Vědecká teorie o původu Všeho z Ničeho

pavelkabrt Ostatní, různé Napsat komentář

Autoři:

profesor Vladimír Tylman a profesor Pavel Kábrt

(Profesory byli tito vědci jmenováni na pražském Hradě prezidentem Járou Cimrmanem 31. února 2020 za přítomnosti celé vědecké obce.)

Milé děti, toto není pohádka, proto neusněte, ale vědecká teorie o původu našeho světa. Dávno tomu dávno (přesněji nikdy, protože nebyl ještě čas) bylo, ale spíše nebylo, jedno velmi hloupé Nic (na počátku nebyla hmota ani energie, tedy jak my vědci odborně říkáme, „lautr nic“). Kde toto Nic bylo? Nebylo nikde. (na počátku nebyl prostor, jak my vědci odborně říkáme, „kde nic tu nic“). Kdy toto Nic bylo? Toto Nic nebylo nikdy (na počátku nebyl ani čas, jak my vědci odborně říkáme „čas prchá, jak splašená mrcha“, takže nebyl ani žádný počátek). Proč bylo Nic hloupé? Protože je to nic, a to nemůže být chytré, ale jen hloupé (jak my vědci říkáme: „komu není shůry dáno v apatyce nekoupí“)

Souhrnem:

Nebyl žádný počátek, jen hloupé Nic, které nebylo nikdy nikde. A strašně se nudilo. Až tolik se nudilo, že se začalo hněvat, proč nikde nic není. Hněv rostl nade všechny meze, až hloupé Nic vybuchlo. A to byl, milé děti i vážení vědci, začátek našeho světa. Nic se přeměnilo v Něco, přesněji ve Všechno. Vytvořil se vesmír, na jedné planetě vznikl život, buňky začaly vidět, slyšet, dýchat, zavrtávat se do země, plavat, chodit, plazit se, létat a myslet. A to už jsme tu my, lidé.

Nyní vyjádřeno matematicky:

Nic=N
N v kritické hodnotě=Nx (mez inflace)
Něco=N´ (výsledný produkt – vesmír a život)
nekonečno=8 na ležato
c=rychlost světla v ničem (odborně ve vakuu)

Rovnice (1):

N se hněvá a v čase 8 na ležato nabývá kritické exponenciální hodnoty Nx:
N ↕ Nx…T8 na ležato (čas exploze)

Rovnice (2):

Rovnice pro fázi v čase 100 milisekund po explozi:

Tato rovnice tedy popisuje vznik něčeho (N´), tj. našeho světa, z ničeho (N). Jak vidno, je přísně vědecká, naprosto experimentálně prokázaná a hlavně nepotřebuje žádného Stvořitele. To je její maximální výhoda. Nemusíme nikoho poslouchat, nikomu děkovat za život, stvořilo nás jen hloupé Nic v důsledku nekonečné nudy. Tuto vědeckou pravdu už dlouho učíme a nadále budeme učit na školách všech stupňů jako povinnou základní znalost do života naší mladé generace. Jak jsme si ověřili, je to pro jejich život velmi důležitý mravní imperativ a motiv a naši mladou generaci toto vědecké poznání vede skutečně vzhůru k lepšímu životu, na rozdíl od bývalého náboženství.

Na závěr citujme profesora Tylmana:

Protože ale nemuselo být Něco Ničemu za nic vděčné, propadlo nicotným teoriím o ničem, a tak vznikla tato pohádka.

Dodejme poznámku profesora Kábrta:

V odborných kruzích se tato pohádka nazývá věda.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments