twins_mans_origin

Dvojčata umožňují nahlédnout na původ lidstva

pavelkabrtPůvod člověka Napsat komentář

Brian Thomas, M.S.

(Z www.icr.org/article/8671 přeložil Pavel Kábrt – 03/2015. Vyšlo na stránkách ICR)

Lucie a Marie Aylmerová jsou 18tiletá dvojčata ze Spojeného království. Narodila se ten samý den té samé matce, avšak jedna má světlou kůži i vlasy, druhá má tmavou kůži a tmavé, kudrnatější vlasy. Lucie řekla pro New York Post: „Nikdo nám nikdy nevěří, že jsme dvojčata, protože já jsem bílá a Marie je černá.“1 Řekneme-li to přesně, nikdo není naprosto černý nebo bílý, ale tento jejich zvláštní příběh ukazuje, jak ona rozmanitost lidských znaků, kterou nyní nalézáme po celém světě, mohla zcela náhle povstat u Noemova potomstva.

I když osobitý ráz těchto dvojčat může zdůrazňovat jejich rozdíly, světlé a tmavé zabarvení jejich kůže jsou pozoruhodné kontrasty. Avšak jejich tři sourozenci mají barvu kůže někde uprostřed těchto dvou dvojčat. Když se v televizním pořadu Good Morning Britain [Dobré ráno, Británie] Lucie ptali na barevné odstíny jejích sourozenců, odpověděla: „Jsou tak někde mezi mnou a Marií, zatímco my jsme na opačných stranách spektra.“2

Odstíny lidské kůže zapadají do nepříliš jednoduchých, oddělených kategorií za škály černé a bílé barvy. Kůže lidí, která má více melaninu, se jeví jako tmavší, s menším obsahem melaninu má střední zabarvení a lidé s málo melaninem jsou světlejší. A genetický rozdíl mezi kterýmikoli dvěma lidmi na planetě, bez ohledu na jejich barvu pleti, není větší než nepatrných 0,1 procenta. Marie a Lucie pomáhají ukázat, proč „rasová“ představa nemá žádný genetický základ. Naše rozdíly jsou převážně kulturního rázu.

Bible místo o „rasách“ mluví o lidech z různých národů a jazykových skupin. A lidé z různých míst mohou vypadat docela odlišně. Jak tyto odlišnosti vznikly? Apoštol Pavel říká ve Skutcích 17:26 toto:

  • „On stvořil z jedné krve všechny lidské národy, aby přebývaly na celém povrchu země…“.

Pavlovo prohlášení odráží základní sdělení, které máme v Genesis 10:32:

  • „To jsou čeledi synů Noe podle jejich rodopisu v různých národech; z nich pak po potopě vzešly všechny národy na zemi.“

Bible konzistentně vysvětluje od začátku až do konce, jak zde z „jedné krve“ vznikly všechny národy, z krve, která kolovala v Noemových žilách.

Pokud je toto pravda, jak potom mohly všechny ty znakové rozdíly, které vidíme po celém světě, vzniknout jen z jednoho člověka? Lidé, kteří tuto otázku pokládají, často myslí, že Noe vypadal jako člen některé současné lidské skupiny, což je však mimo správné pochopení. Kupříkladu kdyby byl Noe Asiat, pravděpodobně by neměl genetickou informaci pro Afričany nebo rysy jiných lidských skupin. V protikladu k tomuto názoru, DNA Noema a jeho ženy musela nést informace pro znaky, jejichž kombinací vzniklo ono rozličné uspořádání v rysech jejich potomků. Poté se různé lidské rodiny z Babylónu rozešly po světě.

Genetický rozdíl mezi kterýmikoli dvěma lidmi na planetě, bez ohledu na barvu jejich pleti, není větší než pouhých 0,1 procenta

Když se dnes spolu vezmou dva příslušníci různě vypadajících národů nebo skupin lidí, dají se tak dohromady genetické informace nesoucí ony různé znakové rozdíly. Jejich kombinace pak může vyústit do nádherně různých alternativ u jejich dětí. Rodina Aylmerových je toho příkladem. Protože má pan Aylmer evropské předky a jeho žena je napůl Jamajčanka, mají děti s různými odstíny kůže.

Mohly tedy všechny ty rozdíly v lidských znacích vzniknout jen během pěti generací mezi Noemem a odchodem lidí z Babylónu? Vzhledem k tomu, že se znakové rozdíly mezi Lucií a Marií udály jen v jedné jediné generaci, jasná odpověď je nabíledni: Ano.

Podobné články v češtině:

Povrchová záležitost
Dvoubarevná dvojčata
Záhada genetiky – bílé dítě černých rodičů
„Míšení ras“ a zvířecí kříženci – zavrhuje to Bůh?“

Odkazy

  1. Perez, C. Meet the biracial twins no one believes are sisters. New York Post. Posted on nypost.com March 2, 2015, accessed March 8, 2015.
  2. Non-Identical Twins. Video. Good Morning Britain. Published on youtube.com, March 3, 2015, accessed March 10, 2015.

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments