Starší příbuzné stránky

(Old) Kreacionismus (do roku 2017)

Předchozí webová prezentace Pavla Kábrta, která dobře sloužila 8 let – až do poloviny května roku 2017. Technicky však během let postupně přestala splňovat neustále se zvyšující technologické nároky a musela být proto  nahrazena novou verzí.

Kreace (přibližně do roku 2008)

Starší stránky autora Pavla Kábrta na stejné téma – kreacionismus.

Memento (přibližně do roku 2008)

Podobně jako Kreace – publikace, články, diapozitivy a další. Založeny v prosinci 2002.

Hewer (přibližně do roku 2003)

Toto je nejstarší webová prezentace Pavla Kábrta. Přednášky, literatura, odkazy na téma stvoření a důkazy o nepravdivosti evoluční teorie.