educatio-header

10 důvodů, proč by měl být kreacionismus vyučován ve školách

Jakob Haver Úvahy o kreacionismu, stvoření ad. 34 Komentářů

Karl Smallwood

V kostce je kreacionismus přesvědčením, že při stvoření lidstva a vesmíru působil Bůh nebo nějaká forma vyšší moci.  Vede se ohnivá debata o tom, zda by tento způsob myšlení měl být ve školách vyučován nebo ne. Zde je deset argumentů ve prospěch jeho vyučování ve školách.

10. Poptávka

education-10

Odůvodnění: Lidé si to žádají

Bez ohledu na vaše osobní pocity v této věci, jsou požadavky a potřeby většiny určovány požadavky a potřebami jen několika lidí. Podle průzkumu bylo z několika tisíc Američanů dvacet procent přesvědčeno, že by se ve školách měla vyučovat pouze evoluce a šestnáct procent si myslí, že by se měl vyučovat pouze kreacionismus. Ostatní podpořili názor, že by se mělo vyučovat obojí: ve vědecké třídě výuka evoluce, ve filozofické třídě stvoření. V každém případě když se na to podíváte, je to slušný počet lidí, kteří požadují stejnou věc. Ani k volbě prezidenta nepotřebujete k dohodě tolik lidí.

9. Právo svobodné volby

education-09

Odůvodnění: Je to legitimní věroučný systém

Ačkoli všeobecně vědci přijímají evoluci, existuje mnoho jiných vědců, kteří jsou přesvědčeni o některém z typů kreacionistického učení. Například průzkum Gallup v roce 2010 ukázal, že v určitý typ kreacionismu věřili čtyři z deseti Američanů, zatímco ve Velké Británii se tento počet blíží ku dvěma z deseti. Ať už jste věřící nebo ne, rozhodující je to, že víru ve stvoření zde obhajuje velký počet lidí – lidí, kteří jako vy i já platili daně za vzdělání svých dětí.

8. Neúplné vzdělání

education-08

Odůvodnění: Religionistika citelně chybí

Studium religionistiky v systému veřejných škol západního světa téměř neexistuje. Někteří mohou říci, že je to dobrá věc, protože to odděluje církev od státu, ale je to opravdu tak špatná věc učit děti, jak lépe porozumět svým bližním? Podle statistik existuje jen v samotných Spojených státech více než tucet různých náboženských systémů. To není špatná věc, učit děti nezaujatým způsobem o různých aspektech těchto rozdílných náboženství. Dokonce i sám Darwin prosazoval názor, že ignorance je mnohem nebezpečnější než nevědomost.

7. Rozmanitost

education-07

Odůvodnění: Pro děti je důležité, aby poznaly všechny způsoby uvažování

Je snadné jen tak prohlásit, že bychom měli učit děti pouze evoluci, protože my ji chápeme jako správnou cestu – jenže škola není jen o matematice, vědě, angličtině a historii. Existuje určitá stránka vzdělávání, o kterém se obvykle mluví jako o skrytém kurikulum. Je to jistý vedlejší účinek běžného školního života – je to způsob, jak si většina dětí vybírá sociální normy, přesvědčení a v podstatě takové věci, které v nich budou postupně formovat jejich osobnost. Kreacionismus a další podobné věroučné systémy vyvolávají diskusi a povzbuzují děti k vyjadřování svých myšlenek, které jim pomáhají rozvíjet dovednosti, jež přísně akademickým vzděláváním jednoduše nelze získat.

6. Svoboda projevu

education-06

Odůvodnění: Svoboda slova a projevu musí být oboustranná

Tvrzení, že kreacionismus vnucuje dětem náboženství je stejné, jako když řekneme, že mluvíme-li v hodině dějepisu o druhé světové válce, vnucujeme dětem fašismus. Žít ve společnosti, která bez obav z nepřátelství umožňuje lidem vyjadřovat otevřeně své názory – to znamená, že uslyšíme často věci, se kterými nebudeme nesouhlasit. Pro děti je důležité, aby tyto názory poznaly a porozuměli jim. Vykreslování každé záležitosti jako černobílé, správné a špatné, jim dává nerealistický pohled na svět. Stejná věc, která jedněm dává právo v náboženství nevěřit, dává druhým lidem stejné právo ho praktikovat.

5. Věda

education-05

Odůvodnění: Není nutné nesouhlasit s vědou

Rozšířený pohled na kreacionisty je takový, že je to spolek náboženských fanatiků, kteří zarytě odmítají neustále vzrůstající počet důkazů, jež jsou v rozporu s jejich vírou. I když takoví lidé asi existují, je současně také značný počet lidí s názorem, že dva myšlenkové proudy mohou existovat společně .

Kreacionisté staré Země nemusí s hlavním proudem vědy nutně nesouhlasit, vlastně ji otevřeně přijímají – jednoduše věří, že Bůh nebo nějaká jiná vyšší moc hrála určitou roli v událostech, které vedly k našemu stvoření. Dokonce i papež říká, že víra a evoluce mohou spolu existovat. A jsem si naprosto jistý, že kněz, který uznává myšlenku velkého třesku, by s ním plně souhlasil.

4. Zkreslený obraz

education-04

Odůvodnění: Kreacionismus je podáván zkresleně

Jak bylo uvedeno výše, není to tak, že všichni kreacionisté se staví proti vědeckým důkazům. Někteří jednoduše raději dávají přednost víře, že Bůh se na tom všem nějak podílel, než aby si nemysleli nic. Oni nepodceňují vědeckou teorii ani se proti ní nesnaží argumentovat, jen prostě chtějí věřit, že za tou velkou neznámou silou, která přivodila veškerý život tak, jak jej známe, stojí nějaký druh božství.

Se vzrůstajícím ateismem zejména u mladší generace je většina kreacionistů vykreslována jako spolek šílenců a jsou neustále představováni zkresleně, přestože to jsou jen lidé, kteří se jednoduše rozhodli uvěřit ve vyšší moc. Při nestranném vzdělávání v klíčových otázkách by k takovým věcem nedocházelo.

3. Dějiny

education-03

Odůvodnění: Je to důležitá součást historie

Ať tak či onak, po celá staletí byl kreacionismus převažující vírou: a i když dnes tomu už nevěříte, naši předci ano. Proč bychom měli vynechávat nedílnou součást lidských dějin čistě jen proto, že mnozí dnes mají jiný názor? Kdyby to takhle platilo ve všech ostatních případech, nikdy bychom nemohli učit děti např. o druhé světové válce nebo o otroctví. I když v kreacionismus jako věroučný systém nevěříte, nemůžete popřít, že to byl jeden ze základních faktorů lidské civilizace po celá staletí. A z těchto důvodů je důležité, aby o tom byly děti alespoň informovány.

2. Je to rozumné

education-02

Odůvodnění: Děti nejsou hloupé.

Dětská mysl je úžasná věc. Děti přijímají vědomosti mnohem rychleji než dospělí a jako mladí mají úžasnou schopnost zpracovávat ohromné množství informací. I když mnozí mohou namítat, že děti mají zjednodušený pohled na svět, jejich schopnosti zpracovávat informace se nic nevyrovná. Piagetova teorie kognitivního vývoje uvádí, že děti se naučí základy logiky a uvažování přibližně v osmi letech, ačkoli své prvotní uvažování a velmi obávanou fázi “a proč?” používají už v mnohem mladším věku. S ohledem na tyto skutečnosti, je opravdu tak špatné vyhovět této zvídavosti čestným způsobem?

1. Věrohodnost

education-01

Odůvodnění: Není vyloučeno, že to může být pravda.

Nejedná se jen o kreacionismus, to platí pro veškeré alternativy. Zhruba před 200 lety muž jménem Ignaz Semmelweis varoval lékaře, že pokud si nemyjí ruce, jejich pacienti jsou zabíjeni drobnými, okem neviditelnými tvory. Byl za to zesměšňován a ponižován, a nakonec zemřel v bídě jako poražený muž. O několik let později bylo všechno, co tvrdil, prokázáno jako správné. Pokud vy osobně nevěříte v nějaké božství, vševědoucí moc, která řídí vesmír – je možné s jistotou tvrdit, že to všechno je opravdu nemožné?

Příbuzné články:

  1. Informace o kreacionismu pro učitele
  2. Maciej Giertych: Vyučování evoluce v evropských školách

Z listverse.com přeložil Jakob Haver – 08/2018.

 

34
Můžete přidat komentář

Please Login to comment
32 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
8 Comment authors
adminFotonBiostrojJustmeejhk - vlasta Recent comment authors
  Subscribe  
Upozornit na
jhk - vlasta
jhk - vlasta

Ano – konečně zde narážíme na kámen sporu – “Podle této kapitoly byli lidé stvořeni každý zvlášť a podle podoby samotného Boha. Pokud budeme tento příběh chápat doslovně, staví se proti možnosti vývoje jednoho druhu v jiný.” – ano, to je podle mě onen “sporný” bod v rozdílech mezi pojetím evolučním a kreacionistickým. No – ale dále zase …… “Podle této teorie smýšlejí kreacionisté, kteří jsou přesvědčení, že náš vesmír a všechny živé organizmy byly stvořeny Bohem před zhruba 6 tisíci lety a to již v té podobě, jakou mají… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Jen tak mimochodem – ani kreacionismus se nezabývá vznikem života – protože ví, že život nijak nevzniká, jelikož ani Bůh nikterak nevznikl, Bůh tu byl neustále – je prostě věčně živý, či – je prostě věčný. Může vzniknout biologický organizmus jako takový – ale život tím nevzniká. Život je obecný pojem – kterým se pojmenovává něco – co buď započne svojí existenci, či co prostě jen existuje a určitým specifickým způsobem se projevuje, přičemž se tento projev někdy aplikuje i na neživé věci – např. i kámen má “svůj” život.

admin

Re – jhk-vlasta
Katedra filosofie? – ta ale prý nemá s vědou nic společného

Je v tom opravdu naprostý chaos. Vyučuje se podle momentální nálady, jak se to právě hodí. A vůbec nevadí ten maglajs na výstupu…

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Ty jo – to je něco – Hned na začátku takový faux-pass – ” přestože již uplynulo více jak 150 let od vydání díla charlese Darwina O původu druhů přirozeným výběrem, které velmi otřáslo základy o smýšlení o počátku života, stále přetrvávají spory mezi křesťanskými mysliteli a vědci (biologi). Je pravdou, že již od svého “vzniku” byla evoluční teorie pochopena jako jakýsi nepřátelský, ohrožující a konkurenční názor vymezující se proti křesťanství. Dnes se již mluví o určité syntéze Darwinovy evoluční teorie a kreacionistické představy na vznik života, po bližším zkoumání… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Mají v tom prostě bordel – téma práce se zabývá vznikem země a života na ní – přičemž se samozřejmě práce týká pouze vývoje, nikoli vznikem, a samozřejmě odstavec končí připomínkou, že vznik života je v obou případech pouze teorií – tedy i v případě evolucionismu a i v případě kreacionismu. – pravdou je – že v případě kreacionismu to žádná teorie není – v případě kreacionismu to je pouhým zjeveným faktem – nikoli nějakými neověřenými lidskými domněnkami a fantaziemi.

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Student bude svoji práci pravidelně konzultovat s vedoucím. – vpravdě tato konzultace je velmi samostatnou činností a onou “tvorbou” vlastního názoru. Jen co je pravda……..((((((((((((((((((

“Bakalářskou prácí jsem vykonala samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím mé bakalářské práce a konzultantem”. – však bych byl velmi zvědav na to, jak ta ona zmíněná “samostatnost” probíhala a co všechno “ovlivňovala”.

jhk - vlasta
jhk - vlasta

RE: – Admin – Katedra filosofie? – ta ale prý nemá s vědou nic společného…… – jsem tedy dle mého slyšel, když jsem dle mnohých podkladů chtěl naznačit, že i věda nutně vychází z nějakých “filosofických” předpokladů – a tedy že i samotná věda – je ideologií v tom směru – že předpokládá, že např. lidské smysly, či lidská schopnost zvaný rozum – jsou oním “fundamentem”, na kterém lze postavit veškerou “pravdivou” argumentaci a podepřít ji zjištěnými a ověřenými údaji. Jak ale ověříme ony “smysly” – už nikdo zjišťovat moc… Číst vice »

admin

Jeden příklad více jak sto let páchnoucího učiva na vysokých školách současnosti Marast, jakým jsou studenti na vysokých školách dosud krmeni, ukazuje např. tato bakalářská práce studentky na přírodovědně-humanitní a pedagogické fakultě v Liberci z roku 2012. To, že Haeckelovy kresby jsou podvodem, bylo známo už od 1901, přesto však je jimi celý vědecký svět nadále podváděn více než sto let. Takže studentka se mj. v roce 2012 naučila, že: “zbytkové orgány, které byly ještě u našich předků funkční, se postupně staly přebytečnými a neúčelnými. Takovými zbytkovými orgány jsou například… Číst vice »

Foton
Foton

Evolučná teória bola vymyslená ako výsmech zdravému rozumu. Preto neviem čo iné sa s ňou dá robiť, než smiať sa z nej. 😀 Treba sa k nej postaviť rovnako, ako k akejkoľvek inej konšpiračnej teórii, napr.: popieranie misii Apollo, chemtrails, holografický Mesiac, atď…. Tým, že sa umožňuje jej vyučovanie na školách, sa len zbytočne múti žiakom rozum. Podobne sú na tom dnes ruské dezinformácie, ruská propaganda, šíriaca na Kremľom podstrčených weboch….

Václav Dostál

Požadavek výuky kreacionismu nepožaduje její jedinečnost, ale doplnění výuky evolucionismu. Je ovšem problém KDO by to měl na školách učit. “Zarytý” evolucionista (jichž bude ve školách dost) bude učit odsouzení kreacionismu včetně posměšků. Nejde však jenom o školy a už vůbec ne jen o výuku biologie. Rozdílné chápání není jen v oblasti vzniku života, ale i v oblasti vzniku vesmíru a také v úloze informace (což je předmětem Informatiky). Také v oblasti geologie, geofyziky a v dalších oblastech lidského poznání. Problém se rozšiřuje a týká se otázky ochoty k hlubokému… Číst vice »

Foton
Foton

vitas

Vědci deklarují, že se řídí vědeckou metodou (falsifikace teorií, ve stylu Poppera).

Papier znesie všetko. 🙂

Foton
Foton

vitas

There is no single, generally accepted model for the origin of life.‘

Takže pripúšťate možnosť stvorenia biosféry?

Foton
Foton

vitas

A je to mnohem, mnohem horší. Poctivý alchymista který hledá kámen mudrců nesežene zaměstnání, a astrolog aby psal do Blesku, v prestižních časopisech jako ABC mu článek vůbec neotisknou.

Preto sa dodnes divím, prečo evolučný biológ vyznávajúci abiogenézu zamestnanie zohnal. Žeby to bolo tým, že západný svet je trochu zblbnutý?

Foton
Foton

vitas

Skvělý nápad. Tedy jen v případě, že se bude vyučovat současně s učením o Létajícím Špagetovém Monstru.

Veď to sa vyučuje už teraz. Nikto ho nevidel a predsa sa vyučuje. (Kreáciu sofistikovaných štruktúr naproti tomu pozorujeme.)

Biostroj
Biostroj

Prečo učiť len jednu alternatívu kreacionizmu? Prečo zahrnúť do výučby iba monoteistický pohľad a nie polyteistický (ktorý dáva ešte o kus viac zmyslu vzhľadom na protichodné zámery v prírode)? Deti by mali mať právo si vypočuť VŠETKY alternatívy, prečo by mal byť jeden z nich uprednostňovaný na úkor iných? Som za to, aby sa učila aj evolúcia aj kreácia ako samostatný predmet. Evolúcia ako súčasť biológie vrátane všetkých rovníc, dôkazov a experimentov. Kreácia ako súčasť náboženstva, pričom dôležité hodiny zaoberajúce sa kráciou by mali absolvovať aj etikári. To by bol… Číst vice »

Václav Dostál

Vážený Vitasi, Vaši omluvu přijímám i když mám pochybnosti o její upřímnosti. Pokud vím, žádné nepřátelství mezi námi neexistovalo – jestliže ovšem znakem nepřátelství není určitý odsudek o znalostech. Já u Vás nepředpokládám, že Vaše posudky o mně byly motivovány nepřátelstvím. Nebo: Až tak silný odpor vůči mně, srovnatelný s vyloženým nepřátelstvím jste neprojevil. Myslím však, že jste byl pyšný nebo aspoň nezvratně přesvědčený o své vyšší úrovni ve znalostech faziky. Občas jste uznal, že hodně čtu, ale současně jste předpokládal, že z přečtených textů dělám nesprávné závěry, zatímco já… Číst vice »

vitas
vitas

Zdravím Václava Dostála,

zdá se, že spolu mámě nějaké nedořešené problémy. Jestli jsem Vás někdy při diskusích dotkl, zvláště tím, že jsem komentoval Vaše znalosti v oblasti fyziky, tak se upřímně a zcela veřejně omlouvám. Nechci, aby mezi námi bylo zbytečně nepřátelství kvůli malichernostem.

S pozdravem

vitas
@;;

vitas
vitas

Zdravím Justmee, děkuji za snahu kultivovaně diskutovat. Špagetové tak ji kreacionismus má množství příznivců, kteří jej neberou vážně. Ale všechny důvody které jsou v článku aplikovány na kreacionismus mohou být aplikovány i na Špagetové létající monstrum včetně ‘není vyloučeno, že může být pravda’. Alchymista hledající kámen mudrců má dnes asi nejblíže k vědci v oblasti abiogeneze. ‘There is no single, generally accepted model for the origin of life.’ To není citát z kreacionistcké stránky, ale wikipedie u hesla Abiogenesis. Trošku to vypadá, jako boj proti slaměnému panáku z Vaší strany.… Číst vice »

Václav Dostál

Justmee
Opravdu velmi solidní odpověď “zvídavému” Vitasovi, i když o solidnosti otázky lze pochybovat.
Vypadá to na to, že se tento “oponent” odmlčí.

Jiří Zelinka
Jiří Zelinka

Justmee
Děkuji vám, že jste si dal tu práci a reagoval na zcela nevkusnou a dost trapnou reakci Vitase, máte můj obdiv. Tak nějak v podobnému duchu jsem to chtěl původně napsat i já, ale přiznám se, že jsem to po třech větách vzdal. Tady už se těch vylhaných evolučních žvástů namluvilo za celá léta tolik, že nemám k jejich nějakým podrobnějším odpovědím sílu. Díky, že vy ji máte – a to myslím opravdu upřímně.

Justmee
Justmee

Zdravím Vitase, přirovnávání je nástroj velice starý a celkem účinný. Ne vždy se čtenáří podaří najít rozdíly, které přirovnávané zásadně odlišují. Špagetové monstrum je záměrný výmysl, který jeho “vyznavačI” neberou vážně. Křesťanství je naproti tomu soubor náboženských a filozofických pravd, které má velmi dlouhou historii. Pokud se bavíme o ranném křestanství, různorodí lidé si toto učení předávali, opatrovali a rozmnožovali, až začlo mít dominantní postavení na mnoha místech nejen Evropy. Takto skromně začínající náboženství přesto dosáhlo prvenství na světě. Na světě existovalo a existuje spousta svědků, kteří dosvědčují pravdivost křesťanství,… Číst vice »

Václav Dostál

Zvláště mě to udivuje u Václava Dostála, kterému jsem věnoval celkem dost svého času a upřímně jsem se snažil pochopit jeho teorie a vysvětlit mu jak funguje fyzika. Nakonec jsem uznal svoji chybu, že něčeho takového nejsem (alespoň přes webovou diskuzi a maily) schopen. Ano,”párkrát” během našich dlouhých diskuzí jste formuloval svou snahu jako svou neschopnost. Zato jste mnohem víckrát své výklady doprovázel výroky o mé nedovzdělanosti nebo dokonce totální nevzdělanosti v oblasti fyziky. I když jsem v mnoha případech (ne vždy – jsem jen člověk) takové Vaše připomínky ignoroval… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

je mi moc líto, že berete můj příspěvek jako výsměch. Měl Vám pomoci ujasnit si proč vyučování kreacionismu na školách není dobrý nápad. Všechny v článku uvedné argumenty je možné bez problému přeformulovat na teorii Špagetového Létajícího Monstruma. Jestli dokážete zformulovat neurážlivou odpověď proč je Létající Špagetové Monstrum principelně jiné, než kreacionismus, rád si jej poslechnu – něco tu o tom bylo napsáno – dle mého dostatečně na to, aby bylo zřejmé – v čem je rozdíl. Krom toho si myslím Vitasi – že se Vám pouze nelíbí, že by… Číst vice »

vitas
vitas

Zdravím Václava Dostála i Jiřího Zelinku, je mi moc líto, že berete můj příspěvek jako výsměch. Měl Vám pomoci ujasnit si proč vyučování kreacionismu na školách není dobrý nápad. Všechny v článku uvedné argumenty je možné bez problému přeformulovat na teorii Špagetového Létajícího Monstruma. Jestli dokážete zformulovat neurážlivou odpověď proč je Létající Špagetové Monstrum principelně jiné, než kreacionismus, rád si jej poslechnu. Je mi líto, že místo pochopení máte ve svém srdci pouze hněv a na jazyku pouze příkrá slova urážek. I když vám připadá, že s trochou nadsázky napsaný… Číst vice »

Václav Dostál

S Vitasem jsem si vyměnil velmi mnoho debat, a to jak veřejně – na tomto webu, tak v soukromých mailech. Poněvadž textu je značné množství (vytvořilo by dnes celou knihu), tak se tam vyskytlo i jeho vyjádření o vlastní neznalosti – i když bylo v silné menšině oproti ponižování či výsměchu mých znalostí. Ta Vitasova přiznání vlastní nedostatečnosti bych nemohl označit přetvářkou, i když se k nim odhodlal jen v několika málo případech a naopak mnohem četněji vyslovil mou nedostatečnost (např. jako základní neznalost fyziky). Značnou část jeho a mých… Číst vice »

Jiří Zelinka
Jiří Zelinka

Pyšný nadutec, který neváhá si dělat legraci z reálných lidí, kterým bylo a je křivděno, kteří museli snášet obrovské křivdy a bezpráví uplatňované i na jejich rodiny jen pro své přesvědčení, NEMOHL BÝT NIKDY PŘEDTÍM VYJÍMKOU.

Byla to jen obvyklá maska darebáků, kteří se snaží tvářit uvědoměle, uvnitř jsou to však jen malí, osobnostně nezralí spratci. A to jim klidně může být fyzicky i víc než 50 let – to nehraje roli.

Václav Dostál

Určitý přehled výmyslů je na https://www.expres.cz/silena-nabozenstvi-0or-/viral.aspx?c=A151104_155331_dx-viral_khor Přirovnání biblické víry k takovým výmyslům protiřečí tvrzení o křesťanském kořenu euroamerické civilizace. Opravňuje k „boji proti náboženskému tmářství“ – i když se už takto nenazývá a jeho stručnému pojmenování se zastánci vyhýbají. Posměch je jednou ze zbraní tohoto „boje.“ Posměch je založen na pýše posmívajícího se. Pýcha ovšem je hodnocena jako špatná vlastnost i „zarytými“ ateisty. Avšak jen málokdo připustí, že (on sám) je pyšný – zejména v případě, kdy je namyšlený až hanba. Pokud je mi známo, aspoň někteří křesťané svou vinu… Číst vice »

Jiří Zelinka
Jiří Zelinka

Zdravím vitase,

je docela možné, že si takto připadáte vtipný, ale jen jste v podstatě názorně potvrdil hned několik zdůvodnění v článku uvedených a současně jste předvedl v praxi to, co je zvláště tady notoricky známé:

čemu hlupák nerozumí, tomu se posmívá.

Takže také s pozdravem,

Jiří Zelinka

vitas
vitas

Zdravím Jiřího Zelinku, Jinak je to ale stejné – funguje skrytá cenzura, funguje vydírání v podobě zablokované kariéry, neumožnění studia dětí, vyhazov z práce, také existuje disent, který je neférově válcován u kormidla se držící ateistickou většinou, a řada dalších typicky totalitních manýrů A je to mnohem, mnohem horší. Poctivý alchymista který hledá kámen mudrců nesežene zaměstnání, a astrolog aby psal do Blesku, v prestižních časopisech jako ABC mu článek vůbec neotisknou. Mám známého numerogola, a ten říkal, že celý matematický kalkulus stojí na libovolně malém epsilon, a že se… Číst vice »

vitas
vitas

Skvělý nápad. Tedy jen v případě, že se bude vyučovat současně s učením o Létajícím Špagetovém Monstru.

S pozdravem

vitas
@;;

Jiří Zelinka
Jiří Zelinka

Re – Václav Dostál „V této době je pravda tak zatemněná a lež tak zavedená, že pravdu může poznat jen ten, kdo ji miluje.“ To pro dnešní dobu určitě platí, to píšete dobře. Totalitní manýry se od Husových dob sice velmi změnily, ale koneckonců ti starší si živě pamatují i nedávnou moderní verzi totality, neboli ústavně zakotvenou “vedoucí úlohu KSČ”. Veškeré znaky, kterými nedávná česká totalita (a ostatní také) operovala, vykazuje i jiná verze totality, ta evoluční. U nás to ještě nijak zvlášť nepociťujeme – a myslím že ze dvou… Číst vice »

Václav Dostál

Citát B. Pascala: „V této době je pravda tak zatemněná a lež tak zavedená, že pravdu může poznat jen ten, kdo ji miluje.“ Myslím je vhodné dodat, že ona láska k pravdě musí být velmi silná, bez ohledu na následky, jak názorně dokázal M. J. Hus. Nemusí však jít o život, ono stačí, když jde o zaměstnání nebo jenom o prestiž. Jednou z překážek v informování o tvorbě vesmíru Bohem čili o skutečném ději, na rozdíl od mýtu velkého třesku a mýtu samovolné evoluce bez dodání logu = informace, který… Číst vice »

Jiří Zelinka
Jiří Zelinka

veřejné debaty nebo dokonce konference jsou hodně omezené (poněvadž jsou omezovány: nátlakem, posměchem, nezájmem) … a také lidmi, kteří by to byli nejen ochotni, ale také schopni s patřičnou erudicí dělat. Není to žádná legrace, všechno to zorganizovat, zajistit vše potřebné a možná i financovat… Taky mě to mrzí, že v Česku je tak nějak viditelný jen tento web Pavla Kábrta (za což mu patří velký dík), i když je určitě celá řada těch, kteří vidět nejsou a přesto se na svém místě na této práci podílí. Kdybych v tom… Číst vice »

Václav Dostál

Požadavek seznámení se s kreacionismem je určitě oprávněný, ale neměl by být směrován pouze na vyučování ve školách.
Otázkou je, jak to seznamovaní dělat. Schůdná možnost – pomocí webových stránek – je už splněna. Další možností, např. veřejné přednášky, publikování tiskem, veřejné debaty nebo dokonce konference jsou hodně omezené (poněvadž jsou omezovány: nátlakem, posměchem, nezájmem).