frakovani

Boom břidličné ropy si žádá vysvětlení

pavelkabrtCelosvětová Potopa Napsat komentář

Brian Thomas, PhD.

(Z www.icr.org přeložil M. T. – 04/2014. Vyšlo na stránkách ICR.)

Americké společnosti rozvinuly v uplynulých čtyřech letech ve velkém těžbu ropy a plynu, s využitím nejmodernější techniky k získání ropy z břidlice. Lejla Alic, analytička Mezinárodní energetické agentury, řekla nedávno listu New York Times, „Stále zvyšujeme své odhady, přitom podceňujeme těžbu“.1 Kde se tu všechna tahle břidličnatá ropa vzala?

Nová technologie těžby zvaná „frakování“ využívá stlačené směsi vody, chemikálií a písku k roztrhání břidličnatých vrstev, čímž se z nich uvolní zachycené zásoby ropy a plynu.

Břidlice je typ horniny charakterizovaný vysokým obsahem jílu a jemnými vrstvičkami, které se odlupují. Vrstvy bez větší příměsi organických látek jsou šedé, světle hnědé, či mají rozličné jiné barvy v závislosti na nerostech, ze kterých jsou složeny, zatímco břidlice s organickými složkami, jako je ropa, jsou načernalé. Organické složky byly kdysi živými organizmy, snad mořskými řasami, podobnými těm, které vytvořily největší světové zásoby ropy. V jisté době se pak smíchaly s bahnem bohatým na jíl.

Dnes je v těchto horninových vrstvách tolik organického materiálu přeměněného v ropu a plyn, že Spojené státy možná brzy předstihnou v objemu těžby Saudskou Arábii.2

Bylo by snazší vysvětlit původ břidličnaté ropy, kdyby se vyskytovala jen na několika nevelkých plochách. Její naleziště však tvoří rozsáhlá území, protože podíl břidlice na všech usazeninách světa činí přinejmenším 50 procent. Z vládní mapy oblastí Spojených států bohatých na břidlici je patrné, že se táhnou od kalifornské pánve San Joaquin až k appalačské pánvi u New Yorku.3

Protože se břidličnaté usazeniny v současnosti nikde netvoří, vyžaduje rekonstrukce jejich původu trochu forenzního uvažování.

Normální, pomalé a postupné procesy plně uspokojivé vysvětlení neumožňují. Kdyby k odumírání řas docházelo v nějakém prastarém minioceánu uprostřed světadílu, nerecyklovaly by pozemské nenasytné ekosystémy tyhle organické zbytky stejně, jako tomu je v dnešních oceánech? Je těžké si představit, jak by byla tato organická masa pohlcena bahnem dříve, než by se zcela rozpadla, zejména vezmeme-li v úvahu rychlost rozkladu působeného bakteriemi.4

Nějaké mimořádně rychlé a dynamické procesy musely překrýt onu masu závratnými kvanty bahna a rychle ji konzervovat v silných nánosech sedimentů dříve, než mohla zetlít. Od té doby prosakuje z nánosů ropa a vzlíná hutnějšími horninami i vodou.

Pokud kataklyzmatické proudy bahna vysvětlují tato ložiska břidlice lépe než pomalé a postupné procesy, mohlo pak ale docházet před mnoha miliony let ke katastrofickým záplavám, které pohřbily rozsáhlé porosty mořských řas? A ty se změnily v ropu poté, co se rozložily mezi tvrdnoucími vrstvami břidlice?

Tento scénář stále neuspokojuje, jelikož nevysvětluje, jak mohla ropa přetrvat tak dlouho pod zemí. Ropa stále vzlíná trhlinami a zlomy, ale přitom by už měla být dávno buď zcela pozřena bakteriemi či oxidována na menší, jednodušší chemické látky.

Pro břidlici jsou typické lomy podél ploch vrstevnatosti. Frakování pouze urychluje čerpání ropných produktů, které by normálně unikaly mnohem pomaleji, ale zase ne tak pomalu, aby mohly přetrvávat tam dole po miliony let.5

Vše ukazuje na to, že nejlepším vysvětlením pro dnešní obrovské zásoby v břidlicích je obrovská katastrofická událost, způsobená vodou s až téměř nepředstavitelně devastujícími účinky. Do tohoto scénáře naprosto zapadá Noemova Potopa. A je také nejlepším vysvětlením, proč tu ropa existuje ještě i dnes v tak závratných kvantech. To je možné jen tehdy, mluvíme-li o tisících let, nikoli o miliónech let.

Odkazy

  1. Norris, F. U.S. Oil Production Keeps Rising Beyond the Forecasts. New York Times. Posted on nytimes.com January 24, 2014, accessed March 12, 2014.
  2. Usborne, D. Fracking is turning the US into a bigger oil producer than Saudi Arabia. The Independent. Posted on independent.co.uk March 11, 2014, accessed March 12, 2014.
  3. Lower 48 states shale plays. U.S. Energy Information Administration map. Posted on www.eia.gov May 9, 2011, accessed March 12, 2014.
  4. Thomas, B. Oil-eating Bacteria Are Cleaning Up Gulf. Creation Science Update. Posted on icr.org August 27, 2010, accessed March 12, 2014.
  5. Clarey, T. 2013. Oil, Fracking, and a Recent Global Flood. Acts & Facts. 42 (10): 14-15.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments