Ison – kometa století

Image credit: NASAImage credit: NASA

Brian Thomas, M.S.

(Z http://www.icr.org/article/7548/ přeložil Pavel Kábrt – 7/2013. Vyšlo na stránkách ICR 28. června 2013.)

V září 2012 ruský spolu s běloruským astronomem objevili na observatoři v Kislovodsku kometu, která míří směrem k nám. Tato kometa Ison by se měla stát viditelnou zemským pozorovatelům v prosinci 2013 poté, co se dost nebezpečně blízko mine se Sluncem v listopadu. Možná, že bude jasnější než Měsíc, což zažehne diskuze o tom, kdy a jak se komety formovaly.

V březnu 2012, na 44. konferenci věd o Měsíci a planetách (Lunar and Planetary Science), představil tým astronomů analýzu, že „by se Ison mohl stát nejjasnější kometou tohoto století“ (1). Zdá se slibné, že sluneční světlo odrážející se od ohonu, který vleče led a úlomky, bude jasně zářit. Tento ohon (chvost) složený z úlomků by měl svým pozorovatelům připomínat, že kometa rychle ztrácí hmotu.

Nedaleko by to vypadalo jako ohromný kus skály a ledu, ale ve srovnání se sluneční soustavou jde jen o nepatrný bod. Ison se pohybuje po oběžné dráze velmi blízké Slunci – něco přes jeden a půl miliónu kilometrů; je to tak blízko, že astronomové ji klasifikují jako „kometu dotýkající se Slunce“ (sungrazing comet). Sluneční žár pochopitelně rozpustí na Isonu led a čas její životnosti se začne odpočítávat rychle až k nule. Jako všechny „sungrazing“ komety se Ison nakonec vypaří.

Astronomové měří hmotu komety a rychlosti její eroze, aby spočetli její možnou životnost. Životnost komet „dotýkajících se Slunce“ je nižší než 100000 let. (2) To je však výzva světské astronomii, která trvá na tom, že komety vznikly spolu se sluneční soustavou před miliardami let. Při takovém stáří by sluneční soustavě nezůstala žádná kometa.

Jakpak materialisté řeší toto dilema?

Při zprávě o Isonu The Independent říká: „Kometě Ison trvalo milióny let, aby k nám přicestovala z tzv. Oortova oblaku – to je rezervoár biliónů a biliónů kusů hornin a ledu, což jsou zbytky ze zrodu planet.“ (3) Bohužel zatím nikdo nepřinesl svědectví ani o jediném z oněch „biliónů a biliónů kusů“. Pokud bychom se měli přísně držet pozorovatelné vědy, pak „tzv. Oortův oblak“ asi existuje, ale jen v rezervoáru lidské mysli.

Je to zcela prosté: světští astronomové vymysleli Oortův oblak proto, aby zachránili svoje dogma o miliardách let před procesem rozpadu komet, který omezuje jejich věk – a tím i stáří sluneční soustavy – na tisíce let. Až bude Ison vidět ke konci tohoto roku, snad tím připomene přemýšlivým pozorovatelům, že vesmír je docela mladý, tak, jak to učí Bible.

Odkazy

1. Trigo-Rodriquez, J.M. et al. 2013. Post-Discovery Photometric Follow-up of Sungrazing Comet C/2012 S1 Ison. 44th Lunar and Planetary Science Conference. March 18-22. The Woodlands, Texas. #1576.
2. Humphreys, D. R. 2005. Evidence for a Young World. Acts & Facts. 34 (6).
3. Whitehouse, D. 'Brighter than a full moon': The biggest star of 2013... could be Ison - the comet of the century. The Independent. Posted on December 27, 2012, accessed June 25, 2013.

Dodatek z Wikipedie (http://cs.wikipedia.org/wiki/Oort%C5%AFv_oblak):

Oortův oblak (řidčeji Öpik-Oortův oblak) je hypotetický kulovitý oblak komet na okraji naší sluneční soustavy za Kuiperovým pásem, přibližně 50 000 AU od Slunce. Mělo by jít o pozůstatek původní planetární mlhoviny, ze které se zformovala sluneční soustava. Jeho existence nebyla prokázána, ale většina astronomů jej považuje za reálný.

PřílohaVelikost
00579-3.7.2013-ison-kometa_stoleti.doc65.5 KB
Průměr: 3.9 (7 votes)

Odp: Stvoření

Bůh stojí mimo své stvořením - v něm proudí pouze jeho duch, tedy vyzařování jeho vůle, které se vše musí podrobit.

A na to se přišlo jak? A jakým způsobem bylo takové tvrzení ověřeno? Jakým způsobem lze takové tvrzení vyvrátit - falzifikovat?

Stvoření

Dnes je již mnoha lidem jasné, že stvoření stvořil Stvořitel. Kdo si dá práci zjistí, že nelze vznik všeho vč. života přičítat svévolným pokusům a omylům přírody. Bůh stojí mimo své stvořením - v něm proudí pouze jeho duch, tedy vyzařování jeho vůle, které se vše musí podrobit. Jen zde na zemi, v nejhrubší hmotnosti je možnost lidským duchům jednat dobře i nedobře. Stvořitel dal každému svobodnou vůli ak naloží se svým bytím. S tím, že po přechodu do jemněhmotného světa (spíše se vžil výraz onen svět) bude muset každý složit účet ze svého konání. Toto je trvalá vůle Boží, a nic na ní nemohou změnit materialistické úvahy o čemkoli.

Obrázek uživatele Šriber

Vlasta

Ani nebude, protože teorie nemůže být prokázána za pravdivou. Přidejte si na seznam pojmů, jejichž význam byste si měl zjistit, slovo "teorie"...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Pro Anonym

To tedy nemyslím, zatím žádná teorie nebyla prokázána za pravdivou. V.S.

Vlasta

Já myslím, že žádná teorie zatím neřeší vznik vesmíru.

To myslíš špatně.

karkulka

tvá otázka je jen velmi průhledným pokusem odvést diskusi jiným směrem, pryč od pro vás nepříjemných věcí, které dokladají, jak jsou vaše představy liché a děravé

1. Moje otázka je v souladu s tématem tét stránky, neboť ta je o stvoření.

2. Diskuzi chci odvést směrem ke kreaci, protože evoluci zjevně nechápeš.

3. Pokud si myslíš, že jsou naše názory děravé, dokaž, že tvoje ne.

Odp:

V nevědeckých teoriích? Tam pořádek mám. Vím například, že vesmír nebyl stvořen někým z ničeho, navíc někým, kdo ani neexistuje.

Já myslím, že žádná teorie zatím neřeší vznik vesmíru. Zatím nikdo nenašel něco, co by popsalo zcela přesně jak to začalo. Je to taková velmi dobře skrytá Boží zkumavka. V.S.

Ale Anonyme 2

Chrlíš otázky, na které chceš odpovědi, které pak nechápeš. Já ti ale budu odpovídat, až mi odpovíš ty na otázku, kterou jsem ti položil již dvakrát. Zopakuji ji potřetí:

Když tak pořád napadáš evoluci a teorie o vzniku života, jak bys vysvětlit racionálním způsobem stvoření života modlou?

Ale milý zlatý,

tvá otázka je jen velmi průhledným pokusem odvést diskusi jiným směrem, pryč od pro vás nepříjemných věcí, které dokladají, jak jsou vaše představy liché a děravé Smile

karkulka

Chrlíš otázky, na které chceš odpovědi, které pak nechápeš. Já ti ale budu odpovídat, až mi odpovíš ty na otázku, kterou jsem ti položil již dvakrát. Zopakuji ji potřetí:

Když tak pořád napadáš evoluci a teorie o vzniku života, jak bys vysvětlit racionálním způsobem stvoření života modlou?

Anonym 2

A můžeš mi prozradit, v čem je tak zásadní rozdíl mezi neživým kamením a jinou neživou hmotou, který způsobuje, že z neživého kamení se život vyvinout nemůže, kdežto z jiné neživé hmoty by se eventuálně vyvinout mohl?

Že by třeba ve složení, fyzikálních a chemických vlastnostech... Nebo myslíš, že je hmota jako hmota?

Aha, takže obsah prvků, fyzikální a chemické vlastnosti hmoty způsobují, že z některé hmoty se život vyvinout může a z jiné ne. Takže které to jsou ty prvky, fyzikální a chemické vlastnosti, které umožňují hmotě vyvinout se v život? Možná by šlo postupovat vylučovací metodou. Kamení tedy ne. A dál?

Chytrácky ji neřeší, protože by musela přiznat, že je v koncích. Ale tím "neřešením" to stejně přiznává, že je v koncích a že není schopna řešit to podstatné.

Ne. Vědecké teorie nemají tendence řešit vše. Tím, že to v ní není obsaženo přiznává, že se tím nezabývá. Na vznik života na Zemi jsou vytvořeny jiné teorie.

No, a mě by zajímalo, od jakého okamžiku života začíná teorie evoluce o tom vývoji života teoretizovat. Víš to, nebo nevíš?

Customize This