Přání požehnaných svátků narození Spasitele

pavelkabrt Ostatní, různé Napsat komentář

(publikováno 23. 12. 2009, vložil Ivo Kraus)

Vážení čtenáři našeho serveru,

dovolte, abychom vám všem jménem serveru kreacionismus.cz poděkovali za dosavadní čtenářskou důvěru a zároveň vám popřáli hodně Božího požehnání nejen o nadcházejících svátcích, ale i v celém Novém roce 2010.

Zároveň si dovolujeme vyjádřit přání, aby v nadcházejícím období byla obnovena úcta ke Stvořiteli a k Božímu slovu nejen v Církvi, ale i v celé společnosti, především pak mezi vědci a ve školství. Věřme, že Pravda Boží nakonec zvítězí.

„…neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.“ (1J 5:4)

„Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.“ (Gen 1:1)
„Zemi jsem učinil já a člověka na ní jsem stvořil.“ (Iz 45:12)

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments