refuting-evolution-1

Kniha Vyvrácení evoluce – úvod

Pavel Akrman Knihy a brožury 2 Komentáře

refuting-evolutionPříručka pro studenty, rodiče a učitele, kteří čelí aktuálním argumentům evoluce

Jonathan Sarfati, PhD., F.M.

Z creation.com přeložil Pavel Akrman – 10/2020. Poprvé publikováno v knize „Vyvrácení evoluce“, úvodní část. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

OBSAH

Předmluva, úvod

Kapitola 1
Fakta & Předsudky

Kapitola 2
Variabilita a přírodní výběr versus evoluce

Kapitola 3
Chybějící mezičlánky

Kapitola 4
Evoluce ptáků?

Kapitola 5
Evoluce velryb?

Kapitola 6
Lidé: Obraz Boží nebo jen vyspělé opice?

Kapitola 7
Astronomie

Kapitola 8
Jak je stará Země?

Kapitola 9
Je design oprávněným vysvětlením?

Kapitola 10
Závěr

O autorovi

Předmluva

Když vyšlo první vydání knihy Refuting Evolution (Vyvrácení evoluce), předmluvu napsal známý kreacionistický lektor, který řekl: „Podle mého názoru patří tato nová publikace mezi nejaktuálnější kritiky moderní evoluční teorie, která byla natolik dobře prozkoumána a zdokumentována, že vyvolá pochybnosti i u toho nejhorlivějšího evolucionisty.“

Kniha Vyvrácení evoluce překonala naše nejvyšší očekávání a stala se možná nejčtenější knihou o stvoření vůbec (po Bibli!). Tisíce lidí si zakoupili i několik kopií, aby je dali svým příbuzným, přátelům, kolegům z práce, spolužákům, učitelům a pastorům.

Autor, Dr. Jonathan Sarfati, je nejen skvělým vědcem, ale také mistrem stručné, jasné komunikace a logického myšlení. Toto stručné mistrovské dílo vytvořil v přímé reakci na knihu vydanou americkou prestižní Národní akademií věd (NAS – National Academy of Sciences) – to je kniha, která má naučit učitele biologie, jak předkládat evoluci studentům, aby jí uvěřili. NAS poskytla veřejným školám a dalším institucím obrovské množství této své knihy – a to zdarma. NAS jednoduše doufala, že jejich přesvědčivě a profesionálně zpracovaná publikace udusí víru v biblické stvoření a dá učitelům veřejných škol všechny potřebné argumenty k tomu, aby mohli ve svých třídách čelit rostoucímu počtu věřících ve stvoření.

Pronikavý úsudek dr. Sarfatiho překvapivě stručně vyvrací ty nejlepší argumenty NAS pro evoluci a dlouhé věky, a odhaluje tak povrchnost této obhajoby převládajícího kulturního mýtu naší doby – totiž, že všechno vzniklo samo od sebe, bez Stvořitele.

Při doporučování Refuting Evolution často žertem říkám, že kniha není nijak zvlášť „tlustá“ proto, že i vyvrácení těch nejlepších argumentů pro evoluci netrvá tak dlouho. Nicméně to, co dělá knihu tak hutnou, je z větší části jasná logika než snadnost vyvrácení argumentů. Mnozí čtenáři si řeknou: „Proč mě tohle dosud nenapadlo?“

Jonathan hned zpočátku ukazuje, že tu nejde o vědu v protikladu k náboženství, ale o vědu jednoho náboženského pohledu (ateismu/materialismu) proti vědě jiného náboženského pohledu (biblickému teismu). Přístup člověka k důkazům určuje v konečném důsledku jeho náboženská náchylnost. Pokud jde o náš původ „fakta“ nemluví sama o sobě. Toto je rozhodně důležité, abychom pochopili.

Každý, kdo chce opravdu porozumět době ve které žijeme, si nemůže dovolit toto významné dílo ignorovat. Naše představy o tom, odkud jsme přišli, mají přímý dopad na náš celkový postoj k životu – v sázce je budoucnost křesťanství i civilizace. Sotva může být něco závažnějšího – nebo aktuálnějšího, než je tato kniha.

Dr. Don Batten, PhD. (fyziologie rostlin) – vedoucí vědecký pracovník a lektor, Creation Ministries International (Austrálie).

Úvod

uceni-evoluceNárodní akademie věd (NAS) nedávno vydala příručku pro pedagogy s názvem Učení o evoluci a podstatě vědy. Byla dána k dispozici pedagogům v celé Americe k povzbuzení učitelů, aby ve svých třídách více zahrnovali evoluci a v podstatě učili vývoj z prachu až k člověku jako fakt. Svůj cíl uvádí příručka hned v předmluvě:

Mnozí studenti se dostávají jen málo nebo vůbec k tomu nejdůležitějšímu konceptu moderní biologie, konceptu, který je nezbytný pro pochopení klíčových aspektů života – biologické evoluce.

Sotva lze však uvěřit tomu, že „mnoho studentů se dostává k evoluci jen málo nebo vůbec ne“. vždyť o evoluci se opírá celý sekulární vzdělávací systém v Americe (a stejně tak i ve většině ostatních zemí po celém světě). Po přezkoumání řady učebnic biologie v sekulárním školském systému jsme zjistili, že všechny jsou zcela neomaleně pro-evoluční. Sotva lze také uvěřit tomu, že evoluce je v biologii „nezbytným konceptem“, protože většinu „klíčových aspektů života“ objevili kreacionisté.

Jmenujme jen několik kreacionistických průkopníků moderní biologie – tak například Louis Pasteur zjistil, že mnoho nemocí bylo způsobeno bakteriemi a ukázal, že život pochází pouze ze života, dále Gregor Mendel objevil genetiku a Carl Linné vyvinul moderní klasifikační systém [viz Kreacionistické základy moderní vědy – v angličtině]. Evoluci dnes nepřijímají také mnozí vysoce kvalifikovaní vědci v oblasti biologie – na jejich práci nemá ani v nejmenším vliv to, zda se ryby opravdu přeměnily ve filozofy nebo ne.

Kniha Vyvrácení evoluce se snaží napravit jednostranný pro-evoluční způsob výuky ohledně původu. Příručka NAS, kterou sestavovali mnozí přední evolucionisté, samozřejmě obsahuje ty nejaktuálnější a hlavní argumenty pro evoluci. Proto se tato kritika zaměřuje na současnou evoluční teorii, jak ji vyučují vysoké školy, veřejné školy a jak ji šíří média. Kniha Vyvrácení evoluce reaguje na řadu argumentů, uvedených v příručce Učení o evoluci a podstatě vědy, takže tato obecně dostupná kritika evoluce může být výzvou pro pedagogy, studenty a rodiče. Kniha Vyvrácení evoluce zároveň poskytuje v maximální možné míře jednoznačné informace k obhajobě kreacionistických pozic. Podává tedy dobrý přehled argumentů jak proti evoluci, tak také pro stvoření. Kniha tudíž může podnítit mnohé diskuse a pomoci studentům a učitelům přemýšlet kritičtěji o našich počátcích.

Subscribe
Upozornit na
2 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Jiří Zelinka

Sleduji jak přibývají jedna kapitola za druhou, je to skvělé že bude kniha k dispozici celá, a dokonce do Vánoc 🙂

Moc děkuji za toto úžasné nadšení a činorodost, a to včetně knihy Achillovy paty evoluce, kterou díky tomu také už nějakou dobu máme.

(to však neplatí pro původního vydavatele Maranatha – tam byla v červenci 2020 započata v pořadí už druhá „Votočkova pětiletka“ ryzích planých slibů 🙂

Zde je takový stručný přehled „Votočkova plánu“ – https://www.facebook.com/jirizelinka55/posts/3416538361801873

admin

Překlad celé knihy

Již více čtenářů se na nás obrátilo s dotazem, zda se jedná pouze o ukázku knihy nebo se chystá celý její překlad.

Ano, dá-li náš Pán, postupně se budou v průběhu času objevoat formou článků přeložené jednotlivé kapitoly. (A zde už je hotovo – celá kniha v PDF: https://kreacionismus.cz/kniha-vyvraceni-evoluce-pdf/

comment image

Last edited 1 rok před by admin