ancient_civilizations

Dávné civilizace a moderní člověk

pavelkabrtCelosvětová Potopa Napsat komentář

Byly dávné kultury pokročilejší víc než mnozí evolucionisté věří?

David Criswell

Z creation.com přeložil Pavel Kábrt– 06/2016. Permition granted by Creation.com – Přeloženo s povolením od Creation.com.

battery_like_artefact

Něco jako váza – výrobek  z 2 000 let starého parthského města. Německý archeolog Wilhelm König a další věří, že to byl určitý typ baterie.

O starověkém Egyptě se předpokládá, že to byla jedna z prvních civilizací, která však tím, jakých schopností dosáhla, už dlouho uvádí vědce v úžas. Jen jednou z mnoha takových schopností je matematická přesnost, s jakou byly postaveny pyramidy.

Dlouho se věřilo, že člověk neměl takovou úroveň matematiky, která by Egypťanům umožňovala vybudovat takové stavby. Navíc ale záhada pyramid bledne ve srovnání s jinými archeologickými objevy.

Podle názoru Dr. Colina Finka z oddělení elektrochemie na Kolumbijské univerzitě, starověcí Egypťané mnoho svých výrobků pokovovali mědí a používali k tomu určitou formu elektrolýzy.1

To spočívalo v použití směsi chemických prvků, které po ponoření předmětu vytvořily elektrochemický potenciál, který způsobil trvalé pomědění předmětu.

Článek v Scientific American odkazuje na tuto techniku jako na “tajemství, které bylo později ztraceno a nebylo objeveno až do předminulého století Faradayem”.1 V době Kleopatry vyvinuly Parthové jednoduchou elektrickou baterii.2 Tato baterie využívala tenkou měděnou ploténku na dně malého, 10 cm válce, a používala se k pozlacování klenotů. Science Digest tohle nazval “prvním lidským průmyslovým využitím elektřiny”.3

tomb_glider

Je toto model kluzáku? Někteří věří, že ano. I když to bylo nalezeno v egyptské hrobce staré 2 000 let.

K nedávným nálezům patří objev něčeho, o čem někteří věří, že to byl dávný egyptský model kluzáku. Našlo se to ve 2 000 let staré hrobce.4 Dřívější spolupracovník NASA William Corliss nazývá tento přesný model “velice pokročilou formou toho, čemu se říká větroň”.4 Corliss říká, že ‘křídlo’ by plachtilo vzduchem velmi podobně jako moderní kluzáci, a k jeho zhotovení bylo třeba nesmírné aeronautické a matematické přesnosti. Vědci, kteří tento model studovali tvrdí, že jeho rozměry a design by mu jistě umožňovaly létat.

V nedalekém Řecku měli Řekové velice komplikovaný přístroj, který mohl simulovat pohyby planet. Někteří vědci jej nazvali dávným ‘počítačem’, zatímco jiní tvrdí, že šlo o určitý hodinový stroj. Všichni se ale shodují v tom, že tento předmět představuje mechanizmus, který zřejmě o hodně předběhl čas.5

Co říká Bible o pokročilých civilizacích?

Skeptici a mnoho světských vědců se dlouho snaží popřít historicitu Bible. V této myšlenkové atmosféře také mnoho křesťanů předpokládá, že Babylon byl počátkem civilizace, zatímco Noe a jeho rodina žili před potopou čistě jen v oblasti obývané převážně primitivními kmenovými komunitami.

Tento pohled však nelze sladit s Biblí. Technologická složitost postavit takovou loď, jakou byla archa, je zřejmým problémem, ale ještě větším problémem je, jak by mohl Noe postavit archu (s plochou paluby velkou jako 36 tenisových kurtů) s tak omezenými možnostmi v takových primitivních společnostech. To jasně vyžaduje větší a pokročilejší civilizaci.

Množství celosvětových civilizací

calculating_device

Tato kopie důmyslného počítacího stroje byla vytvořena na základě nálezu z potopené řecké lodi z doby Krista.

Apoštol Petr věřil zcela jasně, že Potopa zaplavila celý svět (2.Petra 3:5–7). Navíc populační studie ukázaly, že v období 1 700 let od Adama k Noemovi mohla být země velmi snadno zalidněna nejméně jednou miliardou lidí.6 To jasně ukazuje na množství celosvětových civilizací.

Nepřekvapuje, že věda nemůže nalézt přímé doklady o předpotopních civilizacích, protože Bible říká, že celý tehdejší svět byl zničen Potopou. Petr dokonce toto zničení přirovnává k budoucímu zničení země ohněm. (2.Petra 3:5–7). Potopa vyhladila prakticky všechny pozůstatky starověkého člověka. Pokud vůbec něco, tak lze nalézt jen velmi zřídkavé stopy – a ty budou zameteny pod koberec coby nevýznamné anomálie.

Jenže právě tyto anomálie naznačují, že starověké civilizace mohly být dokonce mnohem pokročilejší než některé civilizace pozdější.

Během hloubení kanálu mezi jezerem Dora a jezerem Eustis na Floridě objevili dělníci zbytky starověkého města. Toto město se nachází o hodně níže než je hladina moře a psal o něm Scientific American.7 Dalším příkladem jsou pozůstatky velkého města pohřbeného u arktického pobřeží.8 Dnes tu žije velmi málo lidí, vyjma po místech zde žijících Eskymáků, protože Arktida má velmi nepříznivé podmínky pro život. A přesto archeologové uvažují o tom, že toto město mělo minimálně 4 000 obyvatel.8 Rozměry tohoto města “udivují moderní badatele”.9

Existuje mnoho dalších příkladů. Ve skutečnosti byly napsány celé svazky o podobných ‘anomáliích’. Většina evolucionistů znevažuje všechno, co jakýmkoliv způsobem ohrožuje jejich evolucionistické časové měřítko, jenže ignorovat důkazy je prostě jen jiný způsob znevažování pravdy.

Tyto civilizace skutečně existovaly a archeologové objevili mnoho neobvyklých artefaktů, které ukazují na vysoký stupeň vědecké úrovně. Možná nejpodivuhodnější z těchto nálezů je zvláštní válec, který byl nalezen uložený v pevné, velmi staré hornině. Všechny známé studie tohoto válce ukazují, že šlo o mechanický stroj s patrně elektrickými vlastnostmi, jak je vidět z měděného vinutí. Někteří vědci toto zařízení srovnávají s moderní zapalovací svíčkou, i kdy zcela nepochybně zde byl jiný účel.10

Tato fakta nelze jen tak zamést pod koberec, aby byli kritici Bible uspokojeni. Člověk nepotřeboval čekat, až se mu vyvine inteligence, než bude schopen budovat pokročilé civilizace. Člověk už totiž vyvinutý a pokročilý byl.

Technologie nás zachránit nedokáže

spark_plug

Válec v hornině, která obsahovala zkameněliny. Někteří badatelé jej srovnávají s moderní zapalovací svíčkou.

V Genesis 11:6–9 řekl Bůh, že rozdělí v Babylóně lidské jazyky, protože jinak “lidi nic nezastaví udělat to, co si zamanou”. Vypadá to tedy, že člověk nakonec dosahuje bodu, ve kterém civilizace a komunikace mezi kulturami dosahují svého vrcholu.

Nicméně technologie nás nespasí. Noemova generace byla velice pokročilou civilizací, ale odvrátit Boží hněv nedokázala.

Petr varoval ranou církev, že “těm, kdo toto tvrdí, zůstává utajeno, že dávná nebesa i země byly vyvolány slovem Božím z vody a před vodou chráněny. Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul. Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm; Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí”. (2.Petra 3:5–7)

Spíše než snižovat dávné lidi (naše předky) bychom se měli sami pokořit a přijmout lekci z historie dříve, než se naše vlastní civilizace stane jen kuriózními pozůstatky někde v zemi. To, co budujeme, se obrátí v prach, ale Království, které vybuduje Kristus, bude trvat navždy.

Příbuzné články

Odkazy a poznámky

  1. Corliss, W., Ancient Man: A Handbook of Puzzling Artifacts, The Sourcebook Project, Glen Arm (Maryland), p. 443, 1978.
  2. Schwalb, H.M., Electric Batteries of 2,000 Years Ago, Science Digest 41(4):17–19, 1957. See also Down, D., Why the electric battery was forgotten, Creation 16(2):10–13, 1994; creation.com/ancient-battery.
  3. Shwalb, Ref. 2, p.18.
  4. Corliss, Ref. 1, pp. 454–¬455.
  5. de Solla Price, D.J., Unworldly Mechanics, Natural History 71(3):8–17, 1962.
  6. Whitcomb, J., a Morris, H., The Genesis Flood, Presbyterian and Reformed, Phillipsburg, New Jersey, pp. 25–¬27, 1961. V době potopy zde moho být více jak tři miliardy lidí po celém světě, za předpokladu populačního růstu jen o velikosti 1,3 % za rok. Současná hodnota je 1,8 procent. Populační rozbory jsou pro zastánce staré Země velkým problémem. Jednoduše nebylo dost katastrof v lidské historii, aby byl populační růst lidstva po 100 000 let nebo déle udržen na tak nízké úrovni.
  7. Corliss, Ref. 1, pp. 83–84.
  8. Rainey, F.G., Mystery People Of The Arctic, Natural History 47(3):148–155, 1941.
  9. Rainey, Ref. 8, p. 148.
  10. Rawson, A.L., Transactions Of the New York Academy Of Science 11:26–¬29, as cited by J.R. Jochmans, Strange Relics From The Depths Of The Earth, Forgotten Ages Research Society. Reprinted with permission from the Bible-Science Association, Minneapolis, p. 17, 1979.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments