Náboženství vzniklo evolucí sebeovládání

pavelkabrt Darwinovy omyly Napsat komentář

Datum vydání: 1. 1. 2009
Zdroj: creationsafaris.com
Přeložil Ing. Ivo Kraus, prosinec 2009

Jeden psycholog přišel s novou teorií, jak se vyvinulo náboženství. Vyvinulo se prý proto, aby lidé měli více sebeovládání.

Časopis Science Daily informoval o představách psychologa z Miami Michaela McCullougha. Článek, v jehož popředí je obrázek venkovského kostela uvádí, že v zásadě se „náboženství asi vyvinulo díky své schopnosti pomáhat lidem cvičit sebeovládání“.

Sebeovládání je pěkná věc, když ho máte. Zcela jasně dává člověku určitou zdatnost. “To opět může pomoci vysvětlit, proč náboženští lidé v menší míře užívají drogy, dosahují lepších výsledků ve škole, páchají méně kriminality, mají lepší zdravotní návyky, méně depresí a delší život.”

McCulloughův pohled není sektářský. Tento článek “vysvětlil” jak “stejná společenská síla, která motivuje ke skutkům dobroty a štědrosti, může stejně tak motivovat lidi opásat se bombami, a pak se vyhodit do povětří v přeplněných městských autobusech.” Je to trochu více náročné pochopit, proč by se měla takto zlepšovat zdatnost, ale pro tohoto autora článku evoluce prostě učí, že “náboženství může motivovat lidi udělat téměř cokoliv.”

Jednu věc by možná evoluce udělat mohla, a to pomoci vědcům osvojit si správnou nauku o původu druhů. Jiný článek v Science Daily sděloval: “Dlouho držená teorie o původu druhů v oceánech byla odmítnuta.” Jak jsme uvedli v úvodníku z 15. 1. 2003, šlo zde o jistou náboženskou válku uvnitř darwinistického tábora. Sympatrická speciace bojuje proti alopatrické speciaci, aby přežila ta nejzdatnější teorie. V oceánech vítězí kacíři. Možná mají lepší námořnictvo.

Pojďme si to ujasnit. Náboženští lidé mají sebekontrolu, a proto jsou více fit. Otázka zní, zda nedostatek sebeovládání způsobuje, že darwinisté říkají hlouposti.

A na tohle se posaďte: předpokládáme, že uslyšíme mnohem více nesmyslů v měsíci, kdy bude mít král Charles svoji re-korunovaci ke svým 200 narozeninám. Přece vidíte, co dělají, ne? Blafují a matou otázkou, jak se náboženství vyvinulo, místo toho, aby se ptali, zda se náboženství vyvíjelo.

To je taktika násilníka uplatňovaná na jeho hřišti. Způsob, jak se postavit tyranovi tváří v tvář bez mrknutí oka, je obrátit manýry proti němu. Nepřijímejte jeho předpoklady, použijte jeho zbraně. Zeptejte se ho, jestli to, co říká, říká jen proto, že je hříšník snažící se racionalizovat své zlé cesty. “Jaké zlé cesty?” začne blafovat. “Cože? No, přece to, když odporujete sám sobě.“ “Co tím myslíte?” řekne, a vypadá zmateně. “Dobře,” pokračujete nonšalantně a poukážete na to, co bylo řečeno: že věřící lidé mají tendenci mít delší život. “Jak ale může mít mladý chlapec, který se odpálí ve školním autobuse, delší život? Jak se tento postoj mohl vyvinout?” Tím nasměrujete hovor a ukážete, že teorie, která je v rozporu sama se sebou, nevysvětluje vůbec nic. “Přemýšlejte o tom“, pokračujete laskavě ale důrazně, “jestliže je náboženství pozitivní věcí, ke kterému náboženství se tedy hlásíte vy?“ Asi zamumlá, že je ateista.

“Pak ale podle své vlastní teorie jste méně fit. No, popravdě, dneska opravdu vypadáte poněkud depresivně a jaksi provinile. Nechtěl byste si zajít do fitness centra? A co kdybyste si jako novoroční předsevzetí dal naučit se většímu sebeovládání a životu ve spravedlnosti, bez zvyku vytvářet příběhy jen na pokladě svých fiktivních představ? Pojďte, vezmu vás do kostela, kde se můžeme dozvědět o Pravdě, která se nevyvíjí. ”

Zástup lidí věřících na „evoluci všeho“ nedokáže ani objasnit své základní představy o původu druhů, a to ani 150 let poté, kdy na to prý Darwin přišel, a to nám chtějí rozumově vysvětlit původ náboženství. Takže pokud se náboženství vyvinulo, tak se vyvinulo směrem dolů od pravého poznání Boha ke všem možným druhům podvodů a lží, včetně evoluce. Je čas aktualizovat původní Darwinův název jeho knihy:

O původu druhu myšlení, při kterém člověk odmítne zcela jasné stvoření, v boji o existenciální filozofii.“ Jenže tím už jen parafrázujeme biblického apoštola Pavla.

Můžete přidat komentář

Please Login to comment
  Subscribe  
Upozornit na