bonobo_genome_wide

Antievoluční tajemství bonobího genomu

pavelkabrtEvoluce organizmů Napsat komentář

Jeffrey Tomkins, Ph. D.

(Z www.icr.org/article/6908/ přeložil M. T. – 07/2012. Článek byl publikován na stránkách ICR)

Hromadné sdělovací prostředky před časem oznámily dokončení sekvenování bonobího genomu. Bonobové jsou blízkými příbuznými šimpanzů. Většina referátů v denním tisku však bohužel překroutila údaje v původním článku v časopisu Nature.1

Řada populárněvědeckých článků pokoušejících se přiblížit laikům zmíněný výzkum začala okamžitě oslňovat veřejnost prohlášeními, že bonobí genom je téměř shodný s lidským. Tyto zprávy však zapomněly zdůraznit, že velká podobnost sekvencí DNA byla pozorována pouze u vybraných segmentů bonobího genomu, o kterých se už dávno vědělo, že se u lidí i lidoopů velmi podobají.

“Jak mohou genetici s čistým svědomím říkat, že bonobí a lidské genomy jsou si velmi podobné, když srovnávají jen podobné části a ty odlišné ignorují?”

Genetici totiž vynechali velké části tohoto genomu, jen aby mohli tvrdit, že jeho DNA je velmi blízká lidské. Vybrané oblasti DNA, které byly srovnávány, se nazývají „jediný exemplář“, což znamená, že obsahují vyšší úrovně genů. Jsou tedy srovnávány pouze oblasti jediného exempláře, které jsou společné šimpazům, bonobům i lidem – všechno ostatní se vynechá.

Jak potom mohou genetici s čistým svědomím říkat, že bonobí a lidské genomy jsou si velmi podobné, když srovnávají právě jenom podobné části oněch genomů, a ty odlišné ignorují?

Populární tisk se bohužel nezaměřil na to nejdůležitější z výsledků výzkumu bonobího genomu. Genové sekvence společné lidem a lidoopům totiž vykazují významný podíl úkazu zvaného výběr neúplných linií (ILS). To znamená, že genové sekvence se nedají sladit s předpokládaným evolučním rodokmenem (evolučním stromem).

Podle evolučního dogmatu jsou prý bonobové více vzdálenějšími příbuznými lidí než šimpanzi. Ale z celkového počtu genů, u kterých byla zjištěna podobnost s lidmi a šimpanzi, nezapadá do „klasického“ rodokmenu plných 25 procent. Významná část bonobích genů se totiž podobala více lidem než šimpanzům a naopak.

Stejná anomálie ILS popírající evoluci charakterizovala nedávno nasekvenovaný genom gorilí. ICR News referoval o tom, že z gorilího genomu „není jasné, kudy se ubíral vývoj od údajného společného předka lidí a různých primátů“.2 Jinými slovy, ani gorilí ani bonobí genomové sekvence nesvědčí o nějakých evolučních vztazích. Naopak to vypadá, že oba primáti byli stvořeni jako jedineční živočichové.

“Jinými slovy, ani gorilí ani bonobí genomové sekvence nesvědčí o nějakých evolučních vztazích.”

Lidské a lidoopí genomy nejsou zdaleka tolik příbuzné, jak se často prohlašuje. Nedávné porovnání kompletních genomů a veškeré DNA ukázalo, že lidské a šimpanzí genomy jsou podstatně méně totožné, než se běžně tvrdí.3

Další ze studií hodnotila kvalitu většiny klíčových komparativních výzkumů lidské a šimpanzí DNA v posledním desetiletí. Vyplynulo z ní, že čísla o velké podobnosti DNA jsou dosahována tak, že se prostě vypustí velké množství dat nepodobných.4

Evolucionistická představa o společném předkovi lidí a lidoopů dostává trhliny s každou novou zprávou o sekvenování lidoopího genomu, tedy v rozporu s tím, co tvrdí média. Současná kultura by jistě mohla získat na věrohodnosti tím, že by se raději vždy zamýšlela nad bezpečně ověřenou skutečností –  totiž že stvoření lidí a opic bylo stvořením jedinečných a unikátních druhů.

Odkazy

  1. Prüfer, K. The bonobo genome compared with the chimpanzee and human genomes. Nature. Posted on nature.com June 13, 2012.
  2. Tomkins, J. 2012. Gorilla Genome Is Bad News for Evolution. ICR News. Posted on icr.org March 9.
  3. Tomkins, J. 2011. Genome-Wide DNA Alignment Similarity (Identity) for 40,000 Chimpanzee DNA Sequences Queried against the Human Genome is 86-89%. Answers Research Journal. 4:233-241.
  4. Tomkins, J. and J. Bergman. 2012. Genomic monkey business—estimates of nearly identical human-chimp DNA similarity re-evaluated using omitted data. Journal of Creation. 26:94-100.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments