Zkamenělina komára plného krve podporuje nedávné stvoření

pavelkabrt Stáří Země a vesmíru Napsat komentář

Brian Thomas, M.S.

(Z www.icr.org/article/7735/ přeložil Pavel Kábrt – 11/2013)

Vědci nedávno našli krevní zbytky ve zkamenělině komára, který byl uvězněn v hornině staré údajně 46 miliónů let. (1) Opravdu může krev vydržet tak dlouho?

Vědci v Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) publikovali zprávu, že třikrát v břišní dutině komáří zkameněliny detekovali železo, což silně ukazuje na přítomnost stále ještě čerstvého hemoglobinu. Také potvrdili přítomnost hemových skupin (jsou to v hemoglobinu nalezené porfyrinové molekuly podobné vitaminu) pouze v břiše, kde komáří samičky uchovávají krev ze své stravy. Ve své studii autoři říkají, že „Kombinace těchto dvou zjištění indikuje, že porfyriny pocházejí z té části hemoglobinu, která přenáší kyslík.“ (1)

Neexistuje žádný vědecký důkaz, který by podporoval tvrzení, že hemové skupiny mohou přetrvat, byť i v maximálně příhodných podmínkách pro uchování, jeden milión, natož desítky miliónů let. Ve skutečnosti všechny studie o životnosti biomolekul podobných hemoglobinu, DNA a kolagenu ukazují rychlosti rozpadů v takových intervalech, že naprostý rozpad vzorku je otázkou měsíců až nanejvýš několika stovek tisíců let – pokud se předpokládají mírné teploty na povrchu Země. (2)

Základní zákony fyziky popisují, jak se vysoce organizované systémy, jako jsou proteiny, nepřetržitě rozpadají, pokud tomu nezabrání nějaký vnější činitel – jako je inženýr či robot – který je zachovává. Zmíněná studie v PNAS však nevysvětluje, jakým způsobem mohl hemoglobin čelit těmto základním zákonům.

Ve své studii autoři píší, že „Údaje, o kterých zde referujeme, poskytují nepopiratelný doklad o přítomnosti hemu a zřejmě i porfyrinů pocházejících z hemoglobinu v kompaktní zkamenělině staré 46 miliónů let, a umisťují porfyriny do specifické anatomické struktury uvnitř této zkameněliny.“ (1)

Ačkoliv věda poskytuje nepopiratelný doklad pro krevní zbytky, nemůže přímo změřit tyto dlouhé věky bez nějakého časoměrného stroje.

Ale zdá se, že když tomu přisoudili tak ohromné stáří, přehlédli víc než jen to, že jde o zbytky krve. Tento útvar Kishenehn obsahuje také olej. Stejně jako molekuly krevních hemů, organické oleje by se musely rozpadnout už dávno – pokud jsou skutečně tyto horniny staré 46 miliónů let – zvláště když uvážíme, jak moc některým bakteriím olej chutná. (3)

Autoři studie z roku 1987 napsali, že „Průměrný celkový obsah organického uhlíku…ve formaci Kishenehn přesahuje 6%“, čímž se říká, že přes šest procent z materiálu v tomto útvaru obsahuje uhlík, který je organického původu. V oleji byly nalezeny nezměněné, původní rostlinné molekuly. Ve stejné studii (4) čteme: „V těchto vzorcích jsou přítomny specifické molekulární markery, včetně několika souborů diagenetických /pohřbením a věkem částečně přeměněných/ steroidních uhlovodíků. Přítomnost molekul suchozemských rostlin /např. chlorofylu/ z nejjižnějších vzorků naznačuje, že k uložení došlo blízko pevniny. (4)

I kdyby se bakterie nějakým způsobem do tohoto oleje nedostaly, došlo by už dávno předtím, než by uběhlo 46 miliónů let, k jeho rozmělnění na menší anorganické molekulární formy, jako je třeba oxid uhličitý. A tak přítomnost krve i přítomnost oleje podávají jasný důkaz nedávného stvoření.

Materialistická věda bude dál zápasit s nálezy, které silně nezapadají do jejích evolučních schémat; zato však nálezy částeček krve, jako jsou v tomto kdysi hladovém fosilním komáru, krásně zapadají do modelu nedávné potopy. (5)

Odkazy

  1. Greenwalt, D. E. et al. Hemoglobin-derived porphyrins preserved in a Middle Eocene blood-engorged mosquito. Proceedings of the National Academy of Sciences. Published online before print October 14, 2013.
  2. Thomas, B. 2013. A Review of Original Tissue Fossils and Their Age Implications. In Proceedings of the Seventh International Conference on Creationism. Pittsburgh, PA: Creation Science Fellowship.
  3. Clarey, T. 2013. Oil, Fracking, and a Recent Global Flood. Acts & Facts. 42 (10): 14-15.
  4. Curiale, J. A. and S. W. Sperry. 1987. Regional Source Rock Potential of Kishenehn Formation, Northwest Montana. Search and Discovery Article #91038. American Association of Petroleum Geologists. AAPG Annual Convention, Los Angeles, California, June 7-10.
  5. Thomas, B. Are Iceman Blood Cells Really the Oldest? Creation Science Update. Posted on icr.org June 13, 2012, accessed October 21, 2013.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments