abiogeneze

Darwinova abiogeneze

Pavel AkrmanVznik života - chemická evoluce Napsat komentář

Lži do očí a uší veřejnosti

Florin Mocanu

Z creation.com  přeložil Pavel Akrman – 02/2023. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

Během vysokoškolského studia1 jsem si všiml velkého rozdílu mezi prezentací teorie evoluce směrem k široké veřejnosti, v porovnání s tím, jak se vyučuje na akademické půdě. V univerzitní výuce mohou být nedostatky evoluce zmiňovány, ale veřejnosti je vše prezentováno tak, jako bychom o ní věděli téměř vše, co se dá vědět – zejména pokud jde o původ života z neživota, známého také jako „abiogeneze“ neboli „chemická evoluce“. Je to představováno tak, jako by všechny věci zapadly na své místo, jako v dobře poskládaném puzzle.

abiogeneze_01

Údajné fáze vzniku života z chemikálií.

Tento dojem posílil i jeden článek z BBC. Autor psal o Charlesi Darwinovi takto:

„V narychlo psaném dopise příteli předložil myšlenku, jak mohl vzniknout první život. O nějakých 150 let později vypadá tento dopis pozoruhodně předvídavý – možná dokonce až prorocký.2

Jaké vědecké objevy za posledních 150 let poskytly autorovi oprávněný důvod napsat taková slova? Poté, co byl Darwinův dopis nazván „předvídavým“ a dokonce „prorockým“, očekávali byste, že v článku bude zmíněn vynikající vědecký výzkum, který prakticky vylučuje jakékoli pochybnosti o vzniku života z neživé hmoty, bez zásahu inteligentního projektanta.

Omílají se staré otřepané myšlenky

synthesize-life-machineNicméně opakují se jen některé z teorií o samovolném vzniku života z minulého století, včetně „prebiotické polévky“ od Alexandra Oparina (20. léta 20. století) a experimentu Stanleyho Millera (50. léta 20. století). Ty tvrdí, že v této prebiotické polévce prokázaly tvorbu některých aminokyselin.3 Není zde ani nejmenší zmínka o množících se důkazech, že taková „prvotní polévka“ zřejmě nikdy neexistovala, a to dokonce i podle sekulárních vědců!4 Článek BBC také uvádí, že „ultrafialové záření ve slunečním světle může řídit tvorbu klíčových biologických chemikálií.“ Ale v mých hodinách na univerzitě se říkalo, že stejné záření rychle ničí nově vytvořené biologické chemikálie.

„Při poslechu evoluční propagandy můžete mít dojem, že mnohé vědecké objevy posledních desetiletí téměř odstranily jakoukoli pochybnost o náhodném vzniku života z neživota. Opak je však pravdou.”

Není třeba se nořit příliš hluboko do mnohých problémů s těmito teoriemi, ale doporučujeme vám použít naši rozsáhlou online knihovnu na creation.com a vyhledat si pojmy jako např. „původ života“, „abiogeneze“, „samovolný vznik“, „chemická evoluce“ či jiné příbuzné termíny. Zejména viz náš hlavní článek O původu života. Můžete si však být jisti, že údajně vyřešený „vznik života naturalistickou cestou“ je stále zamořený nepřekonatelnými obtížemi.5 Jednou z nich je fakt, že neřízená chemie nemůže vést k životu.

Světové proslulý chemik Dr. James Tour poukazuje na to, že pokud se vědcům někdy podaří posunout chemické reakce o dva nebo tři kroky směrem k vytvoření života, pak jednoduše předpokládají, že v minulosti musely takové reakce vést k životu.6 Ovšem ignorují skutečnost, že v přírodě reakce nezastaví chemik (na rozdíl od laboratoře), jakmile vznikne správná přísada! Takové experimenty poskytují použitelné sloučeniny pouze díky pečlivému plánování v přísně řízeném laboratorním prostředí. Příroda nabízí pravý opak: žádné plánování a žádné řízení!

Ignorování překážky s informacemi

Ale chemické překážky nejsou tím největším problémem, kterému čelí naturalistický vznik života z neživota. Tou hlavní překážkou je především původ zakódované informace, kterou vidíme ve všem živém. Při poslechu evoluční propagandy můžete mít dojem, že mnohé vědecké objevy posledních desetiletí téměř odstranily jakoukoli pochybnost o náhodném vzniku života z neživota. Opak je však pravdou, zvláště když pomyslíte na naše vzrůstající znalosti o složitosti a spletitosti genomu. Přítomnost kódované informace uložené v genetickém materiálu (jako je DNA) od těch „nejjednodušších“ bakterií až po nejsložitější mnohobuněčné organismy prakticky znemožňuje přijít s vysvětlením původu života s vyloučením přítomnosti inteligentního tvůrce.

hammurapi_prologueObrázek vpravo: Nápisy na hliněné tabulce jsou zakódované informace, které jasně ukazují na rozum a inteligenci (Hliněná tabulka: Prologue of the code of Hammurabi, Louvre, AO10237).

Do výše zmíněného článku BBC se z nějakého důvodu nedostala žádná zmínka o obrovském problému kódovaných informací ve všem živém. Přičemž tento problém vůbec není nový. V roce 1999 světově proslulý fyzik, autor a evolucionista Paul Davies (ne křesťan) přiznal, že „neexistuje žádný známý fyzikální zákon, který by dokázal z ničeho vytvořit informaci“. Dále napsal: „Jak si hloupé atomy samovolně napsaly svůj vlastní software? To nikdo neví.”7

Nevidí tu ironii

Umíte si představit, když archeologové při kopání do zemského valu našli hliněnou tabulku s psanými symboly? Nikdy by je nenapadlo popírat, že tento kód vytvořila rozumná bytost, přestože mu nerozuměli. Kdyby někdo řekl: „Tohle není nic víc než náhoda. Všichni víme, že když je hlína měkká, je snadné do ní vtisknout různé tvary. Možná, že hrnčíř upustil kus hlíny, pak na ni šlápl a tohle je otisk jeho boty“ – tak na akademické půdě by se mu od srdce vysmáli (viz také Záhadná mimozemská deska).

Je velkou ironií, že chytří vědci, kteří „kopají“ v buňce a objevili v molekule DNA nezměrné množství zakódovaných informací, přesto nedokázali z toho vyvodit jediný rozumný závěr (jak říká Stephen Meyer):

„Nikde v historii vesmíru neexistuje jediný příklad, kdy by informace pocházely z jiného než inteligentního zdroje.“8

„Masy budou zřejmě i nadále klamány „teoriemi“ o abiogenezi a evoluci. Přesto lze mít bezpečně za to, že jak chemie, tak informační věda vyvracejí veškeré hypotézy o abiogenezi čistě naturalistickou cestou.”

Široká veřejnost bude zřejmě i nadále klamána „teoriemi“ o abiogenezi a evoluci. Přesto lze mít bezpečně za to, že jak chemie, tak informační věda vyvracejí veškeré hypotézy o abiogenezi čistě naturalistickou cestou. Každý si tedy může sám domyslet, do jaké míry asi mohl být Darwinův dopis „pozoruhodně prozíravý – možná dokonce až prorocký“. Pro mě to znamená závěr, že článek BBC nebyl navržen k jinému účelu, než aby sloužil k propagaci sekulární „víry“.

Čtení takové literatury, kterou nabízí např. tento portál kreacionismus.cz, je skvělý způsob obrany proti škodlivým nepravdám „populární vědy“, které dnes útočí na veřejnost. Poskytuje také výživnou a pestrou stravu pro celou rodinu. Čtěte a sdílejte!

Odkazy a poznámky

  1. Jednalo se o softwarové inženýrství s buněčnou a molekulární biologií.
  2. Marshal, M., Charles Darwin’s hunch about early life was probably right, bbc.com/future/article/20201110-charles-darwin-early-life-theory, 11 Nov 2020; accessed 31 Jan 2023.
  3. Alexander Oparin (1894–1980) was a Russian biochemist, Stanley Miller (1930–2007) an American chemist.
  4. Zurich, E., Uncovering mysteries of Earth’s primeval atmosphere 4.5 billion years ago and the emergence of life, scitechdaily.com/uncovering-mysteries-of-earths-primeval-atmosphere-4-5-billion-years-ago-and-the-emergence-of-life, 29 Nov 2020; accessed 31 Jan 2023.
  5. See also Sarfati, J., The Origin of Life (chapter 3) in: Carter, R. (Ed.) et al., Evolution’s Achilles’ Heels, Creation Book Publishers, Power Springs, GA, 2014, pp. 79–111.
  6. Tour, J., Dr James Tour speaking about evolution, youtu.be/TDPQEXa7S3I, 5 Feb 2018; accessed 31 Jan 2023.
  7. Davies, P., Life force, New Scientist 163(2204):27–30, 18 September 1999.
  8. Meyer, S., Signature in the Cell: Stephen Meyer faces his critics, pt. 1, 14 Feb 2014, youtu.be/eW6egHV6jAw; accessed 31 Jan 2023.

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments