evoluce-pod-maskou-vedy

Ateistický příběh o stvoření

pavelkabrtÚvahy o kreacionismu, stvoření ad. Napsat komentář

Dominic Statham

Z creation.com přeložil Pavel Kábrt – 08/2016. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

playing-cards

iStockphoto

Ateistickým příběhem o stvoření je obecná teorie evoluce (GTE – The General Theory of Evolution).  Ateistický příběh začíná stejně jako v Bibli, creatio ex nihilo (stvořením z ničeho) — a z ateistického pohledu jako prvotní příčina nebylo na počátku opravdu nic (a už vůbec ne Bůh). Velký třesk, jak říkají, vytvořil sám od sebe celý vesmír. Pak nám vypráví, jak se o milióny let později samovolně, v nějaké chemické polévce, vytvořil první život a bez jakékoliv pomoci se tento život dále vyvinul ve všechny rostliny a živočichy, které dnes na Zemi nalézáme — včetně nás.

Oproti dojmům, které vytvářejí média, nebylo nikdy dřív tolik důkazů svědčících proti této povídačce. Problémy, které mají světští kosmologové s tím, aby jim jejich model velkého třesku fungoval, jsou takového rázu, že končí v zoufalství a odvolávají se na ty nejnevědečtější teorie, jaké si jen lze představit. Například v prosinci 2014 špičkový kosmolog Lee Smolin vydal knihu, ve které navrhuje, že jediný způsob, jak vyřešit mnoho vědeckých problémů s velkým třeskem je tvrdit, že zákony fyziky byly v minulosti odlišné.2 Když tedy fakta nepasují do jejich teorie stvoření, světští vědci se musí obrátit na odlišné “vědecké zákony” které si odvodí ze své představivosti.

Podobné je to s vůdčími výzkumníky v otázce původu života, jako jsou Paul Davies a Stuart Kauffman, kteří bez váhání připustí, že neexistují žádné pozorovatelné procesy, které by dokázaly vyprodukovat život z neživého. Ve své bohorovnosti však dělají to samé, co světští kosmologové — udělají gigantický skok slepé víry a domnívají se, že potřebné přírodní procesy každopádně existovaly a jen z nějakého důvodu jsme je dosud neobjevili. Richard Dawkins je naprosto neoblomný v tom, že jakmile se první život zformoval, pak už je Darwinova teorie schopna vysvětlit, jak se z toho mohli vyvinout lidé. Proč se ale potom vůdčí biologové, jako jsou James Shapiro a Stuart Newman, potichu ohlížejí po alternativních teoriích?3,4

Víra pod maskou vědy

Tohle všechno neukazuje na věrnost vědě, ale na věrnost světonázoru, ve kterém je z lidského myšlení odstraněn Bůh, což je filozofický naturalizmus — tedy dogma, že všechno, včetně původu vesmíru a života, může být vysvětleno pouze přírodními procesy. Je to ideologie, která nejenže není vědecká (více pramení ze slepé víry než z pozorování), ale ani nutně nevede k vědeckému pokroku, jak CMI už dříve mnohokrát ukázala. Například Philip Skell, původně profesor chemie na pensylvánské státní univerzitě, to okomentoval takto:

“Když tedy fakta nepasují do jejich teorie stvoření, světští vědci se musí obrátit na odlišné ‘vědecké zákony’ které si odvodí ze své představivosti.”
  • Nedávno jsem se ptal více jak 70ti prominentních výzkumníků, jestli by svoji práci dělali odlišně, kdyby si mysleli, že Darwinova teorie je chybná. Odpovědi byly vždy stejné: Ne. Také jsem si ověřil vynikající objevy na poli biologie v minulém století: objev dvoušroubovice; popis ribozomu; mapování genomů; výzkum léčebných procesů a reakcí na léky; pokroky v produkci potravin a ve zdravotnických opatřeních; vývoj v chirurgii a další. DotazovaI jsem se dokonce biologů pracujících v oblastech, kde by člověk předpokládal, že Darwinovo paradigma bude mít nejpříznivější dopad na výzkum, jako je objevování rezistencí na antibiotika a pesticidy. Stejně jako jinde i zde jsem zjistil, že Darwinova teorie neposkytla žádné rozeznatelné vodítko, ale byla do těchto oborů naroubována až po všech těch objevech coby zajímavé vypravěčské pozlátko.5

Rozsah problémů s GTE je před veřejností skrýván pomocí populárních vědeckých programů propagujících světský pohled jako jasný fakt. Zároveň není nikdy kreacionistickým vědcům dávána reálná příležitost prezentovat odlišný pohled. Pokud se i nekreacionisté odváží na univerzitách informovat studenty o problémech Darwinovy teorie, mohou se tito lidé ocitnout bez práce.6 Vládní předpisy na britských státních školách nyní zakazují prezentaci inteligentního designu nebo stvoření jako pohledů, které jsou doloženy důkazy.

Protilékem je podpora skutečné vědy

Toto vše činí naše mladé lidi velmi zranitelné. ‘Vědecké’ vysvětlení GTE se může jevit velmi přesvědčivé, když jsou předkládána jen ta fakta, která tento pohled podporují. V Přísloví 18:17 čteme:

  • “Kdo při sporu mluví první, jeví se spravedlivý, pak přijde druhá strana a podrobí ho zkoušce.”

Oč víc to platí v případech, kdy nikdo z těch, kdo mají důkazy proti, nesmí promluvit? Evoluční víra je udržována cenzurou — s velmi silným účinkem.

Křesťané však nejsou bez možností čelit tomuto světskému náporu. Webové stránky (creation.com) obsahují přes 9 000 článků ukazujících jasnou převahu biblického pohledu nad pohledy sekulárními a proti nim. Nadto měsíc po měsíci je odhalováno více důkazů proti evoluční víře a časopis Creation [Stvoření] tyto důkazy klade přímo do rukou svým čtenářům, což nám umožňuje “bořit lidské výmysly a všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha” (2.Kor 10,4-5).

Odkazy a poznámky

  1. Toto se nejdříve objevilo v CMI (UK/Europe) CMI Extra, March 2015.
  2. Smolin, L. & Unver, R.M., The Singular Universe and the Reality of Time: A Proposal in Natural Philosophy, Cambridge University Press, 2014.
  3. Shapiro, J., Evolution: A View from the 21st Century, FT Press Science, USA, 2011.
  4. Mazur, S., The Altenberg 16: An Exposé of the Evolution Industry, North Atlantic Books, USA, 2010. See also review by Walter Remine, creation.com/review-altenberg-16.
  5. Skell, P.S., Why do we Invoke Darwin? Evolutionary Theory Contributes Little to Experimental Biology, The Scientist, 19(16):10, 29 August 2005.
  6. Expelled: No Intelligence Allowed, DVD, Premise Media Corporation, 2008.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments