emperor

Dávejte císařovo císaři

pavelkabrtÚvahy o kreacionismu, stvoření ad. Napsat komentář

Pavel Kábrt
(poprvé publikováno 21.03. 2009)

Poznámka redakce: Biblický kreacionismus, kterému se Pavel Kábrt věnoval desítky let, je nejstarší hnutí vědců proti evoluční teorii. Byli a jsou to vědci, kteří mají běžné světské nebo jiné univerzitní vzdělání a provádějí vědecký výzkum. Proto samozřejmě neargumentují jen z Bible, jak se to snaží tvrdit evolucionisté. To si každý může ověřit na tomto webu ve stovkách odborných článků. Bibličtí kreacionisté rovněž popírají (na rozdíl od tzv. „evolučních teistů”) miliardová a milionová stáří světa a přírody.

Pavel Kábrt často říkával: „Největším nepřítelem evolucionistů není Bible a její argumenty, ale skutečná vědecká fakta. Nepřítelem evolučního mýtu jsou pozorování, výpočty, laboratorní výzkumy a zjištěná fakta z terénu.”

(Pavel Akrman)

A co je Božího Bohu, dodává Ježíš (Matouš 22:21). Jenže to chodí jinak. A nejen při placení daní. Již ve škole se snaží mladému člověku vštípit názor, že život na Zemi vznikl zcela nesmyslně, tak nějak nepřirozeně, z ne -života. Říká se tomu evoluční (vývojová) teorie. Víra v ní je povinná. Štorchovi Lovci mamutů, Burianovy ilustrace a pár hodin biologie činí tuto víru přijatelnější a navodí v duši dojem, že jde o nesmlouvavou vědu. A komu potom vděk a komu úcta? Možná rodičům, ale zcela jistě ne evoluci.

Vývojem až k andělům

Ne, ani mě nenapadlo o tom všem pochybovat a podezřívat pana Štorcha, že si to vymyslel. Věřil bych tomu dodnes, kdyby nepřišel dobrý přítel a neřekl mi: je to omyl. Nemají žádné důkazy. Hledej a nestačíš se divit. A půjčil mi knížku. Četl jsem, ptal se a znovu četl. A nestačil se divit.

Víte o tom, že celá evoluční teorie o postupném vývoji života z ne-života a člověka z ne-lidí je jen nepodložená filosofická hypotéza? Že proti této filosofii stojí masivní důkazy z paleontologie, genetiky, termodynamiky, teorie informací a dalších vědních disciplín? Kolik z nás je informováno o tom, že dnes tisíce vědců protestují proti vyučování evoluční teorie na školách, a že sami evolucionisté hovoří o této hypotéze jako o „omylu století“ a kladou otázku: „Měli bychom Darwina spálit?“ (Macbeth, Matthews, Grassé, Denton aj.) V podkapitole Je evoluční teorie vědeckou teorií? přiznal dokonce i náš evolucionista, doc. František Čížek, že: „….evoluční teorie jako celek nemá deduktivní stavbu, jako je tomu například v newtonovské mechanice. To má celou řadu příčin, mezi něž patří skutečnost, že velká část nezbytné informace o biologických objektech je navždy ztracena, že problémy jsou zde mimořádně široké a složité. Proto je řada tvrzení této teorie dosud jen naznačena. Místo explicitně formulovaných zákonů a vztahů mezi různými úrovněmi je zde řada jen předpokládaných závěrů a hypotéz, vyskytují se zde mimořádně slabá induktivní tvrzení a často i pouhé dohady.

Hypoteticko-deduktivní model je proto jen jakýsi ideál evolucionistů.“ (Filosofie a biologická teorie, 1981) Tolik citát. Ve skutečnosti je to s evolucí ještě horší, než říká doc. Čížek. Protože ona „velká část nezbytné informace o biologických objektech“ není navždy ztracena – to je jen otřepaný evoluční trik a častý bonmot. Tyto informace totiž nikdy neexistovaly, jak plyne jednoznačně ze systematických mezer mezi všemi vyššími kategoriemi v paleontologickém záznamu. Císařovy „nové šaty“ se neztratily, protože nikdy nebyly ušity.

Co je císařovo

Již čtyřicet let se ptám lidí:

„Věříte v evoluci? Věříte, že se nemyslící hmota sama oživila, dala si oči, ruce, nohy mozek a stala se člověkem?”

Jistěže věříme, odpovídá mnoho lidí. Někteří přiznají, že nemají jinou možnost, neznají žádná jiná fakta, nikdy se tím nezabývali. Jiní zas vidí vývoj na každém kroku. Příroda se vyvíjí, lidé i technika, kdo by mohl o vývoji pochybovat? … Snažím se oponovat. Růst není vývoj. Vyvíjí-li technik nový typ automobilu, kdo ale vyvinul technika? Vždyť přirozené, vědecky zákonité procesy v přírodě neživých atomů jsou destrukce a rozpad. Jak mohly destrukce a rozpad dát povel k růstu? Rostlina plní povely naprogramované v semeni, technik vychází z inteligentního plánu. Jak ale vznikly všechny ty miliony plánů v přírodě rostlin a zvířat bez předchozího plánu? Jak vznikla inteligence bez inteligence? Oči z nevidění a uši z neslyšení? Lidi z ne-lidí a řád z chaosu? Za každým naším výrobkem stojí inteligentní člověk, ale za člověkem samým žádná inteligence stát nemusela? Opravdu nemusíme nikomu vzdávat úctu za to, že tu jsme? … Vážený pane, jděte se zeptat odborníků, když vás to tak baví, my máme svých starostí dost… A Tak jsem šel. Tam, kde jsou všichni odborníci stále přítomni – do knihovny.

Co je Božího, Bohu

„Pane doktore, vytáhl jsem si tady z přihrádky vaši knížku. Vy máte v přírodních vědách velké znalosti, dokonce tři doktoráty, jste známý odborník. Řekněte mi, prosím, mohl život vzniknout tak, jak nás to učí na školách? Ultrafialovým ozařováním a elektrickými výboji v pradávné redukční atmosféře Země, složené z vodní páry, čpavku, metanu, kyanovodíku, formalinu atd.?”

Vážený pane, v knize Přírodní vědy neznají žádnou evoluci, kterou držíte v ruce, píšu jasně, že takovýto vznik života je čirý nesmysl. Za prvé, žádná čpavko-metano-vodíko a podobná atmosféra nikdy neexistovala, jak víme z geochemie. Tu si vybájili evolucionisté, neboť ta dnešní atmosféra bohatá na kyslík se jim pro jejich teorie hrubě nehodí. Za druhé, i kdyby něco takového existovalo, pak každá náhodně vzniklá aminokyselina bude racemát, pro živou buňku nepoužitelný. A dále: to samé záření, které vám něco vytvoří, to zase zničí. Proč asi ozařujeme zhoubné nádory? Aby víc ožily? A máte-li alespoň mlhavou představu o tom, co musí představovat i ten nejjednodušší živý organizmus , pak pomyslete, kdopak by asi ty aminokyselina pospojoval do proteinů, ne-li genetický kód? Mohu vám říci bez legrace, než by vznikl na Zemi život nějakým náhodným ozařováním, spíše vám vznikne výbuchem v tiskárně úplně nový slovník. Kolega Gish to vyjádřil ještě vtipněji. Celá evoluční teorie se liší od pohádky jen v délce času, který evoluční věřící potřebují ke svým zázrakům přeměny neživé hmoty v živou a zvířat v člověka. Je ale známo, že čas nenahrazuje inteligenci, to víme např. z informatiky. Čím dáte hmotě víc času, tím je to s ní horší, podobně jako se zapsanou informací. Život je jen za života, to je věda, ostatní je fantazie. Komu čest, tomu čest. Já jsem vědec, a za svůj život neděkuji ani hmotě, ani náhodě, ani času. Ovšem nemohu vás k ničemu nutit, to je vaše věc, co chcete uctívat. Je ovšem katastrofa, že tyhle nevědecké teorie vnucují na školách již malým dětem.

Jako v Jiříkově vidění

Rozloučil jsem se s doktorem Smithem. Musím být objektivní a zajít přímo do evolučního tábora, kde tomu stoprocentně věří.

„Pane doktore Klembaro, vy jste odborník na vznik plazů. Řekněte mi, prosím, je jednoznačně vědecky prokázané to, co nás učili ve škole, že plazi vznikli z obojživelníků?”

Tož, to víte, pane, co je na světě jednoznačné, že? Nemohu vám říci víc, než co jste se dočetl v článku, který držíte v ruce (Vesmír 3/85, str. 151). Říkám tam přece srozumitelně, že i ti „…nejprimitivnější plazi jsou jasně odlišní nejen od antrakosaurů, ale i od všech známých prvohorních obojživelníků, a tak tedy specifický původ plazů je doposud neznámý.“ Od dalšího evolučního odborníka, doktora Švece, jsem se dozvěděl, že také „ … nejasným a částečně i tajemným, i když řadou hypotéz vysvětlovaným, zůstává nadále původ ptáků.“ (Vesmír 2/83, str. 48) Ani evolucionista doktor Roček mě nepotěšil. Archeopteryx byl totiž plně rozvinutým ptákem a nemá proto nárok být spojnicí mezi ptáky a plazy. (Vesmír 8/77, str. 232-234). No a aby to bylo ještě horší, našel se v roce 1986 zkamenělý pták, který ač starší než Archeopteryx, má ještě blíže k moderním ptákům. (Protoavis, svrchní trias; Fossil bird shakes evolutionary hypothesis, Beardsley, Nature 1986) – Poz.: Všechna zdůraznění autor.

Pokud jde o savce, dozvěděl jsem se od evolucionistů, že původ 26 skupin je neznámý (Geo 84) Jak je to možné? Jestliže se miliony let vyvíjeli plazi z obojživelníků, další miliony ptáci z plazů a jiné miliony let savci – jak to svatosvatě učí ve školách všech stupňů, jak je možné, že se to nedá doložit zkamenělinami? Jak tomu pak mohou všichni tak pevně věřit a pořád se jen vymlouvat, že se ty zkameněliny ještě najdou? Jakoby 100 milionů již objevených zkamenělin, dokazujících zcela náhlé stvoření, nestačilo. Aby si člověk udělal jasný úsudek, jak tomu skutečně bylo.

Jak jsme se nevyvinuli

Mám nápad. Zajedu si na západ, snad mi tam poskytnou lepší důkazy pro evoluci než u nás. Ona ta buržoasní věda občas přece na něco přišla…

„Paní Shipmanová, vy jste paleontoložka. Nedávno se našla zajímavá lebka (KNM-WT 17 000) a vy se zabýváte jejím studiem. Řekněte mi, prosím, odkud pochází člověk a je pravda, že naši předchůdci jsou Australopithekové? Tak nás to učili …”

Asi vás, pane, moc nepotěším, ale tady říkám jasně, že „ … tu nejlepší odpověď, jakou vám mohu nyní dát je, že dnes nemáme vůbec jasno, kdo vlastně pochází z koho, pouze víme, kdo z koho nepochází… Můžeme nakonec prohlásit, že nemáme naprosto žádný důkaz, odkud Homo pochází a můžeme vyřadit všechny členy rodu Australopitheků z lidské rodiny … a tato změna názorů je bolestivější, než pohnout celým domem.“ (Shipman P. 1986, Baffling limb on the family tree, Discover 7/86) … Od nejlepšího francouzského zoologa, autora 28 svazků Traité de Zoologie jsem se dozvěděl, že jeho cílem je „zničit mýtus evoluce.“ (L´ Évolution du Vivant)…
A tak sedím v knihovně celý zkoprnělý. Evoluční teorie mi zní v uších jak melodie Suliky, při které i drsný Stalin občas brečel. Také on přestal věřit v Boha, když si jako školák přečetl tajně Darwina. Mám také chuť si zabrečet. Jak je to možné? Proč tomu evolučnímu nesmyslu tak všichni skálopevně věří? Proč alespoň ve školách neřeknou celou pravdu a neuvedou i jiné vědecké názory? Jde skutečně o vědu, nebo o nějaké další, moderní evoluční náboženství?

Víra nevěřících

Teď jsem se znovu zvedl a zašel za přítelem, který pracuje na Akademii věd v Praze.

„Prosím tě, ty máš doktorát z biologie a v evoluci nevěříš. Řekni mi, tvoji kolegové v práci, opravdu tomu věří? Bavíš se s nimi o evoluci?“…

„Víš, když je to mezi čtyřma očima, pak ti velmi mnozí přiznají, že tomu buď vůbec nevěří, nebo mají silné výhrady. Ale veřejně to nepřiznají; bojí se, že by se znemožnili. Někteří také věří v Boha a evoluci spojili s jeho způsobem tvoření, aby měli klidné svědomí. To hlavní však je, že evoluční teorie je všeobecné vědecké dogma, svatá kráva. Můžeš ji zatahat za ocas, popohnat holí nebo trochu očistit. Ale nesmíš ji zabít. To by tě vyřadilo z kasty zvané věda. A ještě jedno slovo ti řeknu: pýcha. Představ si, že bys byl uznáván v nějakém přírodovědeckém oboru a najednou ti někdo předložil důkazy, že tvůj celkový pohled na přírodu a na život byl po mnoho let úplně mylný, až směšný. Asi by ses taky rozpakoval přiznat svoje pochybnosti o evoluční hypotéze.

Ostatně, přečti si následující rozhovor, který vyšel v časopisu The Ledger 17. února 2000 (USA, Virginia). Článek se jmenuje The Biologist a George Caylor v něm klade otázky jednomu molekulárnímu biologovi, pracujícímu na identifikaci geneticky podmíněných chorob. Tento vědec chtěl zůstat v anonymitě, důvod pochopíš. Rozhovor začal diskuzí o složitosti lidského genetického kódu.

Genetik: „Jsem něco jako editor, snažím se najít pravopisné chyby v dokumentu větším než 4 kompletní svazky Encyclopedia Britannica.“

Otázka: „Věříte, že se tato informace vyvinula?“

Genetik: „Nikdo, koho znám ve svém oboru, nevěří, že se vyvinula. Byla vytvořena ´géniem nad génii´, a taková informace nemohla být napsána žádným jiným způsobem. Papír a inkoust nenapíší knihu! Na základě toho, co o tom víme, je směšné myslet si něco jiného.“

Otázka: „Řekl jste toto někdy při veřejné přednášce nebo napsal jste to někdy veřejně?“

Genetik: „Ne, říkám jen, že se to vyvinulo. Aby mohl být člověk molekulárním biologem, musí se stále držet dvou šíleností. Ta první je věřit v evoluci, když sám pro sebe vidíte pravdu. A to druhé, byla by šílenost říci, že v evoluci nevěříte. Všechny vládní úkoly, výzkumné granty, publikace, významné univerzitní přednášky – vše by se zastavilo. Přišel bych o práci, nebo by mne přesunuli někam na okraj, kde bych si už nemohl slušně vydělávat na živobytí.“

Otázka: „Nerad to říkám, ale tohle zní dost intelektuálně nečestně.“

Genetik: „Práce, kterou dělám v genetickém výzkumu, je ušlechtilá. Nalezneme léčbu pro mnoho nejhorších lidských chorob. Ale zároveň musíme žít se ´slonem v obýváku´.“

Otázka: „S jakým slonem?“

Genetik: „Stvořitelský plán. Je jako slon v obýváku. Všude chodí, zabírá ohromný prostor, hlasitě troubí, strká do nás, převrací věci, žere tuny sena a páchne jako slon. A my přesto musíme přísahat, že tam není!“

Nakonec mi můj přítel z Akademie věd řekl toto: „Když totiž padne evoluce, není jiné vysvětlení pro svět, než …“. To ale už nemusel pokračovat. Okamžitě jsem si vzpomněl na známý výrok evolucionisty Sira Arthura Keitha:

„Evoluce je nedokázaná a nedokazatelná; věřím jí proto, že jediná druhá možnost je specielní stvoření, a to je nemyslitelné.“

Doktor Gish končí svoji knihu Zkameněliny a evoluce slovy: „Na počátku stvořil Bůh… je stále ještě ta nejmodernější výpověď, jakou můžeme o svém původu učinit!“

A poslední otázku kladu sobě i vám, vážení čtenáři.

„Budeme i nadále přihlížet, jak se sloni stvoření prochází všude bez povšimnutí jen proto, že pár popletených vědců nařídilo (školám a sdělovacím prostředkům) uctívat jen svaté krávy evoluce?“

„Rozhodl jsem se, že nebudu zarputile lpět na svých názorech, nýbrž je opustím a přejdu k jiným, pokud mi někdo ukáže rozumné důvody, kterých bych se mohl chopit. Nemám totiž jiný cíl, než se přiblížit k pravdě.” (Antony van Leeuwenhock)

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments