Ztratili jsme citlivost vůči zlu?

pavelkabrt Ostatní, různé Napsat komentář

Gary De Maar

(Z Americanvision.org přeložil M. T. – 29. 7. 2011. Zveřejněno: 25. července 2011)

Pozn. fotka masového vraha byla odstraněna

(Pozn. fotka masového vraha byla odstraněna)

První zprávy, které hovořily o Andersu Behringu Breivikovi, norském masovém vrahovi, ho popisovaly jako „pravičáka, křesťanského fundamentalistu.“ Takto o celé věci informovala 23. července 2011 CNN:

Vynořuje se portrét posbíraný z oficiálních zdrojů i sociálních sítí, portrét pravicového křesťanského fundamentalisty, který měl zřejmě problém s norskou multikulturní společností.

CNN nám nikdy neřekla, co to byly ty „oficiální zdroje“. Sociální sítě? Tyhle servery opakovaly patrně to, co se dočetly na CNN. Ve skutečnosti jsou Breivikovy názory měnící se směsí různých zmatených představ.

Krátce po řádění šíleného střelce Jareda Loughnera v Arizoně letos v lednu napadal tisk moderátorku konzervativní rozhlasové stanice Sarah Palinovou a její talk-show Tea Party. Loughner v ní byl označen za ateistu a nihilistu. Takhle ho popsala jedna zpráva:

Postupem doby rostla Loughnerova zahleděnost do sebe – to, co je podle jednoho jeho kamaráda „u nihilistů běžné“. Jako zavilý ateista začal mluvit o lidech jako o ovcích, jejichž svobodnou vůli podlamuje vláda i jednotvárnost moderního života.

Pamatujete-li se, o Timothym McVeighovi se také říkalo, že je křesťan. A nebyl. V knize Americký terorista z roku 2001 McVeigh konstatoval, „Mým náboženstvím je věda.“ (1) Eric Rudolph, který odpálil bombu v olympijském parku v Atlantě (1996), byl rovněž kvůli svému nesouhlasu s potraty označován za křesťanského fundamentalistu. Roku 2004 napsali Michael Shermer a Dennis McFarland, že Rudolphovy činy jsou příkladem „náboženského extremizmu v Americe“ (2). Zamyslete se však nad těmito slovy:

„Mnoho dobrých lidí mi stále posílá peníze i knihy“, píše Rudolph v dopisu bez data. „Většina z nich sleduje samozřejmě určitý cíl; odesílateli jsou většinou znovuzrození křesťané snažící se spasit mou duši. Myslím, že mají za to, že jelikož sedím v kriminále, jsem jistě „hříšníkem“, který touží po spáse, a potěšilo by je, kdyby mi mohli prodat vstupenku do nebe; hauzírují přitom se spásou jako prodavači buráků na baseballovém zápase. Oceňuji sice jejich obětavost, ale upřímně řečeno bych se bez téhle blahosklonnosti obešel. Jsou však tak hodní, že bych je nerad ranil svým konstatováním, že mám ve skutečnosti raději Nietzscheho než Bibli.“

Nietzscheho nejznámější myšlenkou je „Bůh je mrtev“, což lze stěží označit za křesťanskou myšlenku.

V obvykle pokojném Finsku řádil šílený střelec v roce 2007. A ten nejenže nebyl křesťanem, nýbrž byl dokonce zavilým darwinistou:

„Nejméně sedm lidí přišlo o život, když teenager s pistolí začal střílet v jedné škole v jižním Finsku 7. listopadu 2007, několik hodin poté, co bylo na YouTube vyvěšeno video s oznámením, že ke zmíněnému masakru dojde. Střelcem byl žák na Jokelově střední škole, sdělil agentuře Reuters učitel, který byl svědkem útoku, procházel školou a střílel do jednotlivých tříd…Video na YouTube s názvem „Masakr na Jokelově střední škole – 7. 11. 2007“ vyvěsil uživatel jménem „Sturmgeist89“. „Jsem připraven bojovat a zemřít za svou věc“, zněla zpráva uživatele téhož jména. „Já, jako ten, kdo řídí přírodní výběr, vyřadím všechny, které považuji za neschopné, všechny, kteří dělají lidské rase ostudu a které nevytřídil přírodní výběr.“ Sturmgeist znamená v němčině duch bouře (3).

Finský střelec se označoval za „sociálního darwinistu.“ (4)

Eric Harris a Dylan Klebold zabili roku 1999 12 studentů a jednoho učitele a zranili 24 dalších studentů na střední škole v Columbine. Harris nosil „bílé tričko vepředu s nápisem ‚Přírodní výběr‘“. Šlo o narážku na stejnojmennou videohru. „Webový server propagující tuhle hru hlásá, že probíhá v říši, kde se může stát cokoli‘, na místě pro ‚nejodvážnější z odvážných i nejkrutější z krutých‘…Jde o místo, kde se přežívání nejzdatnějších bere doslovně…Je to život, jaký probíhá v přírodě, je to Přírodní výběr.“ (5)

Teď tu tedy máme Anderse Behringa Breivika. A takhle líčí World Net Daily jeho osud, jak ho sám podal ve svém 1500stránkovém „manifestu“:

Zatímco však McVeigh zcela odmítal Boha, píše Breivik ve svém manifestu, že není věřící, pochybuje o Boží existenci, nemodlí se, nicméně si myslí, že evropská „křesťanská kultura“ stejně jako jeho vlastní pohanská nordická kultura, jsou nadřazeny kulturám ostatním.

Breivik místo toho velebí Charlese Darwina, jehož evoluční teorie je v rozporu s tvrzeními Bible, a prohlašuje: „Pokud jde o církev a vědu, je zásadní, že věda má před biblickým učením jednoznačnou přednost. Evropa byla vždy kolébkou vědy a musí jí zůstat i nadále. Pokud jde o můj osobní vztah k Bohu, myslím, že nejsem zrovna moc pobožný. Řídím se především logikou. Podporuji však monokulturní křesťanskou Evropu.“

Jak by mohl někdo obhájit vraždu skoro 100 mladých lidí, i kdyby jeho argumenty byly sebesilnější a jeho úmysly sebevznešenější? Takový čin nelze prostě v morálním vesmíru ospravedlnit. Bojovat proti radikálnímu islámu, jak to činil Breivik, a přitom se chovat stejně jako islámští teroristé, to připadá člověku naprosto absurdní.

Doložím to teorií založenou na čemsi, co jsem četl o Kay Haugaardové. Haugaardová učí od roku 1970 tvůrčí psaní. Jako ve většině jejích tříd, studenti čtou a rozebírají povídku Shirley Jacksonové „Loterie“. V loterii Jacksonové nejde o vyhrávání milionů dolarů vybráním správných čísel Lotta; jde tam o lidskou oběť, na které se jedno městečko účastní a smíří se s ní, aniž by se na cokoli ptalo. Takový předpoklad je samozřejmě absurdní. Nebo není?

Jak ubíhaly roky, kdy se při vyučování zabývala tímhle příběhem, začala si Haugaardová všímat změny v mravních postojích svých studentů. Jejich vnímání toho, co je dobré a co špatné, bylo otupováno mravně neutrálním řečněním, byli v „nebezpečí, že si zvyknou prostě ‚všechno rutině přecházet‘, aniž by se zamýšleli nad rozumovým základem a hodnotou dané věci.“ (6) Závěrečná konstatování Haugaardové jsou deprimující:

Nikdo v celé třídě čítající více než dvacet okázale inteligentních jedinců by se nevzchopil a nepostavil proti obětování člověka.

Shrnula jsem celou diskuzi. „Upřímně řečeno, myslím, že je jasné, že autor chtěl poukázat na rizika spojená s tím, že se staneme pasivním stádem příliš zbabělým na to, abychom se postavili očividným krutostem a nespravedlnostem.“ Byla jsem otřesena, a myslím, že onen autor, který tak mnohé šokoval, by byl rovněž otřesen.

Bylo po vyučování. Byla teplá noc, když jsem pak toho večera šla k autu, mě však mrazilo, cítila jsem chlad do morku kostí (7).

Stal se z nás národ mravně nezúčastněných diváků. V hloubi duše cítíme, že jistí lidé jednají špatně, ale náš „vymytý“ mozek prostě přijal názor, že proti novému amorálnímu klimatu protestovat nelze. Pokud přece jen zareagujeme, jsme označeni za „netolerantní“ a za „neschopné vnímat odlišné životní volby“, například nedávné nemorální zvěrstvo v New Yorku, kde nyní dovolili svazky homosexuálů. Křesťanům je vytýkán „nedostatek lásky“, mají-li opačný názor na nějaký morální problém. Tyhle změny v chápání dobra a zla jsou otřesné. „Po strašlivém zločinu proti Světovému obchodnímu středisku 11. září 2001 poznamenal mladý student z Yale toto: ‚Nenásledoval žádný celonárodní výbuch rozhořčení…Mé generaci dělá problémy a je trapné stanovit či se dokonce jen zeptat, zda bylo spácháno zlo‘“ /8/

Ztratili jsme citlivost odsoudit nemorálnost. Nastavili jsme práh toho, co je ještě normální, tak nízko, že necháváme často zrůdnost bez povšimnutí. Bývaly časy, kdy mravní zlo bývalo odsuzováno a lidé se zasazovali o to, aby mu zamezili. Dobrým příkladem je americké hnutí za občanská práva. Romány „Bulla Connora“ líčící špatné zacházení s černochy vyvolaly mravní pobouření. A to vedlo k veřejnému odsouzení rasistů a nakonec k uzákonění zákazu otrokářství. Dnes jsou lidé doháněni k pasivitě klacky obchodníků se sociálním zlem, takže se cítí bezmocní ho zastavit.

Tvrdím, že nás tak daleko dostal nedostatek křesťanského pohledu na svět. Křesťané už nevěří, že tato doba a tenhle svět jsou stále významné ba možné pro záchranu lidí. Žijeme prostě stále na hraně konce. Boží Slovo se týká pouze uzoučké oblasti života. Křesťanská civilizace není možná, a ti, kdo v ni kdysi věřili, byli „triumfalisty“. A přece to, co víme dnes o civilizaci, víme pouze zásluhou oněch křesťanů, kteří vytrvale uplatňovali svůj světonázor ve všech oblastech života. Dělali celou dobu vše, co mohli, aby zvrátili důsledky mravní zkaženosti ve světě, nikoli silou meče, nýbrž křísící silou Svatého ducha. Vyžadovalo to čas, ale křesťané kdysi měli víru v čas.

Jako vždy těží nekřesťané z toho, co křesťané vybudovali, a využívají darovaných svobod. Láká je ovoce křesťanského světonázoru, ale odmítají jeho kořeny. A postupem času, tak, jak se svět odklání od tohoto pojetí, které bylo plné života, univerzální a optimistické, a přiklání se k filozofii chudokrevné, omezené a pesimistické, začaly se v kultuře objevovat trhliny. Už nemáme všeobecně uznávané mravní těžiště. Před mnoha desítkami let ho zničil darwinizmus. A teď sklízíme logické plody jeho pojetí života jako „rvačky“. Nestačí však být jen proti Darwinovi. Nemůžete něco porazit s holýma rukama a určitě nemůžete obnovit společnost jen na mrtvolách.

Ekonomická krize Ameriky odráží hlubší krizi morální. Je hanba, že tolik křesťanů tuhle souvislost nevidí a že nevidí ani žádnou perspektivu.

Autor: Gary DeMar

Ztratili jsme citlivost vůči zlu_2-Gary DeMar.jpg

Gary vystudoval Univerzitu západního Michiganu (promoce 1973) a svůj titul magistra teologie získal v protestantském teologickém semináři roku 1979. Je autorem nesčetných esejů, novinových článků a více než 27 knih, moderuje též Show Garyho DeMara a pořad Odhalené dějiny – jak v rozhlase, tak pro podcasting. Od roku 1979 žije Gary s manželkou Carol v okolí Atlanty. Mají dva ženaté syny a v současné době se těší i ze dvou vnuků, Calvina a Paula. Gary a Carol jsou členy presbyteriánské církve Midway (PCA).

Odkazy:

1. Lou Michel and Dan Herbeck, American Terrorist: Timothy McVeigh and the Oklahoma City Bombing (New York: Harper, 2001), 142–143. [↩] 2. The Science of Good and Evil (New York: Times Books, 2004), 235. [↩] 3. [1]“Seven killed at Finland school after YouTube post,” Reuters (November 7, 2007). An almost identical article by “Sky News” does not include the “natural selector” and “natural selection” comments: http://news.sky.com/skynews/article/0,,30200-1291894,00.html [↩] 4. David Williams, “Eight shot dead including principal in school massacre predicted in YouTube video,” Daily Mail online (November 7, 2007): www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/worldnews.html?in_article_i… [↩] 5. Kevin Vaughan, “Judge Unseals Autopsy Report on Eric Harris,” Denver Rocky Mountain News (June 25, 1999). [↩] 6. Kay Haugaard, “The Lottery Revisited,” Unriddling Our Times: Reflections on the Gathering Cultural Crisis, ed. Os Guinness (Grand Rapids, MI: Baker Books, 1999), 138. Also see Greg A. King, “Though the Heavens Fall.” [↩] 7. Haugaard, “The Lottery Revisited,” 141. [↩] 8. Peter Jones, Capturing the€ Pagan Mind: Paul’s Blueprint for Thinking and Living in the New Global Culture (Nashville, TN: Broadman & Holman, 2003), 50. [↩]

Podobná témata v angličtině:

1. Beyond Good and Evil
2. There is Such a Thing as Evil
3. The Evil of the Pity of Man
4. Ahmadinejad, Antichrist, and the Problem of Evil
5. A Social Darwinist Speaks and Murders

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments