vybaveni_pro_preziti

Vybavení pro přežití

pavelkabrt Darwinovy omyly 0 Koment.

Jonathan C. O’Quinn, D.P.M., M.S.

Z Creation Research.org (=jen pro předplatitele) přeložil M.T., editace Pavel Kábrt – pavelkabrt@seznam.cz – 11/2015. Článek je z časopisu Creation Matters, Svazek 20, číslo 5, září/říjen 2015. Vydává Creation Research Society v USA, která patří ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, AiG, CMI aj./. Zabývá se výzkumem a rozšiřováním vědecké pravdy o Božím stvoření v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

„Chci, aby ateismus byl pravdou, a je mi velmi nepříjemným faktem, že někteří nejinteligentnější a dobře informovaní lidé, které znám, jsou nábožensky věřící. Nejde jen o to, že prostě nevěřím v Boha a tudíž přirozeně doufám, že žádný Bůh neexistuje! Já nechci, aby nějaký Bůh existoval; nechci vesmír, který by podle toho vypadal.“ (Thomas Nagel)

„Lidstvo se buď vrátí k Bohu, nebo se zničí.“ (Albert Einstein)

Základní myšlenkou biologické evoluce je, že náhodné genetické mutace po nesmírně dlouhá časová období vedly ke vzniku fyzických či jiných znaků, které poskytly organizmům nějakou výhodu při přežívání. V důsledku toho, že přežívající organizmy, ať už rostliny či zvířata, byly úspěšnější v rozmnožování, vyvinuly se nové druhy – a postupně vedl tento proces ke vzniku stále pestřejší škály živých organizmů.

Studium Darwinových spisů odhalí neměnný zákon, že ony nově vyvinuté znaky musely s sebou přinést výhodu při přežívání – jen tak mohly v populaci převážit.

Jedním ze zádrhelů evoluční teorie je problém „přechodných forem“, totiž oněch organizmů, u kterých se jisté znaky ještě docela „nevyvinuly“. Darwin zjistil, že ve fosilním záznamu zoufale chybějí přechodné formy, a zamýšlel se nad tím, proč nejsou „v hojném počtu pohřbeny v zemské kůře.“ (Darwin, 1861)

Takže zásadní námitkou proti Darwinově teorii je, že všechny biologické struktury (např. oko) musí řádně fungovat od počátku – jinak by ubohý tvor disponující jen zčásti „vyvinutým“ tělem nebyl tím nejzdatnějším jedincem pro přežití. Vezměme si například zadní nohy larev skokanů, které skákáním unikají predátorům. V každé takové zadní noze je doslova ozubení, které umožňuje synchronizované skákání pomocí obou zadních nohou (jedna vůči druhé v intervalu 30 mikrosekund) přímým směrem, se změřeným zrychlením řádově 400 až 500krát větším, než je síla zemské přitažlivosti.

Pro tvory, jejichž přežití závisí na jejich schopnosti skákat neuvěřitelně rychle, je nelogické, aby mohli někdy zdatně skákat, a tak přežít, pokud by jejich nožní soukolí bylo neúplně „vyvinuto“.

[Viz též ´Živý ozubený převod´by mohl dohnat evolucionisty k šílenství]

Odkazy

Anonymous. (12 September 2013). Functioning ‘mechanical gears’ seen in nature for the first time. University of Cambridge, Research News. Retrieved October 13, 2015, from www.cam.ac.uk/research/news/functioning-mechanical-gears-seen-in-nature-…

Darwin, C. 1861. On the Origin of Species by Means of Natural Selection, Third Edition. London:
John Murray, p.190.
Nuwer, R. (31 December 2014). Picture of the Week: Plant-hopper Gears. Science Friday.com. Retrieved October 13, 2015, from www.sciencefriday.com/blogs/12/31/2014/picture-of-the-week-planthopper-g…

Photos courtesy of Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Interactive_gears_in_the_hind_le…
https://commons.wikimedia.org/wiki/Issus_coleoptratus#/media/File:Auchen…

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Komentujte

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na