Jak protlačit evoluční nesmysly

pavelkabrt Úvahy o kreacionismu, stvoření ad. Napsat komentář

Jonathan Gray

(Z Archaelogy Newsflash 315 přeložil M. T. – 9/2012)

Slyšeli jste, co se stalo Alu Costerovi, odpadlickému učiteli přírodních věd? Byl doma se ženou a dětmi. Pak zaslechli náhle zvenčí jakýsi zvuk.

„Ale!“, vykřikla jeho žena. „Někdo je v naší garáži!“
Gloria skoro upustila pánev. „Vypadni odtamtud, ale rychle!“

Když se vyřítil ze dveří, zahlédl Al jakýsi stín, jak utíká dolů po silnici. Zmizel ve tmě. Al zatápal po vypínači. Při zběžné prohlídce garáže se zdálo, že všechno je na svém místě. Prohlédl si svou Toyotu. Pak utkvěl jeho pohled na palivové nádrži. Byla otevřená. Uzávěr ležel na zemi. Zvedl ho a našrouboval zpátky.

„Asi se někdo pokoušel ukrást benzin“, utrousil ke Glorii.
„Zapomněls zamknout garáž?“, zeptala se vyčítavě.

Al strávil zbytek večera přípravou na zítřejší vyučování. Miloval svou práci na vyšší odborné škole v Thorntonu. Byla tak oboustranně inspirativní.

Ošklivé překvapení

Nazítří přišel Al Coster do práce pozdě. Motor jeho auta zaškytl… a prostě odmítl nastartovat. Sáhl po telefonu.

„Thorntonská vyšší odborná škola“, zavrněl hlas na druhé straně.
„Pennie, můžu mluvit s Gregem Ryanem?“, zeptal se.
„Jistě, pane Costere. Spojím vás.“
„Co se děje, Ale?“
„Někdo mi do nádrže nasypal cukr. Budu ji muset nechat vyčistit.“
„Řeknu Frankovi, aby za tebe dnes dopoledne odučil“, řekl Greg. „Až to budeš mít vyřízené, přijď za mnou do kanceláře.“

O dvě hodiny později

„Ale“, řekl mu ředitel o dvě hodiny později, „jsi v pěkné bryndě”. Zase si někdo stěžoval. Budeš muset přestat s těmi svými výpady proti evoluční teorii…nebo tě budu muset propustit. Strašně nerad bych tě ztratil. Jsi výborný učitel. Ale ve vzdělávací soustavě není místo pro odlišné názory. Některé lidi hrozně popuzují tvé poznámky o „inteligentní prvotní příčině“. Nepřekvapilo by mě, kdyby to byla příčina útoku na tvé auto.“

Al se zhluboka nadechl. „Gregu, nezaslouží si snad naše děti, aby si mohly vybrat ze všech možností? Víme přece oba, že evoluce je pouhou teorií. Jsou-li zde i jiné možnosti, neměla by se pak našim dětem dát příležitost rovněž se o nich něco dovědět…? Je mravné prosazovat jednu teorii na úkor těch ostatních?“

Greg se zamračil. „Stát ti platí za to, abys učil evoluci.“
Odsunul složku s papíry stranou, a náhle celá hromada sklouzla na zem.
„Podívej“, řekl Al, „Nevím, jak bych ti to sdělil šetrněji, Gregu. Evoluce je jedním z nejpromyšlenějších podvodů této generace.“
„Nech toho, chlape! Vždyť je to věda.“
Al zhluboka vydechl. „Důkazy svědčí o něčem jiném.“
„Důkazy? Jaké důkazy?“
„Jsi ochoten se nad tím zamyslet bez předsudků?“
„Jo, bude lepší, když tě vyslechnu. Školní rada žádá vyšetřit celý tento případ s tebou. Mohli by tě dokonce vyhodit“, řekl Greg.
„Dobrá. Co takhle dneska večer? Gloria ti uvaří večeři.“

Greg našpicoval uši. Gloria byla dobrá kuchařka. A Al bydlel jen pět minut chůze od pláže. Greg mu podal ruku. „Přijdu“, řekl s úsměvem.

Co měl tedy Al v plánu?

Stavěl na tom, čemu se říká VZÁJEMNÁ ZÁVISLOST.

Načasování na zlomek sekundy

Znáte rostlinu jménem juka? Každý druh juky má svůj vlastní druh můrky jukovníčka. Juka je uzpůsobena tak, že ji může opylovat jedině tato konkrétní můrka – a tato můrka nedokáže naklást vajíčka, která by měla šanci na přežití, dokud předtím neopylí juku.

Květy juky v dané lokalitě NEKVETOU KAŽDOROČNĚ. V mezidobích přežívají můrky ve stavu dormance ve stadiu kukly. Pak se ale VE STEJNÝ OKAMŽIK otevřou poupata, PŘESNĚ v touž chvíli se dospělí jukovníčci vyklubou ze svých kukel zavrtaných do písku, namáhavě se vznesou do vzduchu, a okamžitě začnou plnit specifický sled úkolů, který musí být sladěn tak, aby juka přežila. Stanovme si hypotetické datum. 14. srpna 2006 přesně v 8:15 ráno se otevřou květy juky druhu FX.

A o kousek dál se zase 14. srpna 2006 v 8:15 ráno vyklube jukovníček druhu FX z podzemní kukly, prohrabe se na povrch, zatřepotá křídly, a pak si to namíří rovnou k čerstvým květům juky – takže oba druhy si navzájem pomohou přežít.

A tady je Alova otázka: Jak se mohly oba tyto druhy vyvinout zcela samostatně, aby zvládly tuto „tandemovou souhru“ vzájemně závislých činností ve stejnou chvíli? (Pozn. edit.: Je třeba si uvědomit, že vývoj mušky vyžaduje zcela jiné evoluční podmínky i jiná evoluční časová období než vývoj rostliny juky! „Zedník se nevyvíjí zároveň s domem, který si staví, aby tam mohl bydlet…“)

Al se zeptal: nesvědčí toto o tom, že všechno naplánoval kdosi inteligentní zvenčí? Nějaká Inteligence existující kdesi mimo oba organizmy?

Uvědomte si jen:

  1. složitý, vzájemně se doplňující a paralelně existující design každého z obou organizmů, a
  2. načasování souhry obou značně rozdílných organizmů na zlomek sekundy přesně.

Problém

Podle Ala se na tomto dvojitém jevu vzájemné závislosti dvou nezávislých organizmů láme pro evoluční teorii chleba. A v přírodě přitom existují nesčetné další podobné příklady tvorů, kteří by jeden bez druhého nemohli existovat.

A v tom spočívala podstata problému, jak ji chápal Al. Dlouhá časová období s oddělenou existencí nejsou v souladu s fakty přírody, jak je dnes pozorujeme. Jinými slovy, Al tvrdil, že oddělená evoluce je nesmysl.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments