Řád pro diskuze

1. Pod jednotlivé články vkládejte, prosím, jen příspěvky týkající se obsahu článku, na "Přidat komentář" nebo na "komentáře" pod článkem, nebo na "odpovědět" pod diskuzním příspěvkem.
2. Obecnou diskuzi veďte, prosím, jen na tomto obecném diskuzním fóru, které se jmenuje "Diskuze". To je to tlačítko "Diskuze" nahoře v liště .
3. Registrace na těchto stránkách není (zatím) povinná, jen doporučená, pro snadnější vkládání diskuzních příspěvků.
4. Může se stát, že diskuze pod článkem Vám sklouzne do obecné roviny. Pak se, prosím, ukázněte a přejděte s pokračováním v diskuzi na toto obecné diskuzní fórum ("Diskuze"), aby prostor pod články nebyl zaplevelen jinými tématy. Pokud bude pod články delší diskuze nesouvisející s článkem, je pravděpodobné, že ji smažu. Omlouvám se.
5. Uvědomte si, prosím, že jste na stránkách, které mají být oslavou Boha Stvořitele a Spasitele Ježíše Krista. A jste zde vítaní hosté, pokud nebudete urážet Boha. I když jej urážíme všichni denně svým chováním, mluvením i smýšlením, a je tedy obtížné stanovit nějakou jasnou definici urážky a hranici, jedno možné je: dbejte, prosím, napomenutí redaktorů, pokud byste něco z tohoto řádu překročili.
6. Pokud někoho pro porušování těchto pravidel zabanuji (zablokuji), považuji za slušné, že všichni ostatní hosté těchto stránek to budou respektovat a na případné komentáře takového člověka, který sem vleze přes zákaz, nebudou reagovat. V opačném případě budu postupovat individuálně, mazat takové reakce a při stálém opakování též takového člověka blokovat. Někteří lidé totiž nemají v hlavě srovnané kompetence: Pan Kábrt je majitelem těchto stránek a platí za ně značné peníze (máme už hodně velký objem koupené paměti) ani nemluvě o spoustě času, který k jejich udržování věnuji. Všichni ostatní, kromě kolegy administrátora, jsou zde HOSTÉ a musejí dodržovat ta pravidla, která majitel těchto stránek kreacionismus.cz stanoví. Někteří nezvaní "hosté" se však chovají podle nedávného prohlášení islamistů v České republice: "Češi, pokud se vám islám nelíbí, tak se z České republiky odstěhujte pryč". Tak tento postoj a styl myšlení ("já pán ty pán") zde NIKOMU trpět nebudu.

Chce-li někdo odbanovat, pak je třeba napsat do veřejné diskuze omluvu a žádost o odbanování a nadále se pak chovat vzorně - případně mne ještě navíc upozornit emailem, nečtu všechny příspěvky.

Seznam banovaných osob:

Anonym, Drsoňman, Oberon, KTE, Jura

(samozřejmě sem mohou tito lidé vlézt pod různými jinými jmény a mutacemi, občas to však jde rozpoznat dle stylu jejich příspěvků - i když si papoušek vleze do klece s nápisem Chameleoni, na ještěra se nezmění)

Děkuji, že budete tento řád respektovat!
Pavel Kábrt

Průměr: 1.5 (53 votes)

J u r a

To ovšem také nevylučuje, že všechny své sestry a bratry nevyvraždil Abel, než ho Kain zabil.

Kontext příběhu něco takového v podstatě vylučuje. Bůh přeci našel zalíbení v Abelovi a jeho oběti, ne tak v Kainovi a jeho oběti. To Kaina rozhněvalo. Bůh se ho tázal, proč se hněvá? A dále mu sdělil, že kdyby jednal dobře, tak nebude vyvýšení, přijme ho, podobně jako Abela. Z toho plyne, že Abel jednal jak? Dobře. Smile Dále Kainovi sdělil, že pokud se neobrátí, a konat dobře nebude, pak se hřích u něj uvelebí ve dveřích a bude po něm toužit, jenže on má nad hříchem panovat! Abel před tím než předložil Bohu oběť, jaksi nehřešil, proto do té doby ani nezavraždil žádného ze sourozenců, kterého v té době mohl mít, ale rovněž se nedopustil ani ničeho jiného dle Boha zlého, měl tedy čisté svědomí před Bohem, a svou oběť Bohu předkládal s dobrým srdcem, proto ho i jeho oběť Bůh přijal příznivě. Je to tak prosté Juro. Nebo řekni sám, s čím je to, co jsem uvedl v kontextu Písma v rozporu?

Takže Kain byl proklet a v Nódu čekal na Evu, aby si s ní nadělal bratříčky a sestřičky a oni pak mezi sebou další dětičky, že. Času měli všichni dost, když žili i 1000 let. Rozumíš, co mi tu vykládáš za výmysly? Bavme se o tom, co v bibli je a ne, co tam není.

Já to co píšu, opírám o kontext Písma, a jde tomu vcelku normálně rozumět. Ovšem opřít o kontext Písma to, co je s ním vlastně v rozporu, třeba to co jsi uvedl výše ohledně Abela, to je tvoje starost.

Takže, když je v písmu napsáno: 1 Toto je výčet rodopisu Adamova: vlastně to vůbec neznamená, že jde o výčet rodopisu Adamova, když se nám to nehodí. Pisatel úmyslně zatajuje ženské potomky.

Také se uvádí, toto je kniha Adamova původu, nebo toto je kniha Adamových dějin, apod. Ale i když je psáno, toto je výčet rodopisu Adamova, plyne z toho, co je uvedeno dále, že se jedná jen o nějaký výběr z jeho rodu. Z Písma nelze zjistit, v jakém věku Adam zplodil první dceru, ani kolik jich měl, rovněž nelze zjistit ani to, kolik zplodil synů. Písmo ne že by nějak zatajovalo ženské potomky , vždyť se v něm sděluje, že Adam dcery zplodil, jen to není právě to, na co by se Písmo zaměřovalo. Rozumíš? Jenže tohle dělá některým jako třeba tobě takový problém, že si nakonec jaksi přestávají uvědomovat, nebo nějak zapomínají či co na to, že lidé i tehdy dcery přirozeně plodili, jako je plodí dnes, jen ta pozornost na ty dcery v Písmu není až tak zaměřena.

To mně zase není jasné, kde by se tam vzal, když byli jen Adam, Eva a jejich (tvých vybájených) neupřesněný počet dcer.

Jestli máš problém s tím si uvědomit, že Adam plodil krom synů i dcery, je to tvoje věc.

Které se jen hrnuly do země Uprchlictví, kde okamžitě narazily na Kaina, miláčka rodiny, aby si s ním pořídily malé zmetky Kainínky. Tak nějak to bylo?

Já nevím, jestli se hrnuli. Ale každopádně aspoň jedna s Kainem byla. Třeba byl Kain její typ, něčím jí imponoval, byla do něj blázen. Ty snad nevíš, jak to v některých věcech u lidí chodí? Smile

Tak přirozené, že není v bibli ani jedna zmínka o tom, že by Kain nebo kdokoliv jiný "poznal" svoji sestru, matku nebo dceru.

Pokud Bůh stvoří muže a ženu, jeden lidský pár, a požehná jim, aby byli plodní, aby přibývali a naplnili zemi, pak je přirozené, že potomci prvního lidského páru spolu měli určité styky, a že měli potomky, čili jinak řečeno, bratři a sestry spolu prostě žili, a rozmnožovali se. A nemuselo být asi ani žádnou výjimkou, že nějaký bratr měl více sester, a nějaká sestra více bratrů, no. Ty k tomu, aby sis uvědomil, že Kainova manželka byla jeho sourozenec, to v Písmu potřebuješ mít napsáno? Ano? Bez toho si to neuvědomíš?

A kdy to tedy přestalo být přirozené? Teprve až se Mojžíš vrátil ze Sinaje?

Nevím, zdali je správné říkat, že to někdy přestalo být přirozené, spíše bych mluvil o tom, že od nějaké doby, či od nějakého stavu lidské společnosti, se lidem pohled na to začal měnit.

Že nevzali po palici Mojžíše, když ze Sinaje přišel s takovejma hloupostma.

To už právě byla ta poněkud jiná doba, jiný stav lidské společnosti, oproti tomu stavu, jaký byl na počátku. Tohle by nemělo být tak obtížné si uvědomit. Ale je asi vhodné zmínit, připomenout, že i v dobách Mojžíše, kdy byly Izraelitům předepsány mnohá nařízení, ustanovení ohledně určitých vztahů, či styků mezi různými lidmi, a postupy co dělat v případě jejich porušování, tak právě pro případ, když by si muž vzal svou sestru, a měl s ní styk míněného charakteru, to bylo viděno jako jakási hanba, ovšem nikoliv třeba jako něco odporného, nebo jako něco proti přirozenosti. Ani za to nebyl stanovený trest smrti, jako tomu bylo u mnoha jiných záležitostí, jako například u tebou zmíněné homosexuality.

7 Řekl: „Člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo, neboť lituji, že jsem je učinil.“

Lépe než potopou. Zřejmě se mu to "k obrazu svému" nepovedlo. Sám si to přiznává.

Je znovu třeba číst v kontextu, aby člověk správně pochopil lítost Boha, že učinil člověka, zvířata atd. Pokud s tím máš opět nějaký problém, třeba podobně jako ve věci Adamových dcer, můžu se ti k tomu rozepsat.

Měl stvořit nového Adama a Evu v novém Edenu a strom poznání přesadit pro jistotu někam jinam.

A proč by to dělal? Proč by se vracel nazpět, když si umí v každé situaci poradit, čili i v takové, která by pro tebe nebo pro mě byla bezvýchodná.

Pak by Adam s Evou neměli žádné potomky a byl by na světě klid a mír.

Nevím jak jsi dospěl k tomu, že by Adam s Evou neměli potomky.

Já čtu, co je psáno.

Ty čteš co je psáno, ale máš z toho v hlavě poněkud zmatek.

To ty si vymýšlíš, co psáno není, aby to zapadalo do tvých představ a aby to pro tebe dávalo smysl.

Je pravda, že si něco co v Písmu přímo napsáno není, doplňuji, ale na druhou stranu to co si doplňuji, kontext Písma přímo podporuje, není s tím nijak v rozporu.

Re: Společnost se vyvíjí,

Pozdrav ze záhrobí

Jura

Jura je zabanován pro přestoupení pravidel přes upozornění, že pod články patří jen příspěvky týkající se článku. PK

Re: Společnost se vyvíjí,

Přesto jsou lidé stále stejní. Nevíte čím to je? V.S.

Je to tím, že to není pravda. Lidé se taky mění. Jen ne tak rychle.

Jura a poznámky ohledně vlezdoprledství. - děkuji za upřímnost Juro. Takže všechno, co Jsi tu říkal o tom, že "milovat svého bližního jako sám sebe - že nevíme, kdo je náš bližní" tímto mohu považovat za omyl že? Děkuji.

Psal jsem o většině. Pochopil jsem, že máš nejméně jednoho. Uznávám, že jsi jeden z mála křesťanů na tomto webu, který se chová k oponentům slušně. Až na občasné poznámky k rozumu oponenta.

Společnost se vyvíjí,

technika se vyvíjí, poznatky se množí, žijeme čím dál lepší, kvalitnější, příjemnější život.

Přesto jsou lidé stále stejní. Nevíte čím to je? V.S.

RE: Jura a poznámky ohledně vlezdoprledství. - děkuji za upřímnost Juro. Takže všechno, co Jsi tu říkal o tom, že "milovat svého bližního jako sám sebe - že nevíme, kdo je náš bližní" tímto mohu považovat za omyl že? Děkuji.

Obrázek uživatele Šriber

Pavel Kábrt

Myslím ve srovnání s každým, kdo má alespoň základní znalosti o antropogenezi...

We can be like they are

Re: Řád pro diskuze

smiesne na celej veci je, ze kritici nielen ET, ci vzniku vesmiru,alebo akejkolvek inej vedeckej teorie(samozrejme tykajucej sa vyvracaniu nezmyslov z zidovskej bajky...ostatnych vedeckych teorii si navsimajucich)
operuju porusovanim fyzikalnych zakonov, neschopnostou utvorenia niecoho z nic(aj ked to nikto z vedcov nikdy netvrdil),ze hlasaju ovela vacsie taraniny, navyse podoprete vysvetlenim, ze to boh.

Samozrejme boh vsemohuci, ktory vytvori vesmir nie staticky, uz vopred dany, ale neustale sa rozpinajuci(tam ten vznik novej hmoty uz nevadi?),Zem, ktora je posiata narazmi telies z kozmu(ale na vyhubenie ludstva pouzije primitivny sposob-potopu...)ved ludia pad kamena na Yucatan asi tazko zazili, zato lokalne potopy, ci prietrz mracien s hrozivym dopadom ano.

No a tento boh, ten vytvori vsetko, teda z nicoho hmotu,ktora aj rozmysla, to uz je v poriadku, lebo to boh.

No ale kedze vytvori neustale sa rozpinajuci vesmir(ktovie naco?), to je neuveritelne mrhanie priestorom kvoli marginalnej kope telies v zasrcenom kute vesmiru.

A ako ho vytvoril, aky impulz mu dal, ked reliktne ziarenie poukazuje na nieco ine?
Alebo to hadam ínak neslo?
Neslo stvorit vesmir uz vytvoreny, staticky a hlavne nie tak velky stale sa rozpinajuci?

Šriber

JAKPAK SE LIŠÍ DNEŠNÍ EVOLUČNÍ PŘÍBĚH O PŮVODU ČLOVĚKA OD TÉ ENGELSOVY VERZE? VŮBEC NIJAK

ALE HOUBY, PAVLÍKU. OPĚT UKAZUJEŠ, JAKÝ JSI IGNORANT!!!

Myslíte ve srovnání s Vašimi vědomostmi o antropologii? PK

Re: J u r a

Zde je sděleno, že ve věku 130 let Adam zplodil Seta ke své podobě, podle svého obrazu. To ovšem nevylučuje, že před tím krom Kaina a Abela už nikoho jiného zplodit nemohl. Samozřejmě že zplodit mohl, ale ti nebyli označeni jako náhrada za Abela, kterého Kaina zabil. Rozumíš?

To ovšem také nevylučuje, že všechny své sestry a bratry nevyvraždil Abel, než ho Kain zabil. Takže Kain byl proklet a v Nódu čekal na Evu, aby si s ní nadělal bratříčky a sestřičky a oni pak mezi sebou další dětičky, že. Času měli všichni dost, když žili i 1000 let. Rozumíš, co mi tu vykládáš za výmysly? Bavme se o tom, co v bibli je a ne, co tam není.

Z Písma neplyne, že první dcery Adam zplodil až po 130 roku života. Písmo uvádí, že potom co Adam zplodil Seta, ve věku 130 let, žil ještě dalších 800 let, během té doby zplodil syny a dcery, z toho ale opravdu neplyne, že během doby před tím, syny a dcery nezplodil.

Takže, když je v písmu napsáno: 1 Toto je výčet rodopisu Adamova: vlastně to vůbec neznamená, že jde o výčet rodopisu Adamova, když se nám to nehodí. Pisatel úmyslně zatajuje ženské potomky.

Pořád mi není jasné, jak z toho plyne, že v zemi Uprchlictví nikdo krom Kaina nemohl být?

To mně zase není jasné, kde by se tam vzal, když byli jen Adam, Eva a jejich (tvých vybájených) neupřesněný počet dcer. Které se jen hrnuly do země Uprchlictví, kde okamžitě narazily na Kaina, miláčka rodiny, aby si s ním pořídily malé zmetky Kainínky. Tak nějak to bylo?

Pro ně to nebylo amorální, nebyli si toho vůbec vědomi. Pro ně to bylo zcela přirozené.

Tak přirozené, že není v bibli ani jedna zmínka o tom, že by Kain nebo kdokoliv jiný "poznal" svoji sestru, matku nebo dceru. A kdy to tedy přestalo být přirozené? Teprve až se Mojžíš vrátil ze Sinaje?

Kdybys za nimi tehdy přišel, a řekl jim, že to co dělají je fuj či co, tak by pro to asi neměli moc pochopení, a možná by tě přitom vzali holí přes hlavu.

Že nevzali po palici Mojžíše, když ze Sinaje přišel s takovejma hloupostma.

Ty si neuvědomuješ, že On od počátku dělá právě to nejlepší, co vede k naplňování Jeho vůle?

Moc mu to nejde neboť je psáno:
7 Řekl: „Člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo, neboť lituji, že jsem je učinil.“

Proč znovu? Jak lépe?

Lépe než potopou. Zřejmě se mu to "k obrazu svému" nepovedlo. Sám si to přiznává. Měl stvořit nového Adama a Evu v novém Edenu a strom poznání přesadit pro jistotu někam jinam. Pak by Adam s Evou neměli žádné potomky a byl by na světě klid a mír. Lvi, tygři a jiná podobná havěť by žrala v Edenu trávu - no prostě Ráj.

Ty příběhy jsou zmatečné možná pro lidi, kteří do nich příliš nevidí. Nějaké zmatky vidím spíše v některých tvých vývodech z těch příběhů, než v těch příbězích.

Já čtu, co je psáno. To ty si vymýšlíš, co psáno není, aby to zapadalo do tvých představ a aby to pro tebe dávalo smysl. Ale ty vnitřní rozpory jsou dány jen tím, že jde o pospojování ústně tradovaných nebo z jiných pramenů získaných historek.

Obrázek uživatele Šriber

Pavel Kábrt

JAKPAK SE LIŠÍ DNEŠNÍ EVOLUČNÍ PŘÍBĚH O PŮVODU ČLOVĚKA OD TÉ ENGELSOVY VERZE? VŮBEC NIJAK

ALE HOUBY, PAVLÍKU. OPĚT UKAZUJEŠ, JAKÝ JSI IGNORANT!!!

We can be like they are

Customize This