star-of-betlehem

Co byla Betlémská hvězda zač?

Jakob Haver Bible, křesťanství, náboženství 8 Komentářů

Dr Don DeYoung

Z creation.com přeložil Jakob Haver – 12/2019. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com. Přetištěno se svolením Astronomy and Bible.

Už se uskutečnila řada pokusů vědecky vysvětlit Vánoční hvězdu, a tři z nich tady zmíníme. Někteří učenci se domnívají, že touto „hvězdou“ byla kometa, což je objekt tradičně spojovaný s důležitými událostmi v historii, jako je narození králů. Nicméně záznamy o pozorování komet se neshodují s narozením Páně. Například Halleyova kometa byla viditelná v roce 11 před Kristem, ale první Vánoce se konaly okolo 5. až 7. roku př.Kr. Jiní věří, že Betlémská hvězda byla spojením nebo seskupením planet na noční obloze. Protože planety obíhají kolem Slunce různými rychlostmi a v různých vzdálenostech, může to vypadat, že se občas k sobě přibližují. Jenže více planet blízko sebe nevypadá jako jediný světelný zdroj, jak je popsán v Písmu. A také planetární konjunkce (pohledové přiblížení planet) je poměrně častá, tudíž není tak neobvyklá. V roce 6 před Kristem sice došlo ke konjunkci Jupitera a Saturna, ale k pohledově ještě většímu přiblížení planet došlo v roce 66 před Kristem, což je příliš brzy! Nakonec byla k vysvětlení Vánoční hvězdy navrhována explodující hvězda neboli supernova. Některé hvězdy jsou nestabilní a vybuchují s jasnou září. Nicméně historické záznamy žádnou supernovu v době narození Páně neuvádějí.

V příběhu narození Páně tak, jak to bylo předpovězeno v knize Numeri 24:17 a zaznamenáno v Matouši 2:1-12, všechna tři vysvětlení pro Betlémskou hvězdu selhávají. V Matoušovi jde především o dva zvláštní detaily. Za prvé text naznačuje, že hvězdu viděli pouze Mudrcové. Jenže kometa, konjunkce a explodující hvězda, to vše by bylo viditelné pro všechny na Zemi. Za druhé, hvězda šla před Mudrci a vedla je z Jeruzaléma do Betléma. To je vzdálenost necelých 10 km ve směru od severu na jih. Nicméně nejenže se každý přírodní objekt na obloze pohybuje díky rotaci Země od východu na západ, ale je také těžké si představit, jak by mohlo nějaké přírodní světlo ukazovat cestu k určitému domu.

Závěr je tedy takový, že Betlémskou hvězdu nelze vysvětlit vědecky! Bylo to ojedinělé a nadpřirozené světlo. Konec konců, nebyly snad první Vánoce dobou zázraků? Bůh často používal zvláštní, nebeská světla k vedení Svého lidu, jako je sláva, která naplnila stánek úmluvy (Exodus 40:34-38) a chrám (1. Král. 8:10) a která ozářila apoštola Pavla (Skutky 9:3). Taková viditelná znamení Boží přítomnosti jsou známá jako Shekinah Glory (sláva Božské přítomnosti) neboli místo, kde přebývá Bůh. Toto zvláštní světlo je viditelným projevem Božského majestátu. Avšak velké tajemství prvních Vánoc nespočívá v jeho výjimečné hvězdě. Jde o to, proč byli Mudrcové vyzváni, aby následovali světlo k Mesiáši, a proč je dáno stejné pozvání i nám dnes.

 

Subscribe
Upozornit na
8 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
jhk - vlasta

Na další problémy spojené s hvězdou přijde člověk při dalším přemýšlení – např. pokud to byla hvězda, tak byla tedy „dost vysoko“ – jak ale mohli oni mudrcové pak zjistit, že se zastavila nad „místem, kde bylo dítě“? Odkud? Vždyť ze všech míst na zemi – byla hvězda „přesně nad místem“? Jak mohli tedy zjistit, že je to to místo? A pokud tedy hvězda opravdu se „pohybovala“ dle trasy, kterou šli mudrcové – pak přeci stačilo pouze svítit a mudrcové měli prostě nějaký konkrétní směr ze své země – stačilo… Číst vice »

jhk - vlasta

A hvězda, která se jim ukázala, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde se narodil Spasitel. – je tu spoustu otázek. Pokud tu hvězdu mohl vidět každý, proč toho Herodes nepoužil, či někdo z jeho zákoníků a nešel také za hvězdou? Neviděli ji? Nevěřili tomu, že to je ta „hvězda“? Po odchodu mudrců už byla za „horizontem“? Jesliže to byla hvězda – proč „šla“ a proč se „zastavila“? Mají snad běžné hvězdy takovou schopnost? Obávám se že ne. Jakou „schopností“ by musela oplývat kometa – kdyby měla být… Číst vice »

Jiří Zelinka

Re: Václav Dostál

  • „…by nás mělo vést k úvaze o PŘÍČINÉ všech “přírodních” zákonů, která je nadpřirozená“

🙂 To jistě ano, ale o tom tu nebyla řeč. Původně vám šlo o to nedělit jevy na „přirozené“ a na „nadpřirozené“, ale raději na „obvyklé“ či „časté“ a na „zvláštní“ či „ojedinělé“ – a na to jsem také reagoval.

Václav Dostál

Jiří Zelinka
Důležité je, že „všechny „přírodní“ zákony ukazují na svůj nadpřirozený původ, vždyť celé stvoření je pro člověka “nadpřirozené”..“ To, že nějaký jev umíme POPSAT jako probíhající PODLE některého „přírodního“ zákona (a jiné jevy nedokážeme uchopit či pochopit) by nás mělo vést k úvaze o PŘÍČINÉ všech „přírodních“ zákonů, která je nadpřirozená.

Jiří Zelinka

Re: Václav Dostál „… nedělil bych jevy na „přirozené“ a na „nadpřirozené“, ale raději na „obvyklé“ či „časté“ a na „zvláštní“ či „ojedinělé“. To je dle mého názoru zavádění nadbytečného zmatku do všeobecně ustáleného pojetí. Význam slova „přirozené“ je notoricky vnímán jako něco, co je dáno zákony hmotné přírody (byť byly dány Bohem samým). Naproti tomu pojem „nadpřirozené“ je rovněž tak notoricky vnímán jako něco, co se těmito přírodními zákony neřídí (a strůjcem je zde rovněž Bůh sám). Samozřejmě, že všechny „přírodní“ zákony ukazují na svůj nadpřirozený původ, vždyť celé… Číst vice »

Václav Dostál

Článek, na který jsem odkázal, vyšel 16. 9., nebyl tedy přísně aktuální. Možnosti vysvětlení Betlémské hvězdy právě pomocí podobnosti uvedenému jevu je samozřejmě jen možností. Pokud vím, tato možnost se nikde neuvádí. Nemusí být pravdivá, jen se jeví jako pravděpodobnější než ty, které bývají uváděny. Odjinud: Nedělil bych jevy na „přirozené“ a na „nadpřirozené“, ale raději na „obvyklé“ či „časté“ a na „zvláštní“ či „ojedinělé“. Oba dva druhy jevů budou probíhat PODLE „přirozených“ či „přírodních“ zákonů, ale jejich PŘÍČINA nebude v těch zákonech. Všechny „přírodní“ zákony ukazují na svůj NADŘIROZENÝ… Číst vice »

Jiří Zelinka

S přihlédnutím k tomu, co je v této věci nejdůležitější, tedy PROČ byli Mudrcové vyzváni k následování hvězdy – si nemyslím, že Betlémskou hvězdou by mohla být kometa – alespoň ne taková, jaké známe nebo jakou uvádí Václav Dostál ve svém odkazu. Problémem jsou právě slova z Matouše 2:9: „A aj, hvězda, kterouž byli viděli na východu slunce, předcházela je, až i přišedši, stála nad domem, kdež bylo dítě.“ To, že hvězda přivedla Mudrce až ke konkrétnímu domu, nad kterým se pak zastavila, nelze vysvětlit kometou, která je v obrovské… Číst vice »

Václav Dostál

Betlémskou hvězdou mohla být kometa z vesmíru – podobně jako: https://www.stoplusjednicka.cz/nove-objevena-kometa-borisov-zrejme-priletla-z-mezihvezdneho-prostoru: „Není to tak dávno, co ve Sluneční soustavě způsobilo rozruch mimozemské těleso ʻOumuamua. A teď tu zřejmě máme druhého takového návštěvníka, který k nám přiletěl z okolního vesmírného prostoru. Pokud se to potvrdí, tak bude jasné, že podobné návštěvy mimozemských objektů jsou mnohem častější, než jsme si kdy mysleli. Kometu objevil 30. srpna 2019 astronom Genadij Borisov, podle něhož se teď kometa jmenuje C/2019 Q4 (Borisov).“ Taková kometa se pohybuje po hyperbole a kolem Slunce proletí jen jednou, po… Číst vice »