missingmud

Chybí bahno

Pavel AkrmanCelosvětová Potopa Napsat komentář

… a to je také důkaz, že svět je mladý

Tas Walker

Z creation.com přeložil Pavel Akrman – 01/2022. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

mudcoloursZbarvení Mexického zálivu sedimentem

Rok co rok způsobují déšť, vítr, mráz a vlnobití erozi půdy a hornin našich kontinentů a unášejí je do oceánu. Rokle, soutěsky a kaňony přibývají. Pobřeží pozvolna mizí.

Vědci odhadují, že každým rokem zmizí asi 20 miliard tun sedimentu.1,2,3 Nakonec tento jemný materiál vytvoří měkké vrstvy bahna na tvrdém, černém, sopečném mořském dně.

Průzkumy ukazují, že průměrná hloubka veškerého sedimentu na dně oceánu je menší než 400 metrů.4 Některé velké oblasti oceánského dna nemají téměř žádné bahno.5 Ale pokud jsou oceány staré miliardy let, proč tam není více sedimentů?

Možná, že pomalé pohyby tektonických desek o rychlosti několika cm za rok tlačí sediment na dně oceánů hluboko do nitra Země přes oceánské příkopy, což je známé také jako subdukční zóny. To by ale představovalo pouze jednu miliardu tun sedimentů ročně.4 Zbývajících 19 miliard tun ročně by nahromadilo současný celkový sediment na mořském dně za méně než 12 milionů let. Usazeniny a bahno by měly doslova zavalit oceány, ale nic takového se nestalo.

„Pro kreacionisty však nedostatek sedimentu není žádným překvapením.”

Pro kreacionisty však nedostatek sedimentu není žádným překvapením, protože nepokládají svět za starý miliardy let. Jak vody v druhé polovině Noemovy Potopy odtékaly z kontinentů do oceánů, uložily sediment během několika měsíců. A to bylo před nějakými 4 500 lety.

Je však nedostatek bahna na oceánském dně přímým důkazem, že svět je mladý? Nikoli, protože posuzování minulých událostí může být jen na úrovni forenzní vědy, která se zabývá pravděpodobnostmi. Nicméně tento argument mnohem lépe zapadá do hypotézy mladého světa než do hypotézy starého světa. To znamená, že má silnou vědeckou podporu pro biblické stáří Země, tj. v řádu pouhých tisíců let.

Viz také Bahno a Noemova Potopa

Odkazy

  1. Nevins, S.E. (Austin, S.A), Evolution: the oceans say NO! Impact 8, 1 November 1973; icr.org/article/evolution-ocean-says-no. Return to text.
  2. Humphreys, R., Evidence for a young world, Impact 384, June 2005; icr.org/article/evidence-for-young-world. Humphreys popularized Austin’s sea-floor mud argument in many seminars since 1987. See also Age of the Earth. Return to text.
  3. Milliman, J. and Syvitski, J., Geomorphic/tectonic control of sediment discharge to the ocean: the importance of small mountainous rivers, The Journal of Geology 100(5):525–544, 1992. Return to text.
  4. Hay, W., et al., Mass/age distribution and composition of sediments on the ocean floor and the global rate of sediment subduction, Journal of Geophysical Research 93(B12):14,933–14,940, 1988. Return to text.
  5. Rea, C., et al., Broad region of no sediment in the southwest Pacific Basin, Geology 34(10):873–876, 2006.

 

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments