retroviry

Chyby o chybách

Jakob Haver Genetika-teorie informace 3 Komentáře

Dominic Statham

Z creation.com/mutation-mistakes přeložil Jakob Haver – 02/2019. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

Jestliže dva studenti odevzdají úkoly, které obsahují přesně stejné chyby, jejich učitel bude mít oprávněné podezření, že jeden (nebo oba) svou práci opsali. Důvodem je velice malá pravděpodobnost, že by nezávisle na sobě udělali ty stejné chyby. Podobně, když se v DNA opic a lidí najde totožná mutace, evolucionisté tvrdí, že jediným rozumným vysvětlením je, že se mutace vyskytla u společného předka a následně byla předávána jeho potomkům.

“Nicméně jakkoli to zní přesvědčivé, podrobnější zkoumání odhaluje závažné nedostatky tohoto argumentu.”

Naše DNA má mnoho částí, které vypadají jakoby infikované virem, a někteří evolucionisté to považují za důkaz, že tyto části naší DNA pocházejí z virů. Naši předkové, jak říkají, byli infikováni viry, genetické změny byly uloženy do jejich DNA, a ta byla následně předávána dál, až se to dostalo k nám. Tyto krátké úseky genetického materiálu jsou často označovány jako ERV (Endogenní Retro Viry, viz Základní pojmy níže) a jsou považovány za “odpad”, protože (zdánlivě) nemají žádný užitečný význam. A protože někdy zjišťujeme v DNA opic a lidí stejné ERV na stejných místech, evolucionisté tvrdí, že tyto ERV jsou silným důkazem pro evoluci. Říkají, že pravděpodobnost výskytu totožných virů, které by náhodně včlenily stejné úseky DNA na stejná místa v lidské a opičí DNA, je zanedbatelná. Podle nich je mnohem pravděpodobnější, že lidem i opicím předal své ERV společný předek.

Nicméně jakkoli to zní přesvědčivé, podrobnější zkoumání odhaluje závažné nedostatky tohoto argumentu.

Jsou ERV skutečně odpadem?

Při vědomí toho, kolikrát už evolucionisté museli ustoupit od tvrzení, že naše těla jsou plná odpadu, řekli bychom nyní, že by si z toho mohli vzít ponaučení. Například desítky orgánů byly chybně označeny jako “zakrnělé“ a říkalo se o nich, že to jsou nefunkční zbytky naší evoluční minulosti. O orgánech, jako je např. slepé střevo, se hlásalo, že před miliony let byly pro naše předky užitečné, ale v průběhu evoluce ztratily svůj účel. Nicméně nyní většina těchto “bezúčelných orgánů”, ne-li všechny, mají známé funkce.1 Stejně tak evolucionisté tvrdili, že většina naší DNA neplní žádnou funkci; ale výzkum svědčí o tom, že je to nesmysl.2 Je příznačné, že byly objeveny také funkce mnohých ERV a je známo, že interagují se zbytkem naší DNA zvlášť sofistikovaným způsobem. Například umožňují, že stejné úseky DNA mohou být čteny a používány různými způsoby. Výzkum svědčí o tom, že hrají aktivní roli minimálně v jedné pětině naší DNA.3

Pocházejí ERV z virů?

Při hledání vysvětlení svých pozorování by měli poctiví vědci přemýšlet ve všech souvislostech. Měli bychom si tedy položit otázku: “Pocházejí ERV z virů nebo ve skutečnosti tyto viry pocházejí z ERV?” Jak mohou evolucionisté „vědět“, že ERV pocházejí z virů?

“Jeví se to tak, že s přibýváním našich znalosti o lidské DNA je kauza evoluce stále chatrnější. Je to teorie, která žije díky přehlížení faktů.”

Vzhledem k tomu, že již byla zjištěna funkčnost mnohých ERV, je úvaha, že byly takto navrženy, zcela oprávněná. Potom skutečnost, že nalézáme stejné ERV u lidí a opic, není v podstatě vůbec překvapující. Pokud lidé a opice mají stejného Stvořitele a bylo jim dáno žít na stejném světě a jíst podobnou stravu, jen sotva bude překvapením, že byli utvořeni s podobnou DNA (třebaže rozdíl