blackhol_02

Průlomová dějinná událost?

Václav Dostál Vesmír, astronomie 95 Komentářů

Václav Dostál

Úvodní obrázek: Černá díra: představa kreslíře. | Foto: Reuters

Ve středu 10. 4. 2019 jsme mohli vidět a slyšet o „snímku“ černé díry, což podle oznamujících vědců má být průlomová událost v dějinách, dělící je na čas před tímto „pozorováním“ a na čas po něm. Podle nás křesťanů se však dějiny dělí na léta před Kristem a léta po Kristu.

Vraťme se do té středy a ptejme se, co se vlastně stalo. Opravdu vědci pozorovali a vyfotili černou díru? Rád bych ovšem něco řekl k existenci černých děr.

Východiskem mého odmítnutí skutečné existence těchto „monster“ je, že jsou krajní deformací prostoročasu. Prostoročas je geometrický konstrukt, který A. Einstein používal k popisu kosmických jevů – např. rotace celé oběžné dráhy Merkuru. Ten popis je opravdu geniální, ale je to pouze popis a ne výklad fyzikálních příčin. Termín „prostoročas“ je zestručnění termínu „prostoročasové kontinuum.“ Je to čtyřrozměrný – tedy fiktivní, pouze matematický či geometrický – prostor, který Einstein převzal od Minkowského. Má čtyři rozměry: x, y, z a ict, kde i = = imaginární jednotka, c = rychlost světla (ve vakuu) a t = čas. Zahrnutí imaginární jednotky ukazuje na fiktivnost čtvrtého rozměru a tím celého prostoru. Součin ct znamená „dráhu“ (protože dráha = rychlost krát čas). Čtvrtým rozměrem prostoročasu tedy není čas, ale délka – stejně jako u zbývajících tří rozměrů, i když jako součin času s rychlostí (světla). V každém případě u prostoročasu jde o myšlený útvar.

Myšlený útvar (geometrický bod, přímka, rovina, trojrozměrný prostor a čtyřrozměrný prostoročas) nemůže být fyzikálně ovlivňován něčím hmotným a naopak cokoliv hmotného ovlivňovat. Ohyb světlených paprsků (tedy hmotných entit) kolem hmotného tělesa lze popsat zakřivením prostoročasu, ale jenom popsat!

Černá díra je někdy definována jako totální zakřivení prostoročasu, to však zase jde jen o popis, o představu. Myšlený čtyřrozměrný prostor, zvaný prostoročas, i když do sebe uzavřený ve tvaru černé díry, nemůžeme fyzikálně zjistit, žádným fyzikálním přístrojem (např. dalekohledem), a tedy ani „vyfotit.“ Možná proto někteří odborní zastánci existence té „zaznamenané“ černé díry tvrdí, že jde o „stín“ černé díry a ne o černou díru samotnou. Jenže ani stín myšlené entity fyzikálně zaznamenat nelze!

Černé díry, i ta „nalezená“, jsou matematickým (geometrickým) konstruktem. Skutečný kosmický prostor, jehož naše těla jsou součástí, je docela něco jiného. Geometrický čtyřrozměrný prostor (nazývaný „prostoročas“) je plynulý (je to kontinum). Skutečný kosmický prostor, tvořený (kvantovým) vakuem, je kvantovaný – neboť vakuum se skládá z kvant, zvaných virtuální částice. V geometrickém prostoročasu můžeme – myšleně – cestovat časem (ovšem násobeným rychlostí světla) i do minulosti, skutečným časem do minulosti cestovat nelze a to ani teoreticky, to by následek předcházel svou příčinu.

Ve svých studiích jsem docházel ke stále stejnému závěru. Takovýto závěr také vyplývá z článku „Existence černých děr“, který se, spolu s částí diskuze o něm, nachází na mém webu. Z diskuze, která proběhla zhruba před rokem, opakuji své tvrzení: „Pozorovat (fyzikálně) myšlenku nelze! …Geometrický (či matematický) prostor je MYŠLENÝ a tudíž jej nelze fyzikálně zachytit (nebo dokonce fyzikálně měřit).“  Při debatě jsem svému oponentovi (mj.) položil otázku, zda prostoročas je geometrickým objektem. Odpověděl, že „prostoročas je to, v čem žijeme.“ [Zvýrazňuji nyní].  V této odpovědi je právě zádrhel záměny geometrického útvaru s reálným „prostředím“, vyskytujícím se mezi hvězdami, galaxiemi a „šňůrami“ galaxií. Rozdíl mezi těmito dvěma entitami jsem se pokusil vypsat výše. Nejsme tudíž součástí prostoročasu, myšlené pomůcky, ale součástí fyzikálního prostoru, součástí vynořující se z (kvantového) vakua. Jak naše těla, tak to vakuum, z něhož se tělesně vynořujeme, fyzikálně detekovatelné jsou. Zato geometrický 4D prostor fyzikálně detekovatelný není!

blackhol_01Řada zpráv (např. tato) však tvrdí něco zcela opačného. Např.: „Vědci z mezinárodního projektu Event Horizon Telescope (Teleskop horizontu událostí, EHT) ve středu zveřejnili historicky první snímek černé díry. Ta se nachází ve středu miliardy kilometrů vzdálené galaxie Messier 87.“

Sada, nazvaná „Jako bychom se dívali na konec prostoru a času“ obsahuje v nadpisu stejnou záměnu. Pod pojmem „prostor a čas“ si každý dosadí realitu, v níž žijeme. Jenže jde o prostoročas, o myšlený pojem! A to „dívání“ je fiktivní.

V tomto zdroji se píše: „Snímek černé díry by nebylo možné pořídit bez kooperace vědců po celém světě a bez unikátního pozorování soustavou radioteleskopů. Každý z nich vydal kousek do výsledné skládačky. A pozor, ve skutečnosti nešlo o “fotku”, ale o radiové vlny převedené na obraz. Jedná se o vlnové spektrum, které lidské oko není schopné vnímat. Ostatně potřebná data přišla z radioteleskopů, nikoli z optických teleskopů (“dalekohledů”).  Tyto přístroje pracují v radiové části elektromagnetického spektra.

“Data z Event Horizon Telescope jsou jako nekompletní skládačka puzzle. Viděli jsme jednotlivé kousky, ale museli jsme doplnit mezery,” přibližuje konstrukci astrofyzička Monika Moscibrodzka, jedna z členek vědeckého týmu. “Naše snímky a naše data nám řekly, že se skutečně díváme na stín černé díry.” “ [Zvýraznění je moje].

Rádiové vlny, zachycené z dané oblasti, se během své dlouhé cesty velmi pravděpodobně odchylovaly – „gravitačním“ působením hmotných objektů. Mohly se odchylovat velmi podivně, a obraz mezikruží nevytvářet. Vzniká totiž otázka: Jak velké byly zmiňované mezery a kolik jich bylo? Doplňování „nekompletní skládačky puzzle“ mohla být a pravděpodobně bylo vedeno snahou o získání potvrzení existence černé díry. Obrázků černých děr, ovšem nakreslených čili vymyšlených, najdeme na internetu celou řadu. Tým se mohl řídit a také se asi řídil, právě těmito uměleckými znázorněními a „doplňoval mezery“ v pozorování podle nich.

Toto podezření potvrzuje výrok Luciana Rezzolly, uvedený ve zprávě „Astronomové ohlásili průlomový objev“: „Transformovali jsme matematický koncept horizontu událostí, něco, co normálně píši na tabuli, když o tom učím, ve skutečný fyzikální objekt.“ Termín „transformace“ se může vyložit jako změna z původního předpokladu (černé díry) na realitu. Nebo „transformace“ znamená „přetvoření,“ umělou přeměnu předpokladu na kýženou „realitu.“

Martin Fendrych ve svém komentátorském článku „Černá díra “vyfocena”, materialisté všech zemí, zabalte to“ výše uvedené rozpory postřehl a píše: „Všecko je to dohoda, zkoumat černou díru pak snaha nahlédnout věčnosti pod pokličku. Proto vědci rádi používají nám známé pojmy, jako třeba větu, že “černé díry nemají vlasy”, rozuměj, nemají žádné pozorovatelné vlastnosti.

Vědci se spolu dohodli na výkladu Obecné teorie relativity a zvláště na výkladu pojmu „prostoročas“ (mj. jeho „deformace“ vlivem „hmot“). Zaměnili geometrický prostor (zvaný „prostoročas“) za reálný, vyskytující se v kosmu. Zatímco geometrický prostor se může – ovšem myšleně – deformovat třeba až na uzavřenou oblast zvanou „černá díra,“ vesmírný prostor – vytvářený kvantovým vakuem – se deformovat – a to reálně – nemůže.

Jestliže černé díry „nemají žádné pozorovatelné vlastnosti,“ pozorovat je nemůžeme! A tedy ani „vyfotit“, byť třeba jejich „stín“!

Fendrych také píše: „Pro materialisty je černá díra malér, hmota tam přestává poslouchat, přestává nám patřit, za horizont událostí nemůžeme proniknout, můžeme si jen představovat, co se tam odehrává (slovo odehrávat je ovšem nepatřičné).“ [Zvýraznění mnou].

Naštěstí hmota (a energie, což je podle Einsteina totéž) je docela něco jiného než geometrický prostor, i ten „sbalený“ do černé díry. Ten geometrický prostor je pouze naše představa a tu hmota (či energie) prostě neposlouchá! Mělo by to být naopak: naše představy by se měly řídit realitou, přírodními zákony – platnými pro hmotu a energii. A ne si podle představ realitu měnit! Tzn. také geometrické útvary zvané černé díry vkládat do reálného vesmíru. A ještě k tomu doplňovat mezery v pozorování namalovanými vysněnými obrázky.

Martin Fendrych svůj článek končí: „Černá díra je stejně dostupná jako Bůh. Věřícím křesťanům se přiblížil v Ježíši, nabídl svou lidskou podobu, zhmotnění (Ježíšovu skutečnou tvář ovšem nikdo nezná, nemůžeme se jí zmocnit). Černá díra se nám přiblížila dohodou o obrázku, jak to kolem ní vypadá, ale ani jí se nemůžeme zmocnit. Pro většinu z nás zůstane na úrovni Spidermana.“ [Opět zvýrazňuji já].

Průlomovou dějinnou událostí není „pozorování“ nebo „vyfocení“ černé díry, ale je jí Kristovo vzkříšení, které si letos připomínáme v neděli 21. 4.

 

95
Můžete přidat komentář

Please Login to comment
95 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
6 Comment authors
Václav DostálJiří ZelinkaFotonvitasOliver Recent comment authors
  Subscribe  
Upozornit na
Oliver
Oliver

Zmíňka byla o vašich textech, které doporučujete o příspěvek níž, všechny mám pročteny, už to bylo před časem (možná všechno nepamatuji), no a k tomu o černých děrách ještě čas nedošel… Body a až c jsou předse vaše body, jenom to bylo komentováno. Že by snad mezi prostorem byly díry “neprostoru”, to je to, co tady napadám. S body a – c více méně souhlasím, jenom nechápu, proč vás vždycky tak rozčílí, když někdo říká, že objekty na sebe působí jistou přitažlivostí. I kdyby to tak nebylo, JEVÍ se to… Číst vice »

Oliver
Oliver

K žádnému hledání u mně nedošlo. Tohle tady byla náhoda, proto mé otázky. Kromně „Černá zpráva pro černé díry“ mám vše pročteno…K hrubým omylům:
a./ při vší čestnosti, tomuhle já nerozumím;
c./ absolutní souhlas;
b./ tělesa („hmota“) gravitačně přitahují jiná tělesa no a co? vše, na co se díváme, se takhle chová, proč bychom s tím nepočítali? pokud to někdo dokáže přirozeně v běžném životě vnímat jinak, klobouk dolů.
popř „hmota“ reálně = pozorovatelně zakřivuje prostor (jak ten 4D, tak ten 3D) souhlas.

Oliver
Oliver

Děkuji…ovšem – proč to NEdoporučení? Vždyť člověk si po špatném videu udělá obrázek sám… Po zhlédnutí tohohle byla moje první spontánní reakce, že KONEČNĚ jiný názor, než o ubohém spagetovém astronautovi, který nemohu polknout z logických dúvodú (nemám kroužek). https://www.youtube.com/watch?v=nSp9O1wmumQ Ovšem to neznamená, že to člověk jen tak polkne. Mohl by nějaký astronom tady vysvětlit třeba, podle čeho víme, že ta galaxie “za” je doopravdy za tím? Pak by ale nemohla být pravda, že tam “chybí prostor”, protože člověk (i dalekohled) vidí jenom skrze prostor. Taky je to divný, jenom… Číst vice »

Oliver
Oliver

Dík.
A o tom modelu “černé díry” , co nemá singularitu a zůstává po výbuchu supernovy s takovým prstencem kolem…slyšel jste o něm, nebo je to jenom nějaká nepodložená spekulace? Pokusím se najít o tom video na you tube…

Oliver
Oliver

:):) černá díra, která vrhá stín… vidíte, ne jenom věřící mají problémy se všemohoucím Bohem, který nedovede udělat kámen, který pak nemůže uzvednout a tudíž není všemohoucí…. :):):) z černých děr, ze kterých se nedostane nic, ani světlo, se vrhají stín a nikdo neví z čeho a ani na co by ho asi tak vrhali. Vážně: Je tady i domněnka o těch černých dírách bez singularity, bez špagetizace jiné italské kuchyně, spíš jenom díry ve vesmíru, něco jako díry v ementálském sýru. Ty se mi zamlouvají víc a snad by… Číst vice »

Oliver
Oliver

No, jsem moc rád, že by ste byl za tu samou verzi, co se týče rozpínání. Já se tady snažím po celou dobu říct, že problém s moderní fyzikou je tady možná ještě v dřívjejším předpokladu, než se tady řeší. Myslím to zakřivování a dimenze. Možná se nám zdá, že něco z té moderně kosmologické fyziky by mohlo projít, nicméně, pokud jsou to smyšlenky, tak 100% u mně neprochází. Hawking celej, kromně černejch děr, ty ještě nemám domyšleny, ovšem pojem singularita u mně rozžíhá červenou kontrolku. Ze smyšlenek Einsteina neviním,… Číst vice »

Oliver
Oliver

Pane Dostále, dneska se poprvé dovídám, že 3D prostor není 4D!!! No a co se týče toho, že 4D může být zakřivený jen myšleně, tak to může být podobně zakřiven i 11D prostor…nakonec snad ty struny projdou…myšleně… Já snad neusnu!

Oliver
Oliver

Člověk tady týden není a hle, jaká diskuze! Co se mně týče, nemám vyhraněnej názor na existenci černé díry. Ovšem jsou tady jiné věci. Mám opravdu problém se zakřivováním nejenom časoprostoru, nýbrž i prostoru samotného. Pokud by jsme upustili od analogií, tohle zakřivování bude moc problematické. Víc jenom na požádání, jde jenom o jednoduchou úvahu, nastíněn v mém předešlém dotazu; neměli se tam zřejmě do toho míchat fraktály, to jenom, že to byla má záliba pěs patnáct let, tak to tam bylo k ilustraci. Omlouvám se panu Dostálovi, jestliže se… Číst vice »

Jiří Zelinka
Jiří Zelinka

Václavu D. – rozpínání vesmíru bych ani nenazval problémem, spíše mým nedostatečným poznáním. Vesmír není “moje parketa”, i když se zájmem sleduji debaty mezi kreacionistickými odborníky v této oblasti. Necítím se však ještě na to mít svůj ucelený pohled. Jistě víte, že na rozpínání vesmíru nepanuje ani mezi kreacionisty jednotný názor – dvě hlavní skupiny bych pracovně rozdělil na “hartnettovce” a “faulknerovce” 🙂 Obě mají svá zdůvodnění. V drtivé většině názorů se ovšem shodují, ale v některých věcech ne. V této chvíli bych se řadil ke skupině “hartnettovců” – tedy… Číst vice »

Jiří Zelinka
Jiří Zelinka

Václav D. – uvedení Vašeho odkazu samozřejmě nevadí, s tím, že Váš pohled je mi dobře známý, již z dřívějších diskusí a z Vašich stránek, díky.

Jiří Zelinka
Jiří Zelinka

Foton – díky, je to zajímavé, osobně mám však zatím problém s tím rozpínáním, ale je to všechno v rovině úvah, takže rád si popřemýšlím o každém modelu. Díky.

Foton
Foton

Jiří Zelinka Fotone, docela by mě zajímalo to vaše vysvětlení V prvej polovici 90 rokov som sa tým intenzívne zaoberal a vyšlo mi jediné: priestor, vesmír, musí nejakým spôsobom zrýchľovať do všetkých strán. (…Keby spomaľoval, odpudzovalo by nás to od hmotných telies.) …..Keby si cestoval vesmírom v zrýchľujúcom sa výťahu, priťahovalo by ťa to k podlahe a nevedel by si túto silu rozlíšiť od gravitačnej. ….Vedel som o rozpínaní vesmíru, lenže nikde neexistoval ani náznak, že by sa toto rozpínanie zrýchľovalo. Až nástupom internetu som sa cca v roku 2003… Číst vice »

Jiří Zelinka
Jiří Zelinka

“Gravitace je černá skříňka, z níž vystupuje pozorovaná závislost: čím větší hmotnost, tím větší přitažlivá síla” Pánové Fotone a Václave, sice jsem se dosud zdržel komentáře, ale vaši debatu sleduji. Říkám si, čím to je, že Václav jakoby nechtěl rozumět – vždyť Foton několikrát jasně opakuje, o co mu jde. Václav zjevně není spokojen jen s pozorováním výstupu “černé skříňky” a nutně k němu potřebuje přivázat výklad “proč”, přestože k danému tématu (černé díry) plně stačí počítat jen s tímto výstupem z “černé skříňky”. Nemyslím si, že by to nutně… Číst vice »

Foton
Foton

Václav Dostál cením si pozorování, protože i já je používám. Oba dva pozorujeme tentýž jev, ale vysvětlujeme jej rozdílně. Na vysvetlení nezáleží. Vysvetlenie javu naše pozorovanie nezmení. Pozorujeme oba volný pád. Ty (a jiní) jej vysvětluješ přitažlivostí Země, já jej vysvětluji tlakem vakua – aniž bych zpochybňoval velikost „gravitační“ síly. Ja si príťažlivosť Zeme nevysvetľujem ani jedným z toho. Mám úplne iné vysvetlenie. Na tom ale nezáleží. Na vysvetlení nezáleží. Na tom, čo obsahuje čierna skrinka nezáleží. Na výstupe z čiernej skrinky dostávame pozorovanú závislosť: väčšia hmotnosť = väčšia príťažlivá… Číst vice »

Foton
Foton

Václav Dostál
Opakujem, príčiny neriešim. Držím sa pozorovania. Rozoberal som gravitáciu a čierne diery o ktorých je téma.

Foton
Foton

Václav Dostál
Ja som sa nesnažil riešiť podstatu a príčiny gravitácie. O to vlastne ani nejde (vzhľadom na Schwarzschildov polomer). Gravitáciu môžeme kľudne považovať za “čiernu skrinku”, na ktorej výstupe však dostávame pozorovanú závislosť:

väčšia hmotnosť = silnejšia gravitácia

A o to ide.

Foton
Foton

Václav Dostál
Nechcel som sa ťa nijako dotknúť. Hájim len to, čo vidím a vidia to i iní. Chodíme nohami po zemi. To je si myslím dosť presvedčivý dôkaz. ….Každý človek z empírie vie, že keď napr naberie na váhe, tak ho to viac priťahuje k zemi. Sám Newton odvodzoval svoje vzťahy z empírie a empirických pokusov. Preto nemám dôvod pochybovať. Verím svojim očiam.

Foton
Foton

Václav Dostál představa, že gravitace…je něco vrozeného hmotě Představa o hmotě= látce „vrozené“ schopnosti reálně přitahovat jinou látku je špatná.“ Netvrdil som, že gravitácia je vrodená schopnosť hmoty. ….Empiricky pozorujeme, že keď sú niekde prítomné aspoň dva hmotné objekty, dochádza medzi nimi k príťažlivej sile úmernej hmotnosti každého z objektov a nepriamoúmernej štvorcu ich vzájomnej vzdialenosti. Toto je holý fakt bez ohľadu na to, aký je koho názor na gravitáciu. Pokud uvážíš, že galaxie obsahuje asi 200 miliard hvězd řekněme o poloměru Slunce, tak mezi jednotlivými hvězdami nejen nebude žádná… Číst vice »

Foton
Foton

Václav Dostál Na príčinách a podstate gravitačnej sily v tomto prípade vôbec nezáleží. Ani v akom stave je hmota telesa, či je neutrónová, atomárna, atď.. Môžu to byť dokonca samostatné hviezdy ktoré sú blízko seba a je ich dostatočne mnoho. ….Z empírie vieme, že čím ťažšie teleso, tým väčšou silou sa priťahuje k inému telesu. Empíria nie je predstava. Je to naša praktická skúsenosť. Jupiter priťahuje viac než Saturn a Saturn viac než Zem. Aj človek, čím je ťažší, tým väčšou silou je priťahovaný k Zemi. Všetko to sedí so… Číst vice »

Foton
Foton

Václav Dostál
Empiricky pozorujeme, že sa hmotné objekty priťahujú, A máme na to vďaka Newtonovi i vzťah.

Veď tie častice nemusia byť tesne na sebe ani v sebe. Stačí obyčajná hustota a dostatočné rozmery. Gravitačná sila sa sčíta cez všetky hmotné príspevky. A nemusia byť vôbec pri sebe. ….Vzťahy som už odvodil.

Ja tu nehovorím o priestoročase. Hovorím o pozorovaných veciach. O gravitácii hmotných telies.

Foton
Foton

Václav Dostál Gravitácia, nech už je to čokoľvek, existuje. Takisto platí, že akákoľvek častica, ktorá chce uniknúť gravitačnému pôsobeniu, musí mať minimálne únikovú rýchlosť. (Na hmotnosti vs. energii častice nezáleží.) ….Rovnako vieme, že neexistuje žiadna prekážka, ktorá by bránila dať dohromady vo Vesmíre také množstvo hmoty (hmotnosti), aby úniková rýchlosť z povrchu bola rovná či väčšia, než rýchlosť svetla. Takému telesu hovoríme “Čierna diera”. Svetlo sa vracia späť na povrch, lebo už nedosahuje únikovej rýchlosti. Takisto trojrozmerný priestor vieme, že existuje. Pozorujeme ho. ….Rovnako vieme, že i plynutie času existuje.… Číst vice »