Další nezdar teorie o tzv. odpadní DNA

pavelkabrt Evoluce organizmů Napsat komentář

Další nezdar teorie o tzv. odpadní DNA.jpg

Brian Thomas, M. S.

(Z www.icr.org/article/5696/ přeložil M. T. – 10/2010)
Článek byl vydán 18. října 2010 organizací ICR.

Vědci si dlouho mysleli a také to tak učili, že pouze ta DNA, která kóduje jednotlivé geny (což činí jen zlomek DNA v lidských i ostatních genomech), je funkční. A veškerá zbývající DNA že je “odpadem” – pozůstatkem z dlouhé evoluční minulosti. Nové studie však prokázaly, že nekódující DNA je ve skutečnosti nositelkou užitečných a životně důležitých kódujících instrukcí (1).

Mnohé z těchto instrukcí se týkají regulace genové exprese. Z technického hlediska lze chápat, že je více informací třeba k řízení buněčných procesů než k vytvoření jejich komponentů. Aby život mohl běžet, musí komunikační systémy zjistit, co buňka potřebuje, a pak sdělit jejím příslušným složkám, co dělat, kdy a jak dlouho.

Geny v DNA kódují pokyny pro stavbu bílkovin; tato stavba probíhá tak, že se nejprve informace obsažená v DNA přepíše do dočasné, jen krátce existující RNA. Vědci postupně rozkrývají celou síť důmyslných signálů, pomocí nichž zmíněné molekuly RNA zvané transkripty regulují procesy v buňkách. K objevům patří jedna třída RNA známá jako “dlouhá nekódující RNA”, u které vědci pozorovali, že reguluje, kdy by měl určitý protein vzniknout a kolik by ho mělo být (2).

Jelikož věděli, že jiná třída RNA – zvaná mikroRNA – blokuje expresi genů v buňkách, byli badatelé překvapeni zjištěním, že po umístění do blízkosti proteinového genu stimulovala dlouhá nekódující RNA produkci tohoto proteinu místo aby ji blokovala.

Kdyby byli vědci došli k závěru, že je nekódující DNA opravdu bezcenným odpadem, bylo by to pro evoluční teorii dobré znamení. Jako zbytek materiálů z nekonečné řady vývojových kroků by se mohla hodit do modelu postulujícího dlouhé věky plné trpících a umírajících organizmů zanechávajících po sobě zmíněný odpad jakož i představy evolučního mechanizmu biologické změny (genových mutací). Se vším tím nadbytečným genovým materiálem by pak skutečně bylo přijatelné myslet, že přírodním procesům se podaří náhodně vyprodukovat nějakou novou a užitečnou informaci, a ti, kdo hledají čistě naturalistické vysvětlení přírodních jevů, by se měli o co opřít.

Skutečností však naopak zůstává, že jakmile začneme do DNA – ať už kódující protein či nikoli – neobratně zasahovat, je z toho pouze čerstvě poškozená informace. A to proto, že valná část DNA obsahuje užitečné informace – připomíná to práci vynikajícího bioinženýra. Objev toho, že dlouhá nekódující RNA má svou specifickou biologickou funkci, je v souladu s učením o stvoření, ale pro evoluční teorii je jen dalším hlavolamem.

Odkazy:

1. Thomas, B. Study Shows ‘Junk’ DNA Builds Visible Traits. ICR News. Posted on icr.org May 4, 2010, accessed October 11, 2010.
2. Wistar Researchers Discover New Class of Objects Encoded Within the Genome. The Wistar Institute press release, October 5, 2010, reporting on research published in Ørom, U. A. et al. 2010. Long Noncoding RNAs with Enhancer-like Function in Human Cells. Cell. 143 (1): 46-58.

Můžete přidat komentář

Please Login to comment
  Subscribe  
Upozornit na