cantwell-formation

Dinosauří “superdálnice” ukazuje na globální Potopu

Pavel AkrmanCelosvětová Potopa Napsat komentář

Tim Clarey, PH.D. *)

Z www.icr.org přeložil Pavel Akrman – 09/2018.

Objev zvláštního souboru stop v křídových horninách na Aljašce zamotal paleontologům pořádně hlavu.

Anthony Fiorillo se svými kolegy z Perotova přírodovědeckého muzea ohlásili v Scientific Reports objev fosilních stop.1 Četné otisky byly nalezeny v Národním parku Denali ve střední části Aljašky, ve formaci nižší křídy Cantwell.

Horninový útvar Cantwell je téměř 4 km silný sled konglomerátu různých hornin, pískovců a břidlic (s občasnými uhelnými ložisky), obsahující pestrou sbírku fosilní flóry (rostlin).1

To, co dělá tento objev neobvyklým, je společný výskyt stop dvou naprosto odlišných druhů dinosaurů: hadrosaurů (ptakopyskovití) a therizinosaurů – podivně vypadajících dvounohých dinosaurů s dlouhými krky a dlouhými pažemi a dlouhými drápy. Fiorillo uvedl, že:

„Hadrosauři jsou velice běžní a nalézají se po celém Národním parku Denali. Dosud ale v parku nebyli nalezeni vedle therizinosaurů. Na základě výsledků našeho výzkumu jsme dospěli k závěru, že tyto společné stopy jsou v současné době jediné svého druhu v Severní Americe.”2

Autoři studie připustili, že ve stejném horninovém útvaru v Číně byly sice objeveny kosti hadrosaura a therizinosaura, ale žádný společný výskyt jejich stop.2

Dokument vysvětluje: „Je to obzvláště neobvyklé vzhledem k tomu, že hadrosauři měli pravděpodobně komplexní sociální dynamiku, čímž vyvolávají různé scénáře, které by vysvětlovaly tento vzácný společný výskyt taxonů”.

“Celosvětová Potopa nabízí pro tyto soubory stop lepší vysvětlení.”

Autoři dospěli k závěru, že Aljaška musela být „branou pro dinosaury”, umožňující jejich průchod tam a zpět z Asie do Severní Ameriky.2

Další udivující nález stop odhalil Rayem Stanford se svým týmem v křídových horninách Marylandu počátkem letošního roku (2018).4 Na pozemku NASA, vesmírného letového střediska Goddard, bylo nalezeno více než 70 fosilních stop na ploše přibližně dvou metrů čtverečních.2 Linie stop zahrnují otisky malých savců, dinosaurů o velikosti menších ptáků, stopy pterosaurů, a otisky velkých dinosaurů – sauropodů a nodosaurů.4

Tato vzácná kolekce zvířat, zvláště objev stop savců, a to vše na velmi malém prostoru – to bylo velice překvapující. Autoři tvrdí, že tato sestava představuje „téměř optimální” stav vyžadující „zvláštní konzervační a tafonomické podmínky.”4

dinosauri-poloostrov

Mapa USA vyznačující zmíněný Dinosauří poloostrov. Čísla vyznačují tloušťku sedimentů v km. Klikni pro zvětšení. (zdroj: creation.com)

Máme tedy dvě neobvyklé sestavy rozmanitých fosilních stop, které ukazují na zvířata mnoha různých druhů ve vzájemně těsné blízkosti. Sekulární vědci jsou na rozpacích, mají-li vysvětlit proč. Jejich nejlepší vysvětlení podle všeho počítá s přítomností zvláštních podmínek a / nebo jakýmsi shromažďováním se na dinosauří superdálnici.

Celosvětová Potopa nabízí pro tyto soubory stop lepší vysvětlení. Jak vody Potopy stoupaly stále výš a výš, zvířata se snažila vyšplhat rychle na poslední zbytky země, která ještě nebyla pod vodou. Některá z těchto míst byla také ta, kde je dnes Aljaška a Maryland. Další takové lokality byly na americkém Západě.

Již dříve jsem vysvětlil nález tak mnohých dinosauřích fosílií na americkém Západě ve stejných lokalitách tím, že jsem identifikoval úzký pás předpotopního vysokohorského území, který jsem nazval „Dinosaur Peninsula“ (Dinosauří poloostrov) a napsal jsem: „Vypadá to, že dinosauři dokázali přežít počáteční fázi Potopy na Západě jednoduše proto, že se dokázali shromáždit a vyškrábat se na nejvyšší zbytky země – kde příslušné sedimentární vrstvy nejsou tak hluboké – jak vody Potopy postupovaly.”5

“Jedinečné uchování stop lze snadno vysvětlit jejich rychlým pohřbením vodami Potopy.”

Tyto dva nedávné objevy fosilních stop jsou neobvyklé proto, že vykazují umístění velice různorodé fauny (zvířat) tak blízko u sebe a v krátkém časovém úseku. Ale pokud se na ně díváme jako na důsledek jednorázové celosvětové události, dají se tyto rozmanité stopy také očekávat. Toto zvláštní uchování stop lze snadno vysvětlit jejich rychlým pohřbením vodami Potopy.

Odkazy

  1. Fiorillo, A. R. et al. 2018. An unusual association of hadrosaur and therizinosaur tracks within Late Cretaceous rocks of Denali National Park, Alaska. Scientific Reports. 8:11706. DOI:10.1038/s41598-018-30110-8
  2. News Staff. 2018. Cretaceous Alaska Was ‘Superhighway’ for Migrating Dinosaurs, Paleontologists Say. Posted on sci-news.com Aug. 8, 2018, accessed August 22, 2018.
  3. Fiorillo, p. 8.
  4. Stanford, R. et al. 2018. A diverse mammal-dominated, footprint assemblage from wetland deposits in the Lower Cretaceous of Maryland. Scientific Reports. 8: 741. DOI:10.1038/s41598-017-18619-w
  5. Clarey, T. 2015. Dinosaurs found in late Flood rocks. Acts & Facts. 44 (2): 16.Image: Life reconstruction of hadrosaur-therizinosaur co-occurence based on tracks described in the Fiorillo study.
    Image credit: Copyright © Karen Carr. 2018. Used in accordance with federal copyright (fair use doctrine) law. Usage by ICR does not imply endorsement of copyright holder.

*) Dr. Timothy Clarey výzkumný spolupracovník v ICR a své Ph.D. vzdělání v geologii získal na Western Michigan University.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments