evo-vs-crea

Biologie proti evoluci

pavelkabrtFakta pro stvoření Napsat komentář

Joseph Mastropaolo

(Z www.csulb.edu přeložil M. T. – 08/2015)

Fyzika

Vědecké zkoumání vesmíru neodhaluje naprosto žádnou evoluci. Ze zkoumání zákonů fyziky vyplývá, že evoluce nemůže existovat. Ze zkoumání zákonů energie vyplývá, že existuje výhradně devoluce, pravý opak evoluce. Ze zkoumání biosféry vyplývá, že život se může zrodit jedině ze života a že další život je vždy méně vitální než předchozí.

Složitý organizmus jedince má ten nejmenší počet závažných genetických poruch při početí a nejvíce těchto poruch má v okamžiku před smrtí. Jedinec je modelem pro svou populaci, protože lékařské vědecké zkoumání genetických poruch v populaci odhaluje stejný vzorec. Navíc je vymírání permanentním procesem pro jedince i jeho populaci, což opět potvrzuje exkluzivní roli devoluce.

Neživý svět

Z vědeckého zkoumání neživého světa vyplývají tytéž principy. Nic se nevyvíjí, všechno upadá. Každý předmět musel být stvořen a jeho struktura byla nejlepší a nejlépe fungovala, když byl zbrusu nový. Postupně pak upadal, dokud nevymřel a nestala se z něj hromádka chemikálií. Tyto chemikálie se nikdy nemohly poskládat a vytvořit nějaký předmět. Každé skládání muselo proběhnout pod odborným dohledem, to znamená na základě plánu, organizace, koordinace, velení, řízení a kontroly. Jakmile je něco stvořeno, nemůže se to změnit v něco jiného. I když jsou vyrobeny ze stejných chemikálií, nemůže se vlak změnit v loď. “Původní organická polévka” se nemůže vyvinout v strukturální složitost byť jediného proteinu.

Živý svět

Ve světě živých organizmů, biosféře, existuje rovnováha a vzájemná provázanost, které přesahují to, co člověk svou inteligencí může pochopit. Ale přece jen víme, že nemůžeme synteticky vyrobit náš vzduch, vodu, půdu a potraviny a žít po neomezeně dlouhou dobu. Zhroucení biosféry způsobí určitě naše trvalé vymírání a možná i vymření všech forem života. Kdyby se organizmy mohly měnit v jiné formy života, pak by vládl chaos, žádná rovnováha, a masové vymírání. Organizmy musí být stálé, aby si mohly vzájemně pomáhat přežít, a biliony pozorování činěných miliardami lidí po tisíce let potvrzují, že všechny formy života jsou opravdu stálé. Nic se nevyvíjí v něco jiného. “Rané bakterie” vyvíjející se v měňavky, žába měnící se v prince, mrtvé dřevo loutky měnící se v chlapce jsou dětinské fantazie z dávného vitalizmu, pověry a pohádky, nikoli věda.

Fantazírování

Kdyby někdo řekl, že si včera večer koupil zbrusu nové auto a ráno ho našel zrezivělé a shnilé na kupu prachu, pak bychom konstatovali, že jeho příběh popisuje správně směr fyzikálních zákonů, ale rez a hniloba se nedostaví tak rychle. Vědci řeknou, že taková za vlasy přitažená pohádka je fantazií. Naproti tomu, řekne-li, že se z hromady písku a železné rudy vyvinulo zbrusu nové auto, pak to označíme jako fantazii naruby, protože je to přesný opak způsobu, jakým funguje realita. Takže evoluční příběh o vývoji od chemikálií k člověku není jen fantazií, je to fantazie naruby. Není to jako za vlasy přitažená pohádka o tom, jak kráva přeskočila měsíc, protože krávy dokáží přeskočit nízký plot. Je to idiotská pohádka jako ta, že tráva sežrala krávu, fantazie naruby postavená na hlavu.

Souhrn

Zkrátka řečeno, evoluce neexistuje, nikdy neexistovala a nikdy existovat nebude, protože to je fantazie naruby. Biologie popisuje výhradně neměnné organizmy ve vyvážené biosféře, kde jsou organizmy závislé jeden na druhém a kde jsou všechny formy života v nejlepší kondici, když jsou zbrusu nové, a pak spějí k neustálému vymírání jako jedinci i celé populace. Svědčí to o stvoření biosféry jako komplexního, geneticky dokonalého, globálního organizmu podle zákonů inženýrství.

Jako nemohou mravenci pochopit stavební inženýrství města New York, tak ani lidská inteligence jako celek nemůže pochopit ani mega makro ani nano biologické inženýrství biosféry. Připisovat původ a rozmanitost života nemyslícímu fantomu vesmíru, evoluci, je největší intelektuální urážkou.

To, že se veřejné školy a univerzity (nejen – pozn. red.) Spojených států amerických účastní takové stupidity, nejenže porušuje První dodatek ústavy Spojených států amerických, nýbrž degraduje to schopnost studentů přírodních věd realisticky myslet a snižuje je to na úroveň, kde končí věda. Učit pravý opak reality, něco jako fotografický negativ, podporuje psychózu, nikoli vzdělání.

Odkazy

  1. Pro další vědecké důkazy ke shora uvedenému souhrnu viz knihu The Rise and Fall of Evolution, A Scientific Examination (Vzestup a pád evoluce – vědecké zkoumání), odborné recenze na ni i další články.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments