Řád pro diskuse

1. Na těchto stránkách je pro vkládání komentářů pod články nebo na Všeobecné diskusi nezbytná registrace. Toto opatření bylo zavedeno po měsíci zkušebního provozu s volným přístupem, který se však naprosto neosvědčil.

2. Pod jednotlivé články vkládejte, prosím, jen věcné příspěvky týkající se především obsahu článku. Vaše reakce na jiného diskutujícího nechť se opět týká především věcného obsahu článku, nikoli hodnocení diskutujících. Dodržujte prosím těchto pár základních pravidel:

  • Neutíkejte od tématu
  • Ten, kdo s vámi nesouhlasí, není váš nepřítel
  • Nepoužívejte formulace, které byste nepoužili v osobní diskusi s dobrým známým
  • Zachovejte si smysl pro humor. Bude se vám hodit nejen na internetu 🙂

3. Může se stát, že diskuze pod článkem sklouzne do obecné roviny, do „přestřelky“ mezi diskutujícími. Pokud by se to příliš odchýlilo od obsahu článku, pak se, prosím, ukázněte a přejděte s pokračováním na Všeobecnou diskuzi (viz horní lišta), která je určena pro obecná témata (ovšem stále v rámci základní  tématiky webu). Jinak bych musel takovou diskuzi mazat.

4. Uvědomte si, prosím, že jste na stránkách, které mají být oslavou Boha Stvořitele a Spasitele Ježíše Krista. A jste zde vítaní hosté, pokud nebudete urážet Boha. I když jej urážíme všichni denně svým chováním, mluvením i smýšlením, a je tedy obtížné stanovit nějakou jasnou definici urážky a hranici, jedno možné je: dbejte, prosím, napomenutí redaktorů a správců webu, pokud byste něco z tohoto řádu překročili.

5. Pokud někoho pro hrubé a opakované porušování těchto pravidel zablokuji, považuji za slušné, že všichni ostatní diskutující to budou respektovat a na případné komentáře takového blokovaného člověka, který se sem vetře přes zákaz, nebudou reagovat. V opačném případě budu postupovat individuálně, mazat takové reakce i případně blokovat takového diskutéra se zablokovaným člověkem.

Chce-li někdo odblokovat, pak je třeba napsat omluvu a žádost o odblokování na:

pavelkabrt@seznam.cz

Děkuji, že budete tento řád respektovat!

Pavel Kábrt