Jak nás evoluční parta podvádí – doplnění předchozího videa

pavelkabrt Důsledky evoluční ideologie Napsat komentář

V souvislosti s mapováním lidského genomu poskytl jeden molekulární biolog, pracující na identifikaci geneticky podmíněných chorob, interview americkému časopisu The Ledger, ve státě Virginia. Článek pod názvem The Biologist vyšel 17. února 2000. Tento vědec chtěl zůstat v anonymitě, tazatel se jmenoval George Caylor. Rozhovor začal diskuzí o složitosti lidského genetického kódu.

Genetik: „Jsem jako takový editor, snažím se najít pravopisné chyby v dokumentu větším než 4 kompletní svazky Encyclopedia Britannica.“

Otázka: „Věříte, že se tato informace vyvinula?“

Genetik: „Nikdo, koho znám ve svém oboru, nevěří, že se vyvinula. Byla vytvořena ´géniem nad génii´, a taková informace nemohla být napsána žádným jiným způsobem. Papír a inkoust nenapíší knihu! Na základě toho, co o tom víme, je směšné myslet si něco jiného.“

Otázka: „Řekl jste toto někdy při veřejné přednášce nebo napsal jste to někdy veřejně?“

Genetik: „Ne, říkám jen, že se to vyvinulo… Aby mohl být člověk molekulárním biologem, musí se stále držet dvou šíleností. Ta první je věřit v evoluci, když sám pro sebe vidíte pravdu. A to druhé, byla by šílenost říci, že v evoluci nevěříte. Všechny vládní úkoly, výzkumné granty, publikace, významné univerzitní přednášky – vše by se zastavilo. Přišel bych o práci, nebo by mne přesunuli někam na okraj, kde bych si už nemohl slušně vydělávat na živobytí.“

Otázka: „Nerad to říkám, ale tohle zní dost intelektuálně nečestně.“

Genetik: „Práce, kterou dělám v genetickém výzkumu, je ušlechtilá. Nalezneme léčbu pro mnoho nejhorších lidských chorob. Ale zároveň musíme žít se ´slonem v obýváku´.“

Otázka: „S jakým slonem?“

Genetik: „Stvořitelský plán. Je jako slon v obýváku. Všude chodí, zabírá ohromný prostor, hlasitě troubí, strká do nás, převrací věci, žere tuny sena a páchne jako slon. A my přesto musíme přísahat, že tam není!“

Přehled biologie pro školy (1987/str. 577 i 1994/str. 532)

  • „Předchůdci dnešních lidoopů a člověka se oddělili asi před 15 milióny let. Pro údobí sahající k výskytu australopitéků v rozmezí více než 10 miliónů let nejsou dosud fosilní nálezy.“

Přehled biologie pro školy (1994, str. 591)

  • „Jak vznikl a vytvořil se genetický kód, podle kterého určitým kodonům odpovídají svými antikodony určité transferové RNA, je záhada, na kterou není zatím uspokojivě logická odpověď. Není rovněž odpověď na to, proč bylo genetickým kódem vybráno právě 20 L-aminokyselin, které dnes označujeme jako standardní.“

Charles Darwin:

  • „Ani jedna změna druhu v jiný není zaznamenána…nemůžeme dokázat ani jedinou změnu druhu.“ (Darwin, Francis, Ed., The Life and Letters of Charles Darwin, Vol. 1, str. 210)

Charles Darwin:

  • „Pokud se týká teorie [evoluce], muselo existovat obrovské množstvím mezičlánků. Proč je nenalézáme? Proč není příroda spíše ve zmatení, než jak to vidíme, v přesně odstupňovaných druzích? Geologický průzkum nevydal nekonečně mnoho jemných stupňů mezi minulými a současnými druhy, jak by to vyžadovala teorie: a toto je nejzřetelnější ze všech námitek proti ní. Vysvětlení musí být v nedostatečném geologickém záznamu.“ (C. R. Darwin, Origin of Species, 6. vydání, 1872 (London: John Murray, 1902), str. 413..)

Neville, George T.:

  • „Už není třeba vymlouvat se nadále na chudost fosilního záznamu. V určitých směrech je téměř nepředstavitelně bohatý a nalézání předhání zpracování… Nicméně fosilní záznam se nadále stále skládá s mezer.“ (Neville, George T., Fossils in Evolutionary Perspective, Science Progress, Vol. 48, January 1960, str. 1,3.)

Prof. N. H. Nilsson (švédský botanik a genetik, 1953 formuloval antidarwinovskou teorii vzniku živočišných druhů):

  • „Není ani možné udělat jen napodobení evoluce z paleobiologických dat. Fosilní materiál je dnes už tak kompletní, že nedostatek přechodných serií nemůže být vysvětlován nedostatečným materiálem. Absence je skutečná a nikdy nebude vyplněna.“ (Was Darwin Wrong?)

Shute, E.:

  • „Víra je základem fosilií, ve které se doufá, důkazem spojnic, které nejsou vidět.“ (Shute, E., Flaws in the Theory of Evolution, Craig Press, Nutley, New Jersey, 1961, str. 468)

Francouzský botanik A. Wigand:

  • „Darwinismus není ani teorií, ale náladou, která uchvátila mysl lidí. Je vědou asi tak, jako je pohádka dějepisem.“

Bedřich Engels píše z Německa do Londýna Marxovi po vydání knihy O původu druhů:

  • „Tak toto nám dosud chybělo, abychom náboženství zcela zničili.“ E. Haeckel o ní říká, že „Kniha O původu druhů je biblí devatenáctého století.“

Neříkej při pohledu na svět: Nevěřím v Boha, protože ho nevidím. Řekni raději: neumím se dívat.

Albert Einstein: „Rád bych jenom věděl, jak Bůh stvořil vesmír.“

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments