Řád pro diskuze

1. Pod jednotlivé články vkládejte, prosím, jen příspěvky týkající se obsahu článku, na "Přidat komentář" nebo na "komentáře" pod článkem, nebo na "odpovědět" pod diskuzním příspěvkem.
2. Obecnou diskuzi veďte, prosím, jen na tomto obecném diskuzním fóru, které se jmenuje "Diskuze". To je to tlačítko "Diskuze" nahoře v liště .
3. Registrace na těchto stránkách není (zatím) povinná, jen doporučená, pro snadnější vkládání diskuzních příspěvků.
4. Může se stát, že diskuze pod článkem Vám sklouzne do obecné roviny. Pak se, prosím, ukázněte a přejděte s pokračováním v diskuzi na toto obecné diskuzní fórum ("Diskuze"), aby prostor pod články nebyl zaplevelen jinými tématy. Pokud bude pod články delší diskuze nesouvisející s článkem, je pravděpodobné, že ji smažu. Omlouvám se.
5. Uvědomte si, prosím, že jste na stránkách, které mají být oslavou Boha Stvořitele a Spasitele Ježíše Krista. A jste zde vítaní hosté, pokud nebudete urážet Boha. I když jej urážíme všichni denně svým chováním, mluvením i smýšlením, a je tedy obtížné stanovit nějakou jasnou definici urážky a hranici, jedno možné je: dbejte, prosím, napomenutí redaktorů, pokud byste něco z tohoto řádu překročili.
6. Pokud někoho pro porušování těchto pravidel zabanuji (zablokuji), považuji za slušné, že všichni ostatní hosté těchto stránek to budou respektovat a na případné komentáře takového člověka, který sem vleze přes zákaz, nebudou reagovat. V opačném případě budu postupovat individuálně, mazat takové reakce a při stálém opakování též takového člověka blokovat. Někteří lidé totiž nemají v hlavě srovnané kompetence: Pan Kábrt je majitelem těchto stránek a platí za ně značné peníze (máme už hodně velký objem koupené paměti) ani nemluvě o spoustě času, který k jejich udržování věnuji. Všichni ostatní, kromě dvou kolegů s přístupovými právy, jsou zde HOSTÉ a musejí dodržovat ta pravidla, která majitel těchto stránek kreacionismus.cz stanoví. Někteří nezvaní "hosté" se však chovají podle nedávného prohlášení islamistů v České republice: "Češi, pokud se vám islám nelíbí, tak se z České republiky odstěhujte pryč". Tak tento postoj a styl myšlení ("já pán ty pán") zde NIKOMU trpět nebudu.

Chce-li někdo odbanovat, pak je třeba napsat do veřejné diskuze omluvu a žádost o odbanování a nadále se pak chovat vzorně - případně mne ještě navíc upozornit emailem, nečtu všechny příspěvky.

Seznam banovaných osob:

Anonym, Drsoňman, Oberon, KTE, Jura

(samozřejmě sem mohou tito lidé vlézt pod různými jinými jmény a mutacemi, občas to však jde rozpoznat dle stylu jejich příspěvků - i když si papoušek vleze do klece s nápisem Chameleoni, na ještěra se nezmění)

Děkuji, že budete tento řád respektovat!
Pavel Kábrt

Průměr: 1.6 (59 votes)
Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

Pokud děti chtějí žít nezávisle na svých rodičích, je možné, že kvůli tomu přijdou o život.

Neokecávej. V Bibli je napsáno, že pokud je dítě neposlušné, můžeš ho zabít. Podle Fotona pak skončí v pekle...

Je celá řada dalších možností defektů, za které výrobce nelze volat k odpovědnosti.

Pokud je výrobce všemocný a vševědoucí, tak lze...

Bůh samozřejmě pobil vše živé tak, jak to učinil.

To co zase vymýšlíš? Pobil vše živé, nebo ne?

We can be like they are

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

DUB

1. Nemohl to říct bůh, protože ten ví, kde se tvoří myšlenky. Určitě ne v srdci.

Že máme druhý mozek v srdci, je teď mnohem víc než hypotéza. Přední lékařští odborníci jako dr. Maurice Renard a jiní zjistili, že lidé s transplantovaným srdcem spolu s orgánem od dárců získávají i jejich vzpomínky – osobnost, vkus a kupodivu i emocionální vzpomínky příjemců se mění.

Neurolog dr. Andrew Amour z kanadského Montrealu objevil v srdci sofistikovanou sbírku cirka 40 000 neuronů, zvaných senzorické neurity, organizovanou v malý, ale složitý nervový systém, který komunikuje přímo s mozkem. Už mnoho let se ví, že paměť je distributivní proces. Nemůžete ji lokalizovat v konkrétním neuronu nebo skupině neuronů v mozku. Paměť se přelévá nervovou soustavou. Proč bychom měli o paměti uvažovat jen v souvislosti s mozkem?

Farmakoložka z Georgetown University dr. Candace Pertová se domnívá, že sídlo mysli se nenachází výhradně v mozku, ale je rozloženo po celém těle. Díky tomuto směru myšlení je možné lépe pochopit i tyto zvláštní zkušenosti některých lidí s transplantovaným srdcem.

Jinak souhlas s tím, že Bůh skutečně ví, na rozdíl do vás, který víte honvo...

Když pominu tento omyl pisatele, je člověk zřejmým zmetkem, který se vymknul přáním svého tvůrce

Když pominu vaší neznalosti, ze kterých děláte ukvapené a mylné závěry, jak je u evolučních vypatlanců již od Darwina zvykem, pak nutno ještě říci, že porucha či kaz nemusí vždy nastat jen vinou výrobce. Je celá řada dalších možností defektů, za které výrobce nelze volat k odpovědnosti.

Ačkoliv toto víte, přesto to ignorujete, neb máte zapšklé a zlé nitro. Jste demagog a lhář, lžete sám sobě i ostatním lidem. Pokud jde o Stvořitele, každá prasárna, polopravda a lež se vám prostě hodí.

Zde bůh prokazatelně lže, protože nikdy nic takového neučinil.

Jediný, kdo zde prokazatelně lže, jste vy. Bůh samozřejmě pobil vše živé tak, jak to učinil.

Nikdy už nepobiji vše živé, jako jsem to učinil.

Tedy ta přívlastková věta :jako jsem to učinil. je důležitá. A jak to Bůh učinil je v předcházejícím biblickém textu dostatečně specifikováno. Vám se to však opět báječně hodí ignorovat. Nu, co jiného od vás také čekat? Čestnost a pravdivost rozhodně ne, nýbrž zase jen lži a překrucování.

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele Artex

Hrabě Monte Cristo.

.... i když jsou myšlenky lidského srdce už od mládí zlé.

1. Nemohl to říct bůh, protože ten ví, kde se tvoří myšlenky. Určitě ne v srdci.
2. Když pominu tento omyl pisatele, je člověk zřejmým zmetkem, který se vymknul přáním svého tvůrce. Nebo si snad bůh přál aby myšlenky lidského srdce už od mládí byly zlé?

Nikdy už nepobiji vše živé, jako jsem to učinil.

Zde bůh prokazatelně lže, protože nikdy nic takového neučinil.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Šriber

Jistě, pokud jsou děti neposlušné, zabij je...

Pokud děti chtějí žít nezávisle na svých rodičích, je možné, že kvůli tomu přijdou o život.

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

DUB

Proč se potom malým dětem říká neviňátka?

Lidové tvořivosti se meze nekladou, zde je však řeč o biblickém a tudíž i Božím pohledu na stav lidstva.

Gn 8:21 : Když Hospodin ucítil příjemnou vůni, řekl si v srdci: "Už nikdy kvůli člověku neprokleji zem, i když jsou myšlenky lidského srdce už od mládí zlé. Nikdy už nepobiji vše živé, jako jsem to učinil.

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele Artex

Hrabě Monte Cristo.

Nikdo není nevinný.

Proč se potom malým dětem říká neviňátka?

Obrázek uživatele Anonymous Two

Re: Jarouš

Na časovém úseku 6 či sedmi dní nemusí být nic metaforického.

Nemusí, ale může. Zejména ve vyprávění o klenbě, na kterou bude umístěno velké a malé světlo Smile

+

Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

Návrat ze stavu stvořeného života do předchozího stavu "neživota", nazýváme smrtí.

To nijak nerozporuji...

V rámci evolučního modelu TJP (aneb "smrt je dobrá") je přeci hlavním a primárním cílem hodně umírat

Neloknul jsi si ředidla?

Na to však byly potřeba nějaká prováděcí pravidla. Tak jak je to běžné, mezi lidskými syny a dcerami a jejich rodiči. Cílem je zde bezbolestný a šťastný život Božích dětí.

Jistě, pokud jsou děti neposlušné, zabij je...

We can be like they are

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Jarouš

Zkrátka a dobře, pro "Trojici je podvod" je vaše posouvání hranic doslovnosti tam či onam opřeno jen o váš názor, jestliže metafory v biblických textech obecně připouštíte.

Na časovém úseku 6 či sedmi dní nemusí být nic metaforického. 7 dní zažíváme docela běžně, říkáme tomu týden a nic nenormálního na tom není. Metaforu v tom může hledat jen evoluční zblblík s vypraným mozkem o údajných milionech a miliardách let.

Zatímco, že člověk nejsou doslovné dveře pochopí každý průměrně inteligentní. Což ty zřejmě nejsi.

Ex 20:9: Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci,

Ex 20:10: ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách.

Ex 20:11: V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

DUB

Smysl trestu má být v tom, aby se trestaný napravil a ostatní byli varováni. Smysl absolutního trestu je v tom, aby trestaný nemohl své zločiny opakovat a ostatní byli varováni.

To v podstatě souhlasí. Akorát s tím rozdílem, že "absolutní trest" je pro Boha, až takzvaná "druhá smrt", ze které již není šance na vzkříšení. Viz Zjevení 2:11; 20:6; 20:14 a 21:8

Pokud ano, proč jsou trestáni nevinní?

Nikdo není nevinný.

Ř 3:23: všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva.

Jaký smysl má trest nevedoucí k nápravě a nemající ani účel varování, protože se mu nedá vyhnout?

Umírání lidí vede k nápravě, neb existuje cesta, jak se smrti buď vyhnout a nebo k poznání, že ani smrt nemusí mít v existenci člověka poslední slovo.

Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky

J 11:25: "Já jsem vzkříšení i život," řekl jí Ježíš. "Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít.

Mnoho lidí proto uvěřilo Kristu, aby byli ze smrti zachráněni. Tím se napravili, aby byli pravými Kristovými učedníky. Věčný život je hlavní smysl křesťanské víry. Jinými slovy, to, co lidé svým opuštěním Boha ztratili, návratem k Bohu opět mohou získat. Do té doby však musí zakoušet tuto ztrátu v podobě smrti a umírání. Jinak by rozdíl nebylo možno poznat. Smrt je tak trestem, který vede k nápravě.

Pokud ano, proč hřešíte?

Všichni hřeší. Avšak i mezi hříchy a jejich závažností může být rozdíl. Věčným odporováním Bohu, zatvrzelostí a vašimi falešnými váhami, kterými podvodně měříte ve prospěch vaší zabedněnosti, je zavážnější provinění, než to, když vás občas nazveme plemenem zmijí.

1J 5:16: Když někdo vidí svého bratra hřešit, ovšem hříchem, který není k smrti, ať se modlí a Bůh mu dá život. To platí o těch, kdo nehřeší k smrti. Je ovšem i hřích k smrti a neříkám, aby se modlil za takový.

1J 5:17: Každá špatnost je hřích, ale ten hřích nemusí být k smrti.

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Customize This