design-of-man

Design člověka: žádné stopy po evoluci

pavelkabrtPůvod člověka Napsat komentář

Frank Sherwin, M. A.

(Z Acts and Facts –January 2011 (str.16) přeložil M. T. – 3/2011)

Člověk se buď pozvolna vyvinul z prvotního kalu před několika miliardami let – nebo byl stvořen k obrazu Božímu. Seznam důkazů svědčících údajně o vývoji člověka z „nižších“ forem života se během mnoha desetiletí poctivého vědeckého bádání scvrkl na nulu. Od střechy po základy se nám tak konstrukce „evoluce člověka“ před očima rozpadá.

Zubaři zastávající darwinovskou filozofii by například mohli navrhnout vytrhat člověku zuby moudrosti vzhledem k „evoluci“ lidských čelistí. I když je opravdu třeba nějakou tu stoličku občas vytrhnout, nemá to prokazatelně s evolucí co dělat (1).

Mnozí evolucionisté poukazují na chronické bolesti zad jako důkaz toho, že lidé začali na rozdíl od svých čtyřnohých předků chodit zpříma. Nejenže je však lidská páteř zcela jasně konstruována pro vzpřímenou chůzi, potíže se zády však zjevně souvisejí se špatnými návyky, zraněními či jinými poškozeními. Bolesti zad tak nemají s evolucí nic společného (2).

Evolucionisté nepřestávají tvrdit, že vývoj lidského embrya v matčině lůně zrcadlí evoluční minulost člověka, kdy měl žábry jako ryba či žloutkový vak jako kuře. S podobnými nevědeckými tvrzeními přišel jako první německý zoolog Ernst Haeckel, když formuloval svůj nechvalně známý „biogenetický zákon“. Evolucionisté se stále (na škodu poctivé vědě) téhle překonané nauky drží, ačkoli byla tato „rekapitulační teorie“ již dávno zcela vyvrácena (3).

“Seznam důkazů svědčících údajně o vývoji člověka z „nižších“ forem života se během mnoha desetiletí poctivého vědeckého bádání scvrkl na nulu.”

V mnoha světských školách se stále učí nevědecká koncepce, podle které jsou struktury jako krční a nosní mandle a apendix bezcennými pozůstatky naší evoluční minulosti (4). Roku 2010 však označili čtyři evolucionisté zmíněné mandle za „velké soubory imunologicky aktivních lymfatických tkání“ (5). Jde tedy o dynamické součásti imunitního systému! Roku 2009 prohlásil jeden imunolog-evolucionista:

„Kdyby Darwin věděl o tvorech, kteří mají apendix u tlustého střeva, a kdyby věděl o mnohostranné účelnosti apendixu, nepovažoval by ho patrně za pouhý pozůstatek po evoluci,“(6)

Neexistují fosilní důkazy toho, že se člověk vyvinul z nějakého nižšího tvora. Jak to vyjádřil jeden autor populárněvědecké literatury, „Poslední společný předek šimpanzů a lidí zůstává pro vědu svatým grálem“ (7) – jde tu o metaforu implikující marné hledání iluzorního pokladu nebo prostě čehosi velmi cenného, hledání, které nemá absolutně žádnou šanci na úspěch. Doklady údajné evoluce na tomto poli totiž nevyhnutelně vnášejí do celé problematiky jen zmatek. Podtitul v Newsweeku to vyjadřuje lakonicky: „Objev fosilie neznámého předka člověka otřásá představami o lidské evoluci“ /8/.

Například nedávno objevené stopy nohy vypadají překvapivě lidsky a kreacionisté tedy navrhují nemyslitelné – totiž že jsou skutečně lidské (9). Ostatní autoři tančí kolem pravdy:

„Jedná se o nejstarší stopy nohou, vytvořené před 1,5 miliónem let, které vypadají jako stopy pocházející od moderních lidí. Vědecký tým…našel tyhle cenné fosilizované stopy roku 2009 ve vyschlém blátě … Na první pohled jsou totožné se stopami, které zanecháme, jdeme-li po písku.” (10)

Evolucionisté nemohou přijmout, že zmíněné stopy zanechali lidé, a tak bez zjevného vědeckého důvodu věří, že patří méně vyvinutému předku člověka, jímž prý byl Homo erectus.

Písmo v Genesis 1 jasně učí, že Bůh stvořil rostliny i zvířata „podle jejich druhu“ – a stejně tak člověka, unikátního tvora stvořeného k obrazu Božímu (Genesis 1:27).

Odkazy

 1. Sherwin, F. 2003. The Whole Tooth about Wisdom Teeth. Acts & Facts. 32 (3).
 2. Morris, J. 1998. Do Back Problems in Humans Prove Evolution from Animals? Acts & Facts. 27
  (12).
 3. Morris, J. 1989. Does the Human Embryo Go through Animal Stages? Acts & Facts. 18 /8/.
 4. Sherwin, F. 2003. For Every Structure There Is a Reason. Acts & Facts. 32 (11).
 5. Barrett, K. E. et al. 2010. Ganong’s Review of Medical Physiology. New York: McGraw-Hill Medical,
  605
 6. Choi, C. Q. The Appendix: Useful and in Fact Promising. LiveScience. Posted on livescience.com
  August 24, 2009, accessed November 11, 2010.
 7. Viegas, J. The Human Family Tree. Discovery News. Posted on discovery.com, accessed November 11, 2010.
 8. Begley, S. Welcome to the Family, Missing Link. Newsweek, April 8, 2010.
 9. Thomas, B. Human Evolution Story Stumbles over Footprints. ICR News. Posted April 6, 2010, accessed November 10, 2010.
 10. Hirji, Z. Footprint Fossils Analyzed for Ancient Human Gait. Discovery News. Posted on news.discovery.com July 22, 2010, accessed November 11, 2010.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments