutné vrstvy ledu. Spíše to ukazuje, že klíč k tomu všemu leží v Bibli, v události obrovské Potopy za Noemových dnů.

  • Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce a budou se posmívat: „Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření.“ (2. Petrův 3:3-4)

Příbuzné články

Odkazy

  1. Oard, M. and Reed, J.K., Rock Solid Answers: The Biblical Truth Behind 14 Geological Questions, Master Books, Green Forest, AR, 2009.
  2. Oard, M.J., Frozen in Time: Woolly Mammoths, the Ice Age, and the Biblical Key to Their Secrets, Master Books, Green Forest, AR, 2004.
  3. Oard, M.J., What caused the Ice Age? Creation 36(3):52–55, 2014.
  4. Schermerhorn, L.J.G., Late Precambrian mixtites: glacial and/or nonglacial? American Journal of Science 274:673–824, 1974.
  5. Oard, M.J., Ancient Ice Ages or Gigantic Submarine Landslides? Creation Research Society Books, Chino Valley, AZ, 1997

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments