giberson

Smutný úpadek Karla Gibersona

pavelkabrt Ostatní, různé Napsat komentář

John G. West

Z www.evolutionnews.org přeložil M. T., editace Pavel Kábrt – 11/2015. Článek vyšel na stránkách EVOLUTION NEWS AND VIEWS 9. listopadu 2015.

Na webové stránky Evolution News and Views píší vědci, kteří ve svém výzkumu vycházejí z myšlenky inteligentního designu v přírodě (Discovery institute). Nepatří k tzv. fundamentálním kreacionistům „Mladé Země“, jsou však v opozici vůči darwinismu. Protože vědecky popírají evolucionistické báchorky, jak svět stvořil sám sebe, některé články z ID zde občas uvádíme.

Fyzik Karl Giberson býval seriózním účastníkem diskuzí o problémech vztahujících se k vědě a víře. Jako spoluzakladatel nadace BioLogos Foundation s Francisem Collinsem a Darrelem Falkem a častý přispěvatel na Books & Culture je Giberson autorem několika pozoruhodných knih. Ale poslední dobou je stále těžší brát ho vážně. Je to dost smutné.

„Evolucionismus je pohádkou pro dospělé. Tahle teorie vůbec nepomohla rozvoji vědy. Je bezcenná.“ (Bounoure, Le Monde Et La Vie, říjen 1963; Ředitel vědeckého výzkumu Národního centra ve Francii)

Za prvé, polemiku vzbudilo Gibersonovo používání podvodné fotografie (use during public lectures – během veřejných přednášek), na které mělo být lidské dítě narozené s ocasem. Giberson užíval fotografii jako důkaz pro tvrzení, že lidské děti se občas „narodí s dokonale vyvinutými, dokonce funkčními ocasy“ (born with perfectly formed, even functional tails), což se považuje za důkaz toho, že lidé mají společné předky s nižšími zvířaty.

Ukázalo se, že podvodem nebylo jen Gibersonovo vědecké tvrzení (scientific claim bogus) – – ale i fotografie jím použitá byla sama podvodem. Obrázek byl slátaninou vyrobenou v poloamatérské fotolaboratoři (Photoshopped concoction), kterou si stáhl z humoristického webu, zřejmě v domnění, že jde o pravdivý fakt. Gibersonovo využívání fotky při veřejných přednáškách nám může prozradit cosi o jeho přílišné důvěře ve tvrzení učiněná ve jménu evoluce, ale nemyslím si, že se úmyslně snažil lidi oklamat. A když byla odhalena skutečná povaha fotky, nakonec se omluvil – – třebaže ne příliš zdvořile a přidal k tomu příval sebeospravedlňování. Obvinil dokonce mého kolegu Davida Klinghoffera, který pomáhal podvrženou fotografii odhalit, z „úmyslných lží“ (willful lies), což byla sama o sobě jasná lež. Celá epizoda byla trapným příkladem Gibersonova přístupu k těm, se kterými nesouhlasí, taktika spálené země bez ohledu na fakta.

Teď vyvěsil Giberson na serveru The Huffington Post otřepanou štváčskou stať proti Discovery Institute pod bombastickým názvem (všimněte si pochmurného tónu!) „Discovery Institute stále podkopává vědu“ (Discovery Institute Still Undermining Science). Článek chce vzbudit dojem, že jsou Gibersonovy výroky o lidech narozených s ocasem modelem poctivosti. Giberson napadá Discovery Institute za výukovou strategii, která hlásá heslo „učit i sporná místa“ a tvrdí, že „sporná témata“, která Institute prosazuje do výuky přírodních věd, zahrnují zemi starou 10 000 let, Archu Noemovu a Adama a Evu:

  • Především je třeba zdůraznit, že „sporná místa“, která chtějí učit, ani neexistují. V jejich hlavách je možnost, že je země stará 10 000 let, otevřenou otázkou, třebaže ji geologové vyřešili už v 18. století. Stále si myslí, že Adam a Eva byli reální lidé a že Noe možná zachránil v arše všechna zvířata – – tvrzení vyřešená v 19. století.

Pozoruhodné je, že Giberson neposkytuje pro tato tvrzení žádnou dokumentaci. Je tomu tak proto, že jsou absolutně lživá. Co je psáno to je dáno. Je to napsáno a je to zcela nepravdivé. Spolupracoval jsem s Discovery Institute ještě předtím, než měl Institut program o inteligentním designu, a nikdy jsme v hodinách přírodních věd neprosazovali výuku věcí, o kterých se Giberson zmiňuje.

Aby bylo zcela jasno, nepodporujeme ani výuku inteligentního designu (teaching about intelligent design) ve třídách K-12 [vzdělávací kurzy pro studenty]. A ještě méně podporujeme zákaz výuky evoluce, navzdory Gibersonovu dalšímu lživému tvrzení, že naší „skutečnou agendou“ je „odklidit evoluci z veřejných škol“.

Naopak, myslíme si, že studenti přírodních věd by se měli učit o evoluční teorii více, nikoli méně. To zahrnuje ty nejlepší důkazy pro moderní evoluční teorii, ale zahrnuje to též vědecké spory o klíčových evolučních tvrzeních, které již probíhají v hlavních renomovaných vědeckých časopisech. Jsou to spory ohledně tvořivé síly mechanizmu mutací a selekce: Jak moc toho dokáže (natural selection) přírodní výběr, pracující (random mutations) s náhodnými mutacemi, skutečně vytvořit?

Nesouhlasí-li Giberson s kritikou Darwinovy teorie vznášenou vědci z komunity inteligentního designu, měl by si udělat čas a odpovědět na tuto kritiku, spíše než šířit nepravdy.

Například by Giberson mohl odpovědět na vědecká tvrzení vyslovená Stephenem Meyerem v knize Darwin´s Doubt (Darwinova pochybnost). Giberson si snad může myslet, že Meyer nepřichází s žádnými závažnými vědeckými tvrzeními, ale řada dalších vědců zde nesouhlasí (disagree), od genetika z Harvardu Georgeho Churcha po paleontologa Marka McMenamina, spoluautora knihy The Emergence of Animals (Objevení se zvířat, Columbia University Press). McMenamin dokonce nazval Meyerovu knihu „milníkem ve studiu evoluce, který nás správně směruje při hledání nové teorie o původu zvířat.“ Ani Church ani McMenamin přitom nejsou spřízněni s hnutím inteligentního designu, takže museli sebrat hodně odvahy, aby doporučili Meyerovu knihu.

Ale místo aby odpovídal na skutečně závažné otázky kladené vědci kolem Discovery Institute, poráží Giberson slaměné panáky. To je přesně ten typ intelektuálního úniku, který, jak jsem se vždy přesvědčil, můžeme čekat od bojovníků z tvrdého jádra zastánců moderní evoluční teorie. Myslel jsem si, že je Giberson lepší než oni. V jednu chvíli, myslím si, takový byl.

Jak jsem řekl již dříve, je to smutné. Gibersonovy útoky, které postrádají oporu ve faktech, se snad mohou dobře hodit do liturgických chvalozpěvů adorujících Darwina na The Huffington Post a The Daily Beast, ale Giberson je jistě schopen něčeho víc.

Možná, že Giberson přesvědčil sám sebe, že žije v jiném vesmíru – – vesmíru, kde existuje jakýsi Discovery Institute, který vlastně propaguje věci, které on tvrdí. Ale za ty z nás, kteří žijeme v reálném vesmíru, si přeji, aby se k nám zase připojil. Mohl by snad i být zajímavým partnerem v diskuzi.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments