bearded_man

Apobetika estetiky – vlasatý problém pro evoluci

pavelkabrtÚvahy o kreacionismu, stvoření ad. Napsat komentář

Proč mají muži vousy a ženy nikoli?

Brian Thomas, Ph.D.

(z www.icr.org) přeložil M. T. z časopisu Acts & Facts, roč. 38, č. 4, str. 18)

(Apobetika = informace o záměru, zajišťujícího vytyčené programové vybavení – pozn. překl.)

Proč mají muži vousy a ženy nikoli? Hluboko v mozku vyrábí hypothalamus dávky hormonu uvolňujícího gonadotropin, drobné chemikálie, která funguje jako klíč k zapínání výroby a vývozu hormonu stimulujícího folikul i hormonu luteinizačního (LH) z hypofýzy. Nějaký vědec by mohl namítat, že muži mají vousy, protože u nich LH stimuluje testikulární Leydigovy buňky i další tkáně vyrábějící zase další hormon, testosteron. V reakci na specifické hladiny androgenních hormonů (zejména testosteronu) tvoří vlasové folikuly na jistých částech těla „androgenní ochlupení“, jež zahrnuje i vousy.

LH = peptidový hormon předního laloku hypofýzy, který řídí činnost pohlavních žláz. U žen působí ve vaječnících na žluté tělísko a na tvorbu hormonů gestagenů, u mužů ovlivňuje tvorbu testosteronu ve varlatech (pozn. překl.).

Franz von Leydig, (1821-1908): německý anatom, histolog a fyziolog, který působil v Tübingen a v Bonnu. Jako srovnávací anatom zkoumal samčí pohlavní orgány a objevil intersticiální buňky. Popsal též buněčnou membránu (pozn. překl.).

Tohle konkrétní vysvětlení však pouze fakticky odpovídá na otázku „Jak vousy vznikají?“ a nikoli na zásadnější otázky o původu a účelu vousů. Někteří evoluční vědci si myslí, že srst pokrývající tělo našich pitekoidních předků postupně vymizela, protože přebytečný tělesný tuk poskytoval dostatečnou izolaci. Nebo snad šlo o reakci na zvýšené oslunění či k této změně došlo proto, že méně ochlupení znamenalo méně blech a čmelíků, což vedlo k menšímu výskytu nemocí. Tato „vysvětlení post factum“ však opět neodpovídají na původní otázku, proč pouze muži mají vousy.

Jelikož si muži vousy pravidelně holí, zdá se, že nemají praktickou biologickou funkci. Avšak podle darwinovské evoluce vybírá příroda jedince s novými, výhodnými znaky. Je-li u obratlovců obecně „vývojový původ srsti…záhadou“ pro evoluci (1), pak přesný účel androgenního ochlupení u mužů je záhadou ještě větší.

Na druhé straně, bylo-li vše stvořeno Bohem, který existuje vně hmotného světa, je nasnadě odpověď s širokým spektrem použití: vousy jsou znakem určitého typu člověka. Estetické znaky stanovil Kdosi, kdo věděl, jak věci vypadají, kromě toho, že věděl, jak věci fungují. Vousy nepřinášejí lidstvu žádnou výhodu při výběru zdatnějších jedinců, ale přece jen mají svou funkci: jsou rozlišovacím znakem mužů, snad jako různé jiné znaky odlišují navzájem ženy.

Nebylo by od věci myslet si, že Stvořitele prostě bavilo ozdobit lidi i jiné tvory jistými vizuálně půvabnými rysy. „Bůh však mu dává tělo, jak sám určil, každému semeni jeho zvláštní tělo“ (1. Korintským 15:38). Studium účelového jednání nazýváme apobetikou, a vousy jsou důkazem toho, že Bůh navrhl určité znaky prostě z estetických důvodů.

Navíc vzhledem ke svému milosrdenství vybavil Bůh lidi schopností poznávat a oceňovat krásu a odlišovat ji od ošklivosti. Pouze s touto schopností mohou lidé vzdávat Bohu náležitou úctu za vynález lidských vousů, lvích hřív, pavích per, skvrnek na kůži mloků, zbarvení korýšů, ultrafialové barevné vzorce hlubinných ryb (tam, kde neexistuje ultrafialové světlo) i zářivě růžové trnité dračí mnohonožky druhu Desmoxytes purpurosea sp. n. objevené v oblasti Většího Mekongu (2). Všichni tito tvorové by mohli celkem dobře žít jako tvorové oškliví, ale zdá se, že navzdory tomu je Mistr Umělec jedinečně vyzdobil.

Vědci ještě nevynalezli v tomto vesmíru metaprogram, který shlukuje oblaka kosmického prachu do syrově funkčních, neřkuli pestře estetických forem. Koneckonců, copak se neosobní vesmír stará o krásu? Bůh Stvořitel, který oceňuje krásu a chce, aby ostatní oceňovali Jeho dílo, musí být odpovědný za původ estetických jevů. Muži mají vousy – někteří husté, někteří řídké – protože se Bohu zalíbilo je takhle vyzdobit.

Metaprogram = (v počítačovém programování) rámcový, všeobsažný program, nadprogram (pozn. překl.).

Odkazy

  1. Anderson, J. and H-D. Sues, eds. 2007. Major Transitions in Vertebrate Evolution. Bloomington, IN: Indiana University Press, 153.
  2. New species discovered in Greater Mekong. The Telegraph. Posted on telegraph.co.uk December 15, 2008. Dr. Thomas Ziegler, one of the Mekong researchers, remarked, “It is a great feeling being in an unexplored area and to document its biodiversity for the first time…both enigmatic and beautiful” (emphasis added). Quoted in Poston, L. More than 1000 New Species Discovered in Rivers, Jungles…and Restaurants of the Greater Mekong in Past Decade. World Wildlife Fund press release, December 17, 2008.


*) Autor článku pan Thomas je populárněvědecký publicista.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments