educatio-header

10 důvodů, proč by měl být kreacionismus vyučován ve školách

Pavel AkrmanÚvahy o kreacionismu, stvoření ad. Napsat komentář

Karl Smallwood

Z listverse.com přeložil Pavel Akrman – 08/2018.

V kostce je kreacionismus přesvědčením, že při stvoření života a vesmíru působil Bůh neboli nějaká forma vyšší moci.  Vedou se zapálené debaty o tom, zda by tento způsob myšlení měl být vyučován ve školách nebo ne. Zde je deset argumentů v jeho prospěch.

1. Poptávka

education-10

Odůvodnění: Lidé si to žádají

Bez ohledu na vaše osobní pocity v této věci, jsou požadavky a potřeby většiny určovány požadavky a potřebami jen několika lidí. Podle průzkumu bylo z několika tisíc Američanů dvacet procent přesvědčeno, že by se ve školách měla vyučovat pouze evoluce a šestnáct procent si myslí, že by se měl vyučovat pouze kreacionismus. Ostatní podpořili názor, že by se mělo vyučovat obojí: ve vědecké třídě výuka evoluce, ve filozofické třídě stvoření. V každém případě když se na to podíváte, je to slušný počet lidí, kteří požadují stejnou věc. Ani k volbě prezidenta nepotřebujete k dohodě tolik lidí.

2. Právo svobodné volby

education-09

Odůvodnění: Je to legitimní věroučný systém

Ačkoli všeobecně vědci přijímají evoluci, existuje mnoho jiných vědců, kteří jsou přesvědčeni o některém z typů kreacionistického učení. Například průzkum Gallup v roce 2010 ukázal, že v určitý typ kreacionismu věřili čtyři z deseti Američanů, zatímco ve Velké Británii se tento počet blíží ku dvěma z deseti. Ať už jste věřící nebo ne, rozhodující je to, že víru ve stvoření zde obhajuje velký počet lidí – lidí, kteří jako vy i já platili daně za vzdělání svých dětí.

3. Neúplné vzdělání

education-08

Odůvodnění: Religionistika citelně chybí

Studium religionistiky v systému veřejných škol západního světa téměř neexistuje. Někteří mohou říci, že je to dobrá věc, protože to odděluje církev od státu, ale je to opravdu tak špatná věc učit děti, jak lépe porozumět svým bližním? Podle statistik existuje jen v samotných Spojených státech více než tucet různých náboženských systémů. To není špatná věc, učit děti nezaujatým způsobem o různých aspektech těchto rozdílných náboženství. Dokonce i sám Darwin prosazoval názor, že ignorance je mnohem nebezpečnější než nevědomost.

4. Rozmanitost

education-07

Odůvodnění: Pro děti je důležité, aby poznaly všechny způsoby uvažování

Je snadné jen tak prohlásit, že bychom měli učit děti pouze evoluci, protože my ji chápeme jako správnou cestu – jenže škola není jen o matematice, vědě, angličtině a historii. Existuje určitá stránka vzdělávání, o kterém se obvykle mluví jako o skrytém kurikulum. Je to jistý vedlejší účinek běžného školního života – je to způsob, jak si většina dětí vybírá sociální normy, přesvědčení a v podstatě takové věci, které v nich budou postupně formovat jejich osobnost. Kreacionismus a další podobné věroučné systémy vyvolávají diskusi a povzbuzují děti k vyjadřování svých myšlenek, které jim pomáhají rozvíjet dovednosti, jež přísně akademickým vzděláváním jednoduše nelze získat.

5. Svoboda projevu

education-06

Odůvodnění: Svoboda slova a projevu musí být oboustranná

Tvrzení, že kreacionismus vnucuje dětem náboženství je stejné, jako když řekneme, že mluvíme-li v hodině dějepisu o druhé světové válce, vnucujeme dětem fašismus. Žít ve společnosti, která bez obav z nepřátelství umožňuje lidem vyjadřovat otevřeně své názory – to znamená, že uslyšíme často věci, se kterými nebudeme nesouhlasit. Pro děti je důležité, aby tyto názory poznaly a porozuměli jim. Vykreslování každé záležitosti jako černobílé, správné a špatné, jim dává nerealistický pohled na svět. Stejná věc, která jedněm dává právo v náboženství nevěřit, dává druhým lidem stejné právo ho praktikovat.

6. Věda

education-05

Odůvodnění: Není nutné nesouhlasit s vědou

Rozšířený pohled na kreacionisty je takový, že je to spolek náboženských fanatiků, kteří zarytě odmítají neustále vzrůstající počet důkazů, jež jsou v rozporu s jejich vírou. I když takoví lidé asi existují, je současně také značný počet lidí s názorem, že dva myšlenkové proudy mohou existovat společně .

Kreacionisté staré Země nemusí s hlavním proudem vědy nutně nesouhlasit, vlastně ji otevřeně přijímají – jednoduše věří, že Bůh nebo nějaká jiná vyšší moc hrála určitou roli v událostech, které vedly k našemu stvoření. Dokonce i papež říká, že víra a evoluce mohou spolu existovat. A jsem si naprosto jistý, že kněz, který uznává myšlenku velkého třesku, by s ním plně souhlasil.

7. Zkreslený obraz

education-04

Odůvodnění: Kreacionismus je podáván zkresleně

Jak bylo uvedeno výše, není to tak, že všichni kreacionisté se staví proti vědeckým důkazům. Někteří jednoduše raději dávají přednost víře, že Bůh se na tom všem nějak podílel, než aby si nemysleli nic. Oni nepodceňují vědeckou teorii ani se proti ní nesnaží argumentovat, jen prostě chtějí věřit, že za tou velkou neznámou silou, která přivodila veškerý život tak, jak jej známe, stojí nějaký druh božství.

Se vzrůstajícím ateismem zejména u mladší generace je většina kreacionistů vykreslována jako spolek šílenců a jsou neustále představováni zkresleně, přestože to jsou jen lidé, kteří se jednoduše rozhodli uvěřit ve vyšší moc. Při nestranném vzdělávání v klíčových otázkách by k takovým věcem nedocházelo.

8. Dějiny

education-03

Odůvodnění: Je to důležitá součást historie

Ať tak či onak, po celá staletí byl kreacionismus převažující vírou: a i když dnes tomu už nevěříte, naši předci ano. Proč bychom měli vynechávat nedílnou součást lidských dějin čistě jen proto, že mnozí dnes mají jiný názor? Kdyby to takhle platilo ve všech ostatních případech, nikdy bychom nemohli učit děti např. o druhé světové válce nebo o otroctví. I když v kreacionismus jako věroučný systém nevěříte, nemůžete popřít, že to byl jeden ze základních faktorů lidské civilizace po celá staletí. A z těchto důvodů je důležité, aby o tom byly děti alespoň informovány.

9. Je to rozumné

education-02

Odůvodnění: Děti nejsou hloupé.

Dětská mysl je úžasná věc. Děti přijímají vědomosti mnohem rychleji než dospělí a jako mladí mají úžasnou schopnost zpracovávat ohromné množství informací. I když mnozí mohou namítat, že děti mají zjednodušený pohled na svět, jejich schopnosti zpracovávat informace se nic nevyrovná. Piagetova teorie kognitivního vývoje uvádí, že děti se naučí základy logiky a uvažování přibližně v osmi letech, ačkoli své prvotní uvažování a velmi obávanou fázi “a proč?” používají už v mnohem mladším věku. S ohledem na tyto skutečnosti, je opravdu tak špatné vyhovět této zvídavosti čestným způsobem?

10. Věrohodnost

education-01

Odůvodnění: Není vyloučeno, že to může být pravda.

Nejedná se jen o kreacionismus, to platí pro veškeré alternativy. Zhruba před 200 lety muž jménem Ignaz Semmelweis varoval lékaře, že pokud si nemyjí ruce, jejich pacienti jsou zabíjeni drobnými, okem neviditelnými tvory. Byl za to zesměšňován a ponižován, a nakonec zemřel v bídě jako poražený muž. O několik let později bylo všechno, co tvrdil, prokázáno jako správné. Pokud vy osobně nevěříte v nějaké božství, vševědoucí moc, která řídí vesmír – je možné s jistotou tvrdit, že to všechno je opravdu nemožné?

Příbuzné články:

  1. Informace o kreacionismu pro učitele
  2. Maciej Giertych: Vyučování evoluce v evropských školách

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments