hoaxes

Argumenty, které by kreacionisté raději neměli používat

Poznámka redakce: Zde uvádíme přehled článků s argumenty, které by kreacionisté raději NEMĚLI používat. V dnešním světě dezinformací se může stát, že někdo v dobré víře přijme tvrzení, které však nemá reálný základ. Takových příkladů je celá řada.

Není překvapivé, že vědecké teorie mohou být omylné, pokud jsou zjištěna nová data. Toho jsme ostatně svědky v případě průběžného upravování evolučních „pravd“, nicméně obecně to platí i pro kreacionisty.

Jiná věc však je, pokud někdo šíří tvrzení bez poctivého zkoumání nebo ještě hůř, s úmyslem záměrně klamat. Špatné argumenty a myšlení se v konečném důsledku odrazí na zneuctění Krista, čehož bychom si měli být vědomi zvláště my, křesťané. Proto je velmi důležité nepřejímat tak snadno každý argument, byť by zdánlivě podporoval biblickou zprávu. (PA)

Laminin

Muži mají méně žeber než ženy

„Obří stopa“ v Jižní Africe