ark-header

Archa v plné velikosti a – plovoucí

Pavel AkrmanCelosvětová Potopa Napsat komentář

Odvážný Holanďan postavil již svou druhou plovoucí Archu; tentokrát je vskutku obrovská!

Frans Gunnink

Z creation.com přeložil Pavel Akrman – 01/2024. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

V roce 2008 jsem udělal pro časopis Creation rozhovor s Nizozemcem Johanem Huibersem.1 On tehdy postavil plovoucí repliku Noemovy archy, která i když byla jen poloviční (aby mohla proplouvat holandskými kanály), i tak byla většinou lidí považována za obrovskou.

Když jsem ho asi po třech letech znovu navštívil, ukázalo se, že to byl podle jeho slov pouze „cvičný projekt“. Johan se poslední tři roky vytrvale věnoval svému skutečnému projektu, o němž přemýšlel již od prvního dne – plovoucí Archa v plné velikosti. V době mé návštěvy byla stavba téměř hotová; v době, kdy vyšel tento článek, byla Archa již připravena ke spuštění na vodu.

„Johan říká, že asi polovina návštěvníků byli křesťané, a někdy to vedlo k cenným rozhovorům.”

Johan Huibers je muž velmi charismatický. Každý, kdo se s ním setká, jen tak nezapomene na jeho věcný, a přesto nadšený způsob výkladu evangelia a jeho vizi s archou v pozadí, která zůstala čistá. Jak často říká – Bůh se neptá, zda jste pro tento úkol způsobilí, ale zda jste k dispozici. A tím Johan žije. Tím, že se uskutečnila jeho vize první repliky archy, znamenala pro majitele stavební firmy fakt, že tamní banka byla připravena financovat i tuto druhou, jejíž náklady byly značné. Nicméně první archa přilákala za téměř tři roky 600 000 návštěvníků, což zase není mnoho, vzhledem k počtu obyvatel Nizozemí 17 milionů. Johan se nesnažil ji prodat, kromě polyesterového modelu žirafy nebo slona v životní velikosti na několika vstupních cestách do města, kde byla archa zakotvena, spolu s velkým nápisem. S výstavou pomohly místní sbory, které poskytly dobrovolníky.

Johan říká, že asi polovina návštěvníků byli křesťané, a někdy to vedlo k cenným rozhovorům. Johan vzpomíná na jeden se skupinou hasičů, kteří přišli prozkoumat zajištění ochrany a bezpečnosti v arše: „Byli to odvážní chlapci, kteří se nebojí vstoupit do hořícího domu pro záchranu lidi. Ale zeptal jsem se jich, zda tato odvaha opravdu stačí? Odvážili byste se dnes večer pokleknout ve svém pokoji, pokud by vám Bůh chtěl ukázat, kým je? Vsadím se, že byste si na to netroufli, řekl jsem! Zasmáli se, ale my nikdy nevíme, co a jak Bůh udělá a zda to použije. Tuto část nechávám v Jeho rukou.”

Huibers

Johan Huibers při práci na arše.

Rozdíl ve velikosti má velký vliv; Huibersova první, menší archa byla postavena s použitím 1 200 stromů, zatímco nová vyžaduje 12 000 švédských borovic (Huibers říká, že podle některých překladů Bible Bůh nařídil tuto stavbu z „pryskyřičného dřeva“, a myslí si, že jde o borovici.). Aby jeho archa vyhověla byrokratickým omezením, byla postavena na 21 ocelových přepravních člunech o rozměrech 18,75 x 9,5 metru (cca 60 x 30 stop). Ty byly svařeny dva na sebe a poté spojeny dohromady.

Huibers se držel daných rozměrů v Bibli, ale některé detaily musel přizpůsobit. Místo tří pater jich instaloval sedm, aby využil dostupný prostor. Mohutná loď vysoká jako třípatrová budova je 138 m dlouhá, což odpovídá biblickému popisu s použitím běžného lokte cca. 45 cm (18 palců). Šířka a výška (30 x 23 m) jsou o něco větší, dokonce, než by to odpovídalo přesným proporcím biblické archy v měřítku loktů (cca 138 x 23 x 14 m neboli 450 x 75 x 45 stop). Na otázku, zda není tato nepřesnost na závadu, odpověděl svým obvyklým přátelským a odzbrojujícím způsobem: „Lidé, kteří znají tyto rozměry lépe než já, už vědí o Noemově arše úplně všechno. A já chci oslovit všechny ty ostatní.”

Uvnitř má Johanova archa v životní velikosti skutečné husy, krávy atd., a také polyesterová „divoká“ zvířata. Včetně některých dinosaurů a dokonce i „mladistvého“ T. rex. Pro vystoupení sborů, přednášky apod. jsou k dispozici dvě částečně krytá jeviště. Prohlídky, kterou mohou návštěvníci sledovat, budou provázet sloní „stopy“ na podlaze. Při prohlídce uvnitř archy budou návštěvníci míjet hydraulicky poháněné pohyblivé modely a roboty Noemovy rodiny a dalších biblických postav, s cílem přiblížit co nejvíce biblickou historii.

Johan chce propagovat poselství i těm lidem, kteří budou tuto nepřehlédnutelnou archu v její plné podobě pouze pozorovat. „Mnozí z nich nechodí do kostela, a tak ani nevstoupí do archy,“ říká. “Ale už jen pohled na archu jim káže… že k Potopě skutečně došlo.” Věří, že je to neskrývaný projev Boží lásky a Jeho ochoty zachránit ty, kteří se k Němu obrátí.

Překážky pro Noaha v dnešní době

„Jako odpověď kritikům, že by toto mohlo znemožňovat stavbu tak velkého dřevěného plavidla, říká Huibers, zkušený dělník se dřevem, že vyrobit jen dřevěnou archu by bylo ve skutečnosti mnohem jednodušší.”

Dalo by se říci, Huibers musel – na rozdíl od Noaha – podřídit svou archu obrovskému množství pravidel a předpisů. Například protipožární normy znamenaly nutnost nanést tři vrstvy protipožárního laku. Musela být také instalována speciální „kotva“, aby bylo možné toto dílo kvalifikovat spíše jako „objekt k bydlení (obytnou loď) než jako plavidlo.2

Byrokracie byla také důvodem, proč bylo nutné postavit archu na plovoucích ocelových člunech a také nainstalovat těžký ocelový výztužný rám. Jako odpověď kritikům, že by toto mohlo znemožňovat stavbu tak velkého dřevěného plavidla, říká Huibers, zkušený dělník se dřevem, že vyrobit jen dřevěnou archu by bylo ve skutečnosti mnohem jednodušší.3

Pak se objevily také formální stížnosti některých sousedů, že jim plavidlo brání ve výhledu – i když, jak poznamenal smířlivější soused, dívat se na loděnici předtím stejně nebyl nijak hezký pohled. Tak či tak, archa byla předurčena k tomu, aby se v pravý čas pohnula dál, stejně jako všechna plavidla postavená v takových loděnicích. A nejen to – všechny domy sousedů měly být brzy strženy kvůli přestavbě, k čemuž pravděpodobně došlo již v době, kdy šel tento článek do tisku.

Na rozdíl od Huibersovy menší archy nemůže tato obrovská loď snadno proplouvat nizozemskými kanály a řekami. Většinou tedy bude kotvit v Dordrechtu (také známém jako Dordt) u Rotterdamu, kde byla postavena. Johan má ale větší plány.

Archa vyplouvá do světa

Johan v roce 2012 údajně požádal tehdejšího londýnského starostu Borise Johnsona o svolení připlout s archou do Londýna během olympijských her. Investoři z Texasu na něj naléhali, aby připlul i do Galvestonu, a dokonce vedl jednání s obchodními partnery v Izraeli, kde má jeho stavební společnost také aktivní zájmy. S úsměvem říká: „Izraelci jsou sice zvědaví, ale říkají, že to není křesťanská, ale židovská archa. Říkají, že jsem jim ji „ukradl“. Nicméně i tak pocházejí Židé i pohané samozřejmě od Noema.

Když jsem archu spatřil, ještě nebyla otevřená pro návštěvníky. Ale každý den se už objevovaly desítky lidí, a to i bez aktivní publicity o tomto „prvním“ světě – o arše, která je nejen v životní velikosti, ale ve skutečnosti pluje i na moři a je schopna brázdit oceány, tedy potenciálně je k vidění v mnoha zemích.

Podle názoru Johana Huiberse není jeho replika archy v plné velikosti jen poselstvím nevěřícím nebo pochybujícím křesťanům o Genesis. Je to poselství pro všechny křesťany, abychom se svou vírou něco udělali. Říká: „Je velmi důležité, abychom svou víru i vše, co jsme se naučili, předávali ostatním, a nenechali si to pro sebe. Přestože nejsme dokonalí, ano, i když můžeme být v mnoha ohledech nepřesní – stačí přiložit ruce k dílu a uvést své křesťanství do praxe.“

Podrobnosti o tom, kdy lze Huibersovu archu v Nizozemsku navštívit, naleznete na stránkách www.arkvannoach.com (v holandštině).

Archa v plné velikosti pluje po celém světě

full-size-arkPokud je nám známo, v době psaní tohoto článku byla „Noemova archa“ v plné velikosti jako osobně financovaný projekt Johana Huiberse nejen první, ale také jediná plovoucí a řiditelná na světě – nechystalo se nic ani ve výstavbě. V lednu 2011 cestovala tato archa (na obrázku) k letišti v Hong Kongu.4

Víme i o dalších projektech, některé s vyhrazenou půdou a všechny zamýšlené jako zábavní parky. Jde o projekt Genesis Land neziskové švýcarské kreacionistické skupiny (ProGenesis) v německém Heidelbergu; dále stavba ziskové korporace spojené se společností Answers in Genesis v Kentucky, USA (viz replika Noemovy archy v životní velikosti se otevírá!); a neziskový projekt v Rumunsku v čele s vizí jistého Natanaela Costey. Pokud jde o stavební náklady, má rumunský projekt jedinečnou výhodu, a to nejen proto, že už měl zajištěný pozemek (asi 100 hektarů, cca 250 akrů). Vzhledem k minulému komunistickému režimu má Rumunsko – ačkoli je součástí lidnaté Evropy a má tudíž i přístup k velkému počtu lidí – dramaticky nižší náklady na pracovní sílu, než je obvyklé v Evropě. Chcete-li kontaktovat Natanaela, napište na e-mail ausperanta@gmail.com.

Odkazy a poznámky

  1. Gunnink, F., One man and a vision, Creation 30(4):12–14, creation.com/huibers.
  2. Tagliabus, J., A biblical blueprint meets the fire code and the neighbors, New York Times, 29 May 2011, nytimes.com, accessed 9 June 2011.
  3. Ve skutečnosti existují záznamy o starověkých lodích větších než byla Archa. Viz Pierce, L., The large ships of antiquity, Creation 22(3):46–48, 2000, creation.com/huge-ships.
  4. Wieland, C., Full-size Noah’s Ark in Hong Kong, Creation 33(1):28–31, 2011, creation.com/ark-hong-kong.

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments