minisauripus

Dinosauří otisky kůže v Koreji

Pavel AkrmanCelosvětová Potopa Napsat komentář

Vysoce ostré kožní stopy dinosaura zanechané během deště

Phil Robinson

Z creation.com přeložil Pavel Akrman – 09/2023. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com. Úvodní obrázek: umělecké ztvárnění Minisauripa. Zdroj: Blogspot.com

Zkusili jste si někdy představit dinosaura běžícího v dešti? Ohromující nález drah fosilních stop poblíž města Jinju v Koreji je zatím vůbec tím nejbližším, k čemu se dnešní lidé dostali, tedy kromě sledování na obrazovce. Výzkumníci nazvali svůj objev dráhami stop malých teropodních dinosaurů, spolu s nádherně zachovanými otisky jejich kůže. Zařadili je mezi ichnogeny1 s názvem Minisauripus.2,3 „Jsou to vůbec první nalezené stopy, kde dokonalé otisky kůže pokrývají celý povrch každé stopy,“ řekl emeritní profesor geologie Martin Lockley, autor článku.4 List uvedl, že „takto souvislé „pokrytí“ je mezi všemi dosud známými dinosauřími stopami zcela ojedinělé“.

dino-korea-1Obrázek 1 z dokumentu Scientific Reports: (A) Mapa zobrazující čtyři dráhy Minisauripus a otisky dešťových kapek. (B) Zobrazení mikrostratigrafie části a protějšku desky nesoucí stopy. (C) Dodatečná izolovaná pátá dráha na malé desce zvlášť.

Běh v dešti?

Fosilní dráhy otisků se skládají ze čtyř úseků stop a jedné samostatné. Jsou jen palec dlouhé (2,5 cm) a byly vytvořeny na velmi tenké vrstvě jemného bláta. Změřením vzdálenosti stop od sebe ve vztahu k předpokládané velikosti Minisauripa vědci vypočítali, jak rychle se dinosaurus asi pohyboval. Při chůzi v bahně se dinosaurus pohyboval rychlostí kolem 9 km/h, což je jeden z důvodů, proč mohl zanechat tak detailní otisky. Kdyby šel pomalu nebo kdyby stál na stejném místě nějak dlouho, kontakt s jemným bahnem by zanechal méně detailní otisk. Každý otisk byl výsledkem rychlého otlaku nohy v bahně právě jen tak, že zanechal dokonalou repliku šupinaté nohy – a tím je také demonstrována historie pohybu.

„Takto souvislé „pokrytí“ je mezi všemi dosud známými dinosauřími stopami zcela ojedinělé“ – autoři článku v Scientific Reports 9, 2019

Výzkumný tým také objevil v okolí stop otisky vodních kapek. To poskytlo důkaz, že stopy byly vytvořeny během deště nebo těsně po něm, přičemž na jeden z otisků vodních kapek skutečně šlápl dinosaurus.

Všechno o tomto úžasném nálezu svědčí o rychlých procesech. Neexistuje žádný scénář, ve kterém by mohl tyto fosilní stopy zachovat pomalý sedimentační proces, protože zakrátko by musely jemné stopy a dešťové kapky erodovat. To také nevyhnutelně znamená, že i vrstva horniny s dráhami stop se vytvořila rychle.

dino-korea-2Obrázek 2: Stopy a otisky dešťových kapek ve vysokém rozlišení (nature.com)

Potvrzení biblické historie

I když autoři článku tvrdí, že tyto úžasně detailní stopy byly zanechány během období „křídy“ (údajně před 120–112 miliony let), přesto dává mnohem větší smysl spojit je s prvními 150 dny Noemovy Potopy (před asi 4 500 lety), kdy byla Země postupně zaplavována. Pozorované fosilní stopy odpovídají modelu BEDS (Briefly Exposed Diluvial Sediments).5 Během této chaotické doby byly nakrátko odkryty vrstvy sedimentu, nově vytvořené vzdouvajícími se potopními vodami, jak hladina kolísala nahoru a dolů. Když byla nová vrstva dočasně obnažena, dopadaly na ní kapky deště a tvorové jako byli dinosauři po ní mohli krátce přejít, než hladina vod znovu stoupla. Krátce na to byly dráhy stop a otisky dešťových kapek rychle překryty dalšími bahnitými sedimenty, což umožnilo jejich zachování.

„Neexistuje žádný scénář, ve kterém by mohl tyto fosilní stopy zachovat pomalý sedimentační proces.”

Tito dinosauři, nacházející se mimo Noemovu Archu nakonec zahynuli, zatímco ti na její palubě po Potopě přežili a žili souběžně s lidmi. Takové nálezy velmi dobře zapadají do biblické historie, ale je zmatkem pro ty, kteří záměrně „věděti nechtějí, že nebesa již dávno slovem Božím byla učiněna, i země z vody a na vodě upevněna“ (2 Petr 3:5–6).

Odkazy a poznámky

  1. Ichnogenus je klasifikace založená výhradně na fosilních stopách, jako jsou dráhy stop nebo podzemní chodbičky, pokud jsou považovány za charakteristické, a nikoli za typ jiných známých důkazů.
  2. Kim, K., Lockley, M.G., Lim, J.D. & Xingand, L., Exquisitely-preserved, high-definition skin traces in diminutive theropod tracks from the Cretaceous of Korea, Scientific Reports 9, 2039, 2019 | doi:10.1038/s41598-019-38633-4.
  3. Existují i jiné vědecké zprávy o fosilních drahách přiřazených k Minisauripus — ale tato nová zpráva je o stopách, které jsou považovány za „nejstarší“ dosud nalezené. Známé jsou již stopy z osmi dalších lokalit v Číně a Koreji. Zvláště pozoruhodné jsou samozřejmě jejich zachovalé otisky kůže.
  4. University of Colorado Denver, Perfectly preserved dinosaur skin found in Korea, phys.org, 9 April 2019.
  5. Oard, M.J., Dinosaur Challenges and Mysteries: How the Genesis Flood Makes Sense of Dinosaur Evidence—Including Tracks, Nests, Eggs, and Scavenged Bonebeds. Creation Book Publishers, Powder Springs, GA, chapter 8, 2011.

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments