Duchovní svět

pavelkabrt Bible, křesťanství, náboženství Napsat komentář

Bible, Lukáš 17:20- 21
Křesťanské vyučování (orig. Vyučování shůry)
Autor: Filip Savočka, Církev Spasení (Salvation Church), Kyjev, Ukrajina

Ke čtení: Lukáš 17:20-21

Co to je království?

Nejprve je to Král, který má své poddané: sluhy, vojáky a ostatní poddané. Na Zemi ani na Nebi nejsou bytosti, které by nepatřily do nějakého království. „Ale já jsem svobodný a nikomu se nepodřizuji.“, křičíte: „Já nemám žádného krále!“ nyní se podívejme hlouběji na tyto věci skrze Slovo Boží. Tuto knihu jsem začal psát na jaře roku 1999. Jednou večer jsem vyšel na ulici a uslyšel ptačí křik. Zvedl jsem hlavu a uviděl vysoko na nebi hejno divokých hus, které se vracelo domů. Ale nebylo to jen obyčejné hejno, letělo tryskem, v předu letěl vůdce „král“ – nejzkušenější a nejsilnější houser, který vedl hejno do rodné země. Tehdy jsem pochopil, že i husy mají své „husí království“.

Bible nám říká, že jsou tři nebe

1. První nebe – místo, kde žije člověk. Je to planeta Země a zemská atmosféra (Gen. 1) V prvním nebi působí dvě království: Boží a satanské. V 17. kapitole Evangelia Lukášova jsme si přečetli, že Království Boží neexistuje podle zemských měřítek (armáda, sluhové), ale uvnitř člověka, v jeho rozumu, vůli, mysli, to znamená v jeho duši, duchu.

2. Druhé nebe – místo, kde žije Satan a jeho sluhové (démoni). Je to ohromné prostranství mezi planetou Zemí a třetím Nebem. Je to vesmír spolu s miliony galaxií (Ef. 2:1-2), všichni „mimozemšťané“ se svými létajícími a světélkujícími „talířky“ a „kastrólkami“ – jsou to démoni, sluhové a poddaní království satana, žijící ve druhém nebi. Odtud Satan velí, zde je jeho generální štáb, zde se rozpracovávají nejstrašnější plány na válku, hřích a pokušení.

3. Třetí Nebe – místo, kde žije Bůh a všichni svatí. Odtud působí andělé, zde se rozhoduje o záchraně lidí, odtud přicházejí odpovědi na modlitby, tady se schvalují Boží zázraky a znamení. Po skončení našeho pozemského života tam přijdeme. Zde je pro každého z nás dům, tady budeme prožívat věčnost.

Jsi občanem nebeského království!

Každý člověk na Zemi je občanem nějaké pozemské vlády. Podřizuje se zákonům, platí daně, má své práva i povinnosti. Zároveň s tím je každý člověk (!) na planetě Zemi má i duchovní občanství. Buď je poddaným Nebeského Království – nebo satanského. Bible k nám hovoří velmi kategoricky (Ef. 2:1-2): „Jestliže člověk nepřijal Nebeské občanství skrze Ježíše Krista, tak automaticky upadá do poddanství druhého nebe. Vy jste také žili pod nadvládou satana. Vnutil vám líbivé hodnoty, zvyky, manýry, jimiž jste se řídili.

Chci vám říci jednu velmi vážnou zprávu: „Jste občany Nebeského Království! Ježíš vám otevře nové překrásné hodnoty, zvyky a manýry v chování! Naše duchovní občanství je vtisknuto do našeho nitra! Žijte jako občané Nebeského Království. Jen skrze vás bude Ježíš projevovat svoji sílu a moc na váš život, vaše příbuzné, vaše město nebo vesnici, na vaši zem.

Praktický úkol:

Kdo je svázán mezi druhým a třetím nebem? ______________________________

Jaké máte občanství?

zemské _____________________ duchovní __________________________

Naučte se nazpaměť: Lk 17:20-21

  • Když se ho pak farizeové zeptali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim a řekl:“Boží království nepřijde viditelně. Neřeknou: Hle, je zde anebo Hle, je tam. Pohleďte přece, Boží království je mezi vámi“. (pozn. ruský překlad uvádí uvnitř vás)
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments