magnetotactic-bugs

Bakterie: super-borci mikrobiálního světa

Pavel AkrmanÚvahy o kreacionismu, stvoření ad. Napsat komentář

Z cyklu „Secrets of the Cell“ (Tajemství buňky), epizoda 6

Zdroj: Dr. M. Behe

Přepis videa, překlad a české znění Pavel Akrman – 04/2024. Profesor Michael Behe je známý biochemik. V sérii od Discovery Institute pod názvem „Tajemství buňky s Michaelem Behem“ zkoumá autor neuvěřitelně složitý svět v jediné mikrobiální buňce, a přirovnává jej k reálné továrně – která v tomto případě vyrábí precizní magnetické krystaly, díky nimž se pak bakterie dokáže navigovat podle magnetického pole Země.

Klíčovou roli v historii navigace hrály kompasy. Ale již tisíce let před jejich vynálezem lidmi byly střelky kompasu používány k navigaci mikroskopickými bakteriemi. Tyto bakterie žijí téměř v každém vodním prostředí po celém světě.

Darwin ve své proslulé knize O původu druhů prohlásil: „Kdyby se prokázala existence jakéhokoli složitého orgánu, který nemohl vzniknout mnoha postupnými, nepatrnými úpravami, moje teorie by se naprosto zhroutila.“1

V souladu s tím známý evolucionista J.B.S. Haldane tvrdil, že evoluce nikdy nemůže vytvořit „různé mechanismy, jako je kolo a magnet, které dokud by nebyly plně funkční, byly by k ničemu.“2 Od doby tohoto Haldanova prohlášení byly u mnoha druhů bakterií a mnoha dalších živých tvorů objeveny jak magnety, tak i kola (kruhové součásti strojů, které se otáčejí kolem osy).

Bakterie si k vytvoření dostatečně silné střelky kompasu samy vyrábějí potřebné množství magnetických krystalů pod přísnou kontrolou. Výsledkem této složité regulace jsou krystaly výjimečně vysoké kvality se silnými magnetickými poli a rovnoměrným rozložením velikosti.3 Díky tomu jsou „stále vyhledávanější… pro průmyslové a lékařské aplikace“.4 Lidem se dosud nepodařilo vyrobit magnetické nanokrystaly tak vysoké kvality.

Bakterie nejsou samozřejmě ani zdaleka „primitivní“. Umí vyrábět střelky kompasu výjimečně vysoké kvality a používat je k navigaci podél magnetických siločar se složitými elektromotory. O těchto neuvěřitelných navigačních zařízeních je stále co se učit. Jak řekl jistý výzkumník, „[bakteriální magnetická navigace] stále přináší neočekávané a sofistikované prvky, které teprve čekají na své odhalení.7 Takové objevy budou nepochybně i nadále zjevovat Boží tvůrčí inteligenci a bude ještě obtížnější je vysvětlit prostřednictvím evoluce.

Odkazy a poznámky

  1. Darwin, C., Origin of Species, New York University Press, 1872.
  2. Is evolution a myth? A debate between D. Dewar and L.M. Davies vs J.B.S. Haldane, Watts & Co. Ltd / Paternoster Press, 1949. See also Thomas, B., Virus motors impossible for evolution, icr.org, 9 Jan 2009.
  3. Müller, F. and 2 others, A compass to boost navigation: Cell biology of bacterial magnetotaxis, J. Bacteriol., journals.asm.org, 8 Oct 2020.
  4. Moisescu, C. and 2 others, The effect and role of environmental conditions on magnetosome synthesis, Front. Microbiol., frontiersin.org, 11 February 2014.
  5. Toro-Nahuelpan M. and 7 others, MamY is a membrane-bound protein that aligns magnetosomes and the motility axis of helical magnetotactic bacteria, Nat. Microbiol., nature.com, 29 Jul 2019.
  6. Toro-Nahuelpan M. and 5 others, Segregation of prokaryotic magnetosomes organelles is driven by treadmilling of a dynamic actin-like MamK filament, BMC Biol., bmcbiol.biomedcentral.com, 12 Oct 2016.
  7. Müller F., Perfect navigation: How to fit a compass needle into a helical bacterium? naturemicrobiologycommunity.nature.com, 2 Aug 2019

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments