Nejlepší kreační novinky roku 2013: Fosilní tkáně

pavelkabrt Stáří Země a vesmíru Napsat komentář

Brian Thomas, M.S.

(Z www.icr.org/article přeložil David Mašek – 1/2014. Vyšlo na stránkách ICR 27. prosince 2013.)

K novému roku 2014:

Chtěl bych zde na začátku roku poděkovat všem hodným lidem, kteří tyto stránky buď už podpořili, nebo ještě podpoří. Modlitbami, finančně či překladem článků bez nároků na odměnu. Dosud se sešlo 8900 Kč od dvanácti dárců, všem jsem se snažil poděkovat osobně. Protože na většinu z dárců nemám email ani jiný kontakt, poděkování jsem realizoval asi dost kuriózně: každému jsem z účtu poslal zpět dvacet korun na jejich účet a do zprávy pro příjemce napsal svoje osobní poděkování. Omlouvám se za tento nestandardní způsob, ale jiný mne nenapadl a děkovat chci. Dále děkuji novému milému překladateli Davidovi, který se před pár dny nabídl bezplatně překládat články. To je velká pomoc: v posledních dvou letech jsem za překlady článků zaplatil přibližně 70 000 Kč. A samozřejmě děkuji Vám všem, kteří se za tyto stránky či jednotlivé lidi modlíte, nebo zde v diskuzích bráníte Boží pravdu. Velmi si toho vážím a nejen věřím, ale i z řady různých reakcí přímo vím, že tyto stránky mají význam pro víru mnoha lidí, a to jak víru ve stvoření a existenci Stvořitele, tak i v našeho Spasitele, drahého Pána Ježíše Krista.

Samému Bohu buď sláva a čest. Pavel Kábrt, 6. 1. 2014

Přibližně tucet zpráv z posledních pěti let popsalo fosilie původních tkání a rok 2013 také přispěl se svou troškou do mlýna. Experimenty ukazují, že se biochemikálie, buňky a tkáně v těchto fosiliích rozkládají v daleko kratším čase, než vyžadují standardní dlouhé věky, které jsou jim připisované. A tento rok pochybnosti nad fosiliemi měkkých tkání ještě zesílily.

Od roku 2005, kdy časopis Science publikoval fascinující fotografie krevních cév Tyrannosaura rexe, mnoho sekulárních vědců zůstalo skeptických, a tvrdili, že cévy jsou ve skutečnosti stopy bakteriálního slizu. Správně pochopili, že krevní cévy nejsou schopné přetrvat ani milion let, tak přišli s alternativním vysvětlením, jež vyhovuje jejich představám o vysokém stáří. Jenomže bakterie nevytvářejí duté komůrky s červenými krvinkami uvnitř. Výzkum, který následoval, vyvrátil hypotézu o bakteriích, když ukázal blízkou podobnost mezi fosilními bílkovinami a těmi moderními, a v roce 2013 přitloukl pár dalších hřebíků do rakve této teorie.

Tento rok výzkumníci objevili v dřeni rohu Triceratopse několik centimetrů dlouhé, tenké vrstvy bělavé měkké tkáně poté, co pomocí kyseliny odstranili původní kostní minerál.1 Protože roh byl při vykopání vlhký, a vlhkost rozklad tkáně urychluje, objev takovýchto pružných měkkých tkání byl překvapením.

Stejná zpráva popisovala rovněž objev kostních buněk, zvaných osteocyty, stále nepoškozených uvnitř fosilizovaného rohu. Buňky vypadaly, co do tvaru, identicky s osteocyty nalezenými v kostech T. rexe, hadrosaurů i těmi v současné zvířecí kosti. Bakterie nevytvářejí rozsáhlé pružné vrstvy tkání nebo osteocytů. Jaké je tedy rozumné vysvětlení proč tyto měkké tkáně přetrvávají uvnitř dinosauřích kostí? Jednoduché, fosilie jsou staré jen tisíce let, nikoli miliony.2

Kromě již uvedeného byl v roce 2013 ustanoven nový rekord pro údajně nejstarší kolagenový protein, který kdy byl ve fosilii objeven. V časopise Nature paleontologové zdokumentovali svůj objev kostního kolagenu uvnitř dinosauřího embrya, jehož stáří určili na 190 milionů let. Je tu ale problém – měření rychlosti rozpadu kolagenu za teplot běžných v lokalitě nálezu v jižní Číně ukazuje na maximální věk nižší než jeden milion let.3 Jak by mohl být vzorek 190x starší než je jeho maximální možný věk?

Podobně fascinující zpráva – výzkumníci použili nových technologií k prozkoumání známé fosilie ptáka Archeopteryxe, a našli pigmenty a další látky, které mohly pocházet jedině z jeho původního peří.4 Prohlašovat, jako to učinili autoři, že tyto molekulární zbytky peří přežily 150 milionů let, znamená ohnout logiku daleko za bod zlomu. Přesto vědci přisuzují stále více i dalším fosiliím nereálná stáří – jako třeba mořským liliím prohlášeným za dvakrát tak staré jako výše zmíněný Archeopteryx, přestože si uchovaly ze svých původních biochemikálií dost na to, aby vědci mohli zjistit, že obsahují stejné pigmenty jako jejich živé protějšky.5

Všechny tyto fosilie z roku 2013 ukazují na nedávné uložení v souladu s biblickým časováním Noemovy potopy, která je pravděpodobně všechny pohřbila před několika tisíci lety.

Odkazy

1. Thomas, B. Triceratops Horn Soft Tissue Foils ‘Biofilm’ Explanation. Creation Science Update. Posted on icr.org March 18, 2013, accessed December 11, 2013.
2. Thomas, B. 2013. A Review of Original Tissue Fossils and Their Age Implications. In Proceedings of the Seventh International Conference on Creationism. Horstemeyer, M., ed. Pittsburgh, PA: Creation Science Fellowship, Inc.
3. Thomas, B. The Incredible, Edible ‘190 Million-Year-Old Egg.’ Creation Science Update. Posted on icr.org May 8, 2013, accessed December 11, 2013.
4. Thomas, B. Fossil Feather Colors Paint Recent Creation Picture. Creation Science Update. Posted on icr.org June 19, 2013, accessed December 11, 2013.
5. Thomas, B. Evidence Doesn’t Fade from Colorful Fossils. Creation Science Update. Posted on icr.org March 11, 2013, accessed December 11, 2013.

Příloha Velikost
00613-6.1.2014-nejlepsi_kreacni_novinky_roku_2013-fosilni_tkane.doc 80 KB
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments