Lidské výrobky ve staré hornině

pavelkabrt Fakta pro stvoření Napsat komentář

Genesis Park

Z www.genesispark.com přeložil Pavel Kábrt – 5/2016

Evoluční teorie je ideologický hnůj, skládající se z bezpočtu báchorek plných omylů, lží a podvodů, který za 150 let svého prznění vědy nakydali Darwinovi darebáci na Boží klenoty stvořeného světa. Pavel Kábrt

Paleontologie ve spojení s archeologií objevily některé fascinující artefakty (lidské výtvory) ve skalních vrstvách údajně starých mnoho miliónů let. Takové kontroverzní nálezy jsou často moderními vědci zamlžovány a upadají v zapomnění. V ohromné knize o 900 stránkách s názvem Forbidden Archeology: The Hidden History of the Human Race (Zakázaná archeologie: skrytá historie lidstva) prezentují její autoři, Michael Cremo a Richard Thompson ohromné množství neobvyklých faktů, která bourají převládající příběh o původu lidí. Kniha začíná důkladnou debatou o ostře řezaných a zlámaných kostech, důkazech o lidské činnosti z vrstev pleistocénu a eocénu. Pak následuje přesvědčivá přehlídka pazourkových nástrojů, které nesou důkazy lidské řemeslné zručnosti, jako jsou nástroje k seškrabování či vrtání v Red Crag v Anglii (pliocén-eocén). Poté, co vyčerpávajícím způsobem ukážou fakta, docházejí autoři k závěru, že to jsou dvojí měřítka, předpojatost a ukrývané důkazy, co přivedlo vědeckou komunitu k naprosto špatnému pohledu na původ člověka.

Další fascinující starodávné artefakty zahrnují malou zinkovou a stříbrnou nádobu z massachusettských horninových vrstev, údajně starých 600 miliónů let a pokročilé kamenné nástroje nalezené v kalifornských zlatých dolech. Vůdčí geolog státu Kalifornie, profesor J. D. Whitney, publikoval rozsáhlý přehled těchto nástrojů, včetně hrotů kopí, hmoždířů a paliček a potvrdil, že to bylo nalezeno hluboko v důlních šachtách pod silnou neporušenou vrstvou lávy, takže to musí být staré od 9 do 55 miliónů let. Názor většiny kreacionistů bude, že artefakt nalezený pod masivními vrstvami sedimentů byl pohřben během Potopy popsané v knize Genesis. Asi takovými nejlepšími čtyřmi kandidáty předpotopních (či antediluviálních) artefaktů jsou:

Kladívko z křídového období (říká se mu dinosauří kladívko) – anglicky
Zvon nalezený v uhlí – česky
Železná nádoba nalezená v uhlí – anglicky
Dorchesterská váza – anglicky

Informace o Parku Genesis
Účelem Parku Genesis je předvést důkazy o tom, že člověk byl stvořen společně s dinosaury a po celou historii spolu koexistovali. Zde je možné dozvědět se víc v angličtině.

Pazourkové nástroje k vrtání nalezené ve svrchním oligocénu. Ze sbírky Královskéhoinstitutu přírodních věd v Belgii

Zakázaná archeologie

Pazourkové kladivo z Wimereux, Pas-de-Calais ve Francii. Tyto pískovcové vrstvy datují evolucionistédo spodního paleocénu, tedy blízko doby, kdy žili dinosauři.

Podobné články:
Podivné relikty z hlubin země – anglicky
Dinosauři z Acambaro: utajované nálezy – česky
Nejlepší kreační novinky roku 2013 – česky

Příloha Velikost
947-17.5.2016-lidske_vyrobky_ve_stare_hornine.doc 101 KB
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments