genesis-era

Co je podle vás “evoluce”?

Pavel AkrmanFakta pro stvoření Napsat komentář

Autor videa: Maranatha z.s.
Publikováno 29. 6. 2018

První část projektu GENESIS ERA s názvem Co je podle vás “evoluce”? Krátké rozhovory s vysoce kvalifikovanými odborníky v daném oboru. Základní argumenty proti samovolnému vzniku života a dalšího vývoje na této Zemi podle údajně prokázané evoluční teorie.

Je nutné, aby i přes dnešní všeobecný marasmus nestále zazníval hlas, který není poddán líbivému klamu tzv. “moderního” světa.

Tentýž hlas mluvil již za dnů Noe, a my dobře víme, že i tehdy vládla atmosféra, která se velmi podobá té dnešní – lidé se Bohu vysmívají a hledají všechno možné, jen ne svého Stvořitele.

  • “A jakož se dálo za dnů Noé, tak bude i za dnů Syna člověka.  Jedli, pili, ženili se, vdávaly se až do toho dne, v kterémžto Noé všel do korábu; i přišla potopa, a zahladila všecky.  Tak podobně bude v ten den, když se Syn člověka zjeví.” (Lukáš 17:25-30)

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments