research_header

Co je to „opravdový vědecký výzkum”?

pavelkabrtÚvahy o kreacionismu, stvoření ad. Napsat komentář

Brian Thomas, PhD.

(Z www.icr.org/article/8334/ přeložil M. T. – 08/2014. Článek vyšel na stránkách ICR.)

Jeden článek v The Dallas Morning News1 a následné interview na televizní stanici NBC2, to vše byla prezentace historie Institutu pro výzkum Stvoření (ICR); dotklo se to i principů, na kterých tato instituce staví. Obě mediální zprávy podnítily u čtenářů i diváků zvídavé otázky. Někteří lidé se teď například ptají, „Jak je definován spolehlivý vědecký výzkum?“

Jak se v článku zdůrazňuje, [vedoucí výzkumu při ICR Dr. Jason] „Lisle říká, že jeho tým analyzuje stejná data jako sekulární vědci – ale interpretuje je jinak a v obecně přijímaných předpokladech často nalézá chyby“1. Studium, analýza a interpretace dat je součástí každé výzkumné metodologie, a tak i ICR podrobuje jako součást tohoto procesu data, shromážděná jinými vědci, svojí analýze. Ale ICR jde nad základní analýzu.

A třebaže naše financování, založené na darech jednotlivců, zůstává slabým odvarem ve srovnání s mnoha světskými institucemi, i vědci v ICR se věnují autentickému výzkumu. Přes čtyřicet let již štědří dárci umožňují našim vědcům práci na plodném, ryze nezávislém bádání3, jak je zřetelně patrné z následujících příkladů objevů učiněných vědci ICR:

 • Model vzniku uhlí z koberců kmenů byl na Mount St. Helens potvrzen sonarovým výzkumem i pomocí potápěčů pracujících v nedalekém jezeře Spirit Lake; model vyvrací evoluční představy o vzniku uhlí trvajícím mnoho milionů let.
 • Uhlík-14 nalezený v pennsylvánském uhlí svědčí o tom, že je staré pouze pár tisíc let.
 • Uhlík-14 nalezený v diamantech svědčí o tom, že jsou staré pouze několik tisíc let.
 • Radiohala v zirkonech žuly svědčí o tom, že voda odnesla částice dceřiného produktu z rozpadajících se rodičovských atomů uranu, a tím urychlila jeho rozpad natolik, že je to ekvivalentní miliónům let vzniku dceřiných atomů jen v řádu let či dnů (při dnešním pomalém rozpadu).
 • Množství hélia – produktu rozpadu uranu – odpovídající produkci trvající šest tisíc let, se nahromadilo v zirkonech žuly, které by měly obsahovat pouhé stopy hélia, pokud by tato žula byla skutečně stará několik miliard let; tento objev pomohl vysvětlit, proč konvenční datovací radioizotopové metody dávají nespolehlivá stáří.
 • Na takzvaném fúzním místě lidského chromozomu 2 jsou zakódovány geny i další užitečné informace DNA. Je tedy jasné, že toto místo nikdy nebylo fúzním místem – tedy tam, kde si evolucionisté představovali, že došlo ke splynutí dvou chromozomů podobných těm šimpanzím v lidský chromozom 2. Tento chromozom byl vždy dobře vyprojektován jako plně lidský chromozom.
 • Nepřítomnost všech těch vykonfabulovaných genetických jizev, po chromozomální fúzi na údajném místě chromozomu 2, svědčí rovněž o tom, že příslušná oblast vůbec není žádným místem fúze – ale je zásobárnou užitečných informací pro lidské buňky.
 • Přibližně 70procentní podobnost mezi sekvencemi lidské a šimpanzí DNA je v příkrém rozporu s tak často uváděnou hodnotou 98 procent. Lidský a šimpanzí genom se liší v 900 milionech písmen DNA.
 • Genetické rozdíly mezi druhy jsou příliš malé na to, aby vznikaly po miliony let, ale odpovídají přesně předpokladům vzniku života před necelými 10 000 lety.

V ICR probíhá další výzkum.

 • Naši geologové poprvé mapují všechny horninové soustavy Severní Ameriky podle druhu horniny a její mocnosti a sestavují obří 3-D katalog, očekávaný s napětím jako dílo velkého významu pro dějiny Potopy podle Genesis.
 • Jiní vědci dále zjišťují ve fosiliích po celém světě radioaktivní uhlík, a už nyní se to jeví jako ohromující série výsledků, které budou shrnuty do několika publikací chystaných k vydání v následujících měsících.
 • Naši fyzikové se snaží získat údaje potřebné ke spolehlivému vyloučení eventuálních chyb, které by vedly k tomu, že, jak se zdá, světlo ze vzdálených galaxií je organizováno do kolosálních soustředných kruhů se Zemí blízko jejich středu – jako by nás tam Někdo úmyslně umístil.

Síla a význam těchto objevů spočívá ve faktu, že jsou založeny na původních datech získaných nezávislým hodnověrným výzkumem. ICR je vděčná svým oddaným příznivcům za to, že umožňují už téměř půlstoletí, aby docházelo ke zmíněným fascinujícím vědeckým odhalením. Společně budeme pokračovat v prokazování toho, že vědecké důkazy potvrzují stvoření.

Odkazy

 1. Farwell, S. Dallas researchers out to scientifically prove biblical version of creation. The Dallas Morning News, August 15, 2014. Some results of this independent research are visible in the Dallas Morning News online video that accompanied Farwell’s report: Institute for Creation Research works to prove Genesis is scientifically true. DMN video. Posted on dallasnews.com August 15, 2014, accessed August 15, 2014.
 2. Dallas Researchers Out to Scientifically Prove Biblical Version of Creation. NBC, Channel 5 News. Posted on nbcdfw.com August 15, 2014.
 3. Institute for Creation Research Technical Papers. Posted on icr.org, accessed August 15, 2014.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments