HLD6

Co se starověkou čínskou lebkou HLD 6

Pavel AkrmanPůvod člověka Napsat komentář

Peter Line

Z creation.com přeložil Pavel Akrman – 01/2024. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com. Úvodní obrázek: curtiswrightmaps.com.

ancient-chinese-skull

Lebka HLD 6 (nahoře) a dolní čelist HLD 6 (dole – na samostatném pohledu) objevené v Hualongdongu v Číně. Zleva doprava: pohled zepředu, z levé strany, z pravé strany a zespodu. Zdroj: Wu Xiujie (IVPP).

„Starověká“ lidská fosilní lebka nedospělce (HLD 6) objevená v roce 2019 v Hualongdongu v Číně je pro evoluční teoretiky záhadou. Uvádí se, že lebka je stará 300 000 let. Říká se, že se nepodobá žádnému dosavadnímu nálezu a údajně se nepodobá „ani linii, ze které se měli oddělit neandrtálci nebo denisované či my, což ukazuje na to, že naše současná verze lidského rodokmenu potřebuje další větev“.1

„To však neukazuje na to, že by bylo potřeba přidat další větve (nebo druhy) do již tak chybného evolučního lidského rodokmenu. Spíše to svědčí o tom, že „archaičtí“ lidé (např. neandrtálci, denisované, Homo erectus) a „moderní“ lidé se navzájem křížili.”

Ačkoli autoři (Wu et al.) o nálezu publikovali již dříve, tato nejnovější studie se zaměřila na dolní čelist (mandibulu).2 Byla nečekaně identifikována „kombinace archaických a moderních lidských rysů“ v dolní čelisti. Takzvaní archaičtí lidé jsou obecně robustnější než moderní; například mají pevněji postavené lebky, často charakterizované těžkými nadočnicovými oblouky. Lidské rysy, které převládají dnes, mají tendenci k méně robustní sadě rysů, popisovaných jako více jemnější. Wu a kol. uvádějí:

Mandibula HLD 6 poskytuje další podporu pro vysokou morfologickou [tj. anatomickou] diverzitu během pozdní evoluce homininů středního pleistocénu. Podle těchto zjištění je možné, že tato moderní lidská morfologie se vyskytovala již před 300 tisíci lety, a to ještě před vznikem moderních lidí ve východní Asii.2

Zdá se, že lidské fosilie s kombinací údajně „archaických“ a „moderních“ rysů jsou běžným jevem, jako je například „Dragon Man“.3 Ve svém komplexním přehledu fosilních důkazů evolucionisté Cartmill a Smith našli něco podobného a uvedli:

… v jižní a severní Africe, východní Asii, Australasii a Evropě si raně novověké populace zachovaly několik morfologických rysů, které evidentně pocházely z místních archaických národů.4

To však neukazuje na to, že by bylo potřeba přidat další větve (nebo druhy) do již tak chybného evolučního lidského rodokmenu. Spíše to svědčí o tom, že „archaičtí“ lidé (např. neandrtálci, denisované, Homo erectus) a „moderní“ lidé se navzájem křížili. Tudíž se jedná o stejné biologické druhy, což vyplývá ze samotné definice. A to navzdory uměle vytvořenému řazení do různých „druhů“, jako je Homo erectus, H. heidelbergensis, H. neanderthalensis moderního typu, Denisovans a Homo sapiens – všichni to jsou plně lidé.

Dokonce i někteří evoluční paleoantropologové řekli, že některé nebo všechny tyto druhy by měly být klasifikovány jen jako různé podskupiny Homo sapiens. Například Cartmill a Smith prosazují názor, že všechny výše uvedené kategorie až na jednu by měly být označeny jako poddruh H. sapiens.5 Nedávají jim označení H. erectus, ale řadí je v rámci své kategorie jako „poddruh Homo sapiens“ a mají na mysli některé exempláře obvykle považované za H. erectus, jako jsou fosilní pozůstatky Ngandong („Solo muž“).

„Všechny tyto lidské skupiny pocházejí od Adama a Evy – a následně od osmi lidí, kteří přežili Noemovu Potopu. Takových nálezů údajně „unikátních“ lidských typů, které však představují pouze různé kombinace rozmanitých lidských podskupin, může být více.”

Takové křížení může vést ke vzniku vzhledu, který lze obecně nazvat jako „smíšený“ – tj. uprostřed mezi „krajními typy“. Například nadočnicové oblouky jsou u nich méně výrazné než u většiny „archaických“, ale výraznější než u většiny „moderních“ lidí. A jindy se bude vzhled zase podobat „koláži“, jako je dolní čelist HLD 6 – jedinec s kombinovanými rysy charakteristickými jak pro robustní, tak i pro jemnější typ lidi.

Setkat se s kombinacemi vlastností, které se zdají být jedinečné – jako v tomto případě – tedy není vůbec nic překvapivého.

Všechny tyto lidské skupiny pocházejí od Adama a Evy – a následně od osmi lidí, kteří přežili Noemovu Potopu. Takových nálezů údajně „unikátních“ lidských typů, které však představují pouze různé kombinace rozmanitých lidských podskupin, může být více.

Odkazy a poznámky

  1. Cassella, C., Ancient skull found in China is unlike any human seen before, sciencealert.com, 7 Aug 2023. Return to text.
  2. Line, P., Dragon Man, Creation 44(1):41, 2022; creation.com/dragon-man. Return to text.
  3. Wu, X. et al., Morphological and morphometric analyses of a late Middle Pleistocene hominin mandible from Hualongdong, China, J. Human Evolution 182:103411, 2023. Return to text.
  4. Cartmill, M. and Smith, F.H., The Human Lineage (Second Edn), John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, pp. 464–465, 2022. Return to text.
  5. Cartmill and Smith, ref. 4, pp. 467–468. Například rozdělili exempláře v Homo heidelbergensis tím, že některé z nich označili jako H. sapiens heidelbergensis, jiné seskupili jako H. sapiens rhodesiensis atd.

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments