fiedor-p

Bůh: Svržení předsudků a mýtů

Václav DostálKnihy a brožury Napsat komentář

99 otázek o Bohu, Bibli, křesťanství a věcech souvisejících

Vydalo nakladatelství Arché Publishing

Autor knihy, Ing. Petr Fiedor se již několik let aktivně zabývá apologetikou, tedy obranou křesťanské víry. Jeho samotného přivedlo k víře překvapivé zjištění, že křesťanství je postavené na racionálních argumentech a historických faktech – nikoliv na pověrách a mýtech, které se nikdy nestaly.

Ze slov autora

Když přijde na téma vztahu vědy a víry, má většina české populace zažitý názor, který lze shrnout slovy “věda vyvrátila existenci Boha”. Pokud prý chceme věřit v Boha, musíme odložit logické a kritické uvažování a zavírat oči před mnoha důkazy, které naši víru vyvracejí. Věda (ve skutečnosti) nejen že neodporuje křesťanské víře, ale že ji přímo podporuje a je s ní plně v souladu.

(Mým) cílem je poukázat a) na racionální předpoklady existence inteligentního stvořitele; b) na nesmyslná tvrzení o evoluci, která jsou používána jako důkazy “jediné správné a tisíckráte dokázané” teorie.

Základním smyslem této knihy je … vyprovokovat čtenáře k hlubšímu zamyšlení se nad jednotlivými otázkami a v rámci možností také rozbít myšlenkové pevnosti předsudků a nepravdivých informací, které o Bohu a křesťanství v naší společnosti kolují.

Nakladatel o knize

Vyspělá západní společnost stojí na základech křesťanské filozofie a hodnot. Základy našeho práva, hodnota lidské bytosti, láska, milosrdenství, odpuštění, filozofická východiska pro vědecké bádání, nebo počítání letopočtu v kontextu narození Ježíše Krista – to vše neoddiskutovatelně patří k benefitům a reáliím, které užívá každý člověk západní společnosti. V posledních desetiletích se však těmto základům stále více vzdalujeme a v mnohých případech je záměrně opouštíme. Se sílícím vlivem racionálního přístupu se mnozí domnívají, že jsou tyto kořeny zastaralé, překonané a víra v ně známkou nižšího intelektu.

K tomuto přispívá také velmi mnoho závažných otázek a obvinění, které jsou reakcemi na existenci zdánlivě neřešitelných fenoménů (zlo, smrt, množství náboženských vyznání atp.) nebo činy těch, kteří se považují za křesťany (křížové války, odpustky, pokrytectví, shromažďování majetku atp.). To vše představuje živnou půdu pro sílící tlak na základy křesťanské víry a snahu dokázat, že jsou její východiska pro člověka 21. století neplatná. Ačkoliv začíná být “křesťanská identita” v posledních dnech imigrační krize stále více populární, být křesťanem je stále docela nemoderní a v očích mnohých iracionální.

Kniha proto představuje opozici vůči těmto tlakům a snaží se v systematicky předkládaných otázkách racionálními (příp. vědeckými) argumenty reagovat na nejčastější námitky proti existenci křesťanského Boha a křesťanskému učení. Uvádí také na pravou míru množství předsudků či mylných informací, které mezi širokou veřejností o křesťanství kolují. V obecném slova smyslu ji lze považovat za osvětové dílo, které ukazuje na nezkreslenou podstatu a jádro křesťanství. Je proto vhodná pro křesťany, kteří s velkým zájmem studují sporné otázky vlastní víry, stejně jako pro nekřesťany, kteří hledají životní hodnoty přesahující všudypřítomný chlad materialistického přístupu k základním životním otázkám. V neposlední řadě je vhodná pro ty, kteří jsou pevně zakotveni v nekřesťanském smýšlení, ale přesto je zajímá kulturní hodnota názoru náboženského vyznání, na jehož hodnotách naše společnost stojí.

Výběr otázek podle téma

Obecné otázky:

1. otázka – Boha nikdo neviděl, jak může existovat?
2. otázka – Pokud Bůh je, proč o sobě nedá vědět?
3. otázka – Kdo je Bůh a jak vypadá?
4. otázka – Kdo stvořil Boha?
5. otázka – Proč bych měl/a Boha vůbec hledat?
6. otázka – Jaký je smysl života?
7. otázka – Existuje něco jako osud?
8. otázka – Existuje posmrtný život?
9. otázka – Proč věřit v Boha a brzdit tím pokrok?

Bible:

31. otázka – Co je Bible? Kdo ji napsal? Jak vznikla?
32. otázka – Proč nejsou součástí Bible i jiné spisy?

Ježíš Kristus:

46. otázka – Proč si jste jisti, že Ježíš existoval?
47. otázka – Kdo je Ježíš a jaké je jeho poslání?
48. otázka – Jsou důkazy Ježíšova vzkříšení?
49. otázka – Ježíš o sobě přece neřekl, že je Bůh, ne?

Bůh a věda:

55. otázka – Existují vědci, kteří odmítají evoluci?
56. otázka – Proč většina lidí věří evoluční teorii?
57. otázka – Nemohl si Bůh použít evoluci?
58. otázka – Jaké jsou důkazy existence Boha?
59. otázka – Nemáme snad předka s opicemi?

Křesťanství:

62. otázka – Co je vlastně křesťanství?
63. otázka – Kdo je křesťan?
64. otázka – Není křesťanství je mladé náboženství?
65. otázka – Nepodmiňuje křesťanství kultura?
66. otázka – Co je církev?
67. otázka – Která církev je ta pravá?
68. otázka – Proč je tolik různých lidských církví?
69. otázka – Jak poznat zdravou církev a nenaletět?

Záhady:

94. otázka – Co proutkaření a geopatogenní zóny?
95. otázka – Alternativní medicína a křesťanství?
96. otázka – Může křesťan chodit k léčitelům?
97. otázka – Křesťanství a zážitky blízké smrti (NDE)?

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments