222
Komentujte

Please Přihlásit to comment
201 Comment threads
21 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
9 Comment authors
jhk - vlastaJiří ZelinkaVáclav DostálOliveradmin Recent comment authors
  Subscribe  
Upozornit na
jhk - vlasta
jhk - vlasta

Výsledkem pozorování člověka v tomto světě – je zjištění ap. Pavla – že „Jeho věčná moc a Božství jsou od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o Jeho díle, takže nemají výmluvu“. Tento svět je stvořen, naplánován a navržen, a je to z tohoto světa jasně vidět, když člověk o tomto světě přemýšlí, jak je utvořen. Evolucionismus je se svým důrazem na „nedostatečnost“ takového tvrzení poukázáním na „vědu“ – nejen nedostatečným tvrzením, ale především nepravdivým. Z tohoto světa to vidět je – a to dokonce tak jasně, že apoštol Pavel… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Polohu elektronu tedy nejsme schopni měřit z principu. Krom toho – myslím, že je zde schováno ještě mnoho dalších problémů. To ale vůbec neznamená, že tak nelze vůbec nic „měřit“, vážit, počítat, pouze to naše počítání bude obsahovat vždy nějakou tu „chybu“, která ve výsledku způsobí, že to, co se nakonec stane v reálu – nebude úplně souhlasit s tím, co spočítáme. – tedy nic proti ničemu. To zde akorát evolucionismus dělá z „komára“ velblouda. Kaluž, které padne její díra jako ulitá Ke konci 20.století se někteří kosmologové nechali zlákat… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

MREV – Ale je tu jedna klíčová věc. Všechny tyto útoky na determinismus vzešly zdola, nikoli shora; zevnitř, ne zvenčí. Svět to ještě více posunulo lucretiánským směrem. Nemožnost předpovědět polohu elektronu nebo počasí na rok dopředu vybavila svět odolností vůči sebejistotě prognostiků, expertů a plánovačů. – co je determinismus? – Determinismus je filosofické přesvědčení, že každá událost nebo stav věci, včetně každého lidského rozhodnutí, je důsledkem předchozích událostí a stavů věcí, které zároveň nemohly způsobit nic jiného. Znamená to, že vývoj světa je dán jeho současným stavem (případně jeho stavem… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Co je tedy ona nestabilita? Nestabilita znamená – že se pouze „stabilní systém“ dostává do oblastí – kdy by mohlo dojít k poruše stability – nikoli to, že svět vznikl z „nestability“. Nestabilita totiž znamená – že systém se může zhroutit – a pokud se zhroutí, přestane fungovat. Ztratí svojí funkčnost. Tzn. prvotní podmínky – musely být nejen stabilní, ale musely být „zkonstruované s určitým účelem“. Pokud prvotní podmínky neměly účel – nemůže z nich vzejít pak nic účelného. Prvotní byly tedy podmínky, které zajistily funkčnost systému, popřípadě možnost, aby… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

MREV – Nejistota pronikla i na astronomickou úroveň, když Henri Poincaré zjistil, že některá uspořádání nebeských těles vedou k neustálé nestabilitě. A meteorolog Edward Lorenz si uvědomil, že vzhledem k velké citlivosti na počáteční podmínky jsou povětrnostní systémy z podstaty nepředvídatelné, v názvu jedné přednášky z roku 192 proto položil slavnou otázku: „Může mávnutí motýlích křídel v Brazílii způsobit tornádo v Texasu?“. – nejistota? Anebo jistota, že jsou nestabilní? A co to vůbec je ona „nestabilita“? Není to náhodou zase takový „převlečený“ pojem označující – že tomu příliš dobře nerozumíme?… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

– co nám tvrdí teorie chaosu? Systémy, které vykazují deterministický chaos, jsou v jistém smyslu složitě uspořádané. Tím je význam slova v matematice a fyzice v jistém nesouladu s obvyklým chápáním slova chaos jako totálního nepořádku. Původ tohoto slova lze najít v řecké mytologii – viz chaos. – v podsatě se nám nesnaží dát nic jiného najevo než to, že to je prostě tak složité, že se nám to „jeví“ jako chaos. Jenom to neřekneme tak naplno, aby si snad někdo neuvědomil, že to, co zde tvrdíme není v souladu… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Ještě se dodatečně podívám na tato tři tvrzení. -Skálopevná jistota Laplaceova determinismu se – zbortila pod náporem ze dvou směrů – kvantové mechaniky a teorie chaosu – subatomární úrovni je svět velmi málo newtonovský a že nejistota je zabudována Co se zde projevuje? Projevuje se kupodivu Lucretius. Jak? Velmi jednoduše – projevuje se jeho zpochybňování. Jakmile někdo tvrdí něco „příliš jistého“ je to ihned podezřelé. Co tvrdil Laplace? Tvrdil, že by se všechno dalo spočítat a tím že by se mohlo dopředu zjistit, co se stane. Funguje takto dnešní věda?… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

MREV – Za to se mu dostalo spílání do rouhače a ateisty. Tehdejší přední irský přírodovědec Richard Kirwan dokonce naznačil, že myšlenky tohoto typu přispěly k tak nebezpečným událostem, jako byla Velká francouzská revoluce; podle něj se ukázalo, že jsou „příliš nápomocny vzniku různých systémů ateismu a bezvěrectví, které vedou k neklidu a amorálnosti„. – to je docela dobře možné. Jenomže problém je v tom, že za „církevníků“ to bylo v mnoha ohledech také, jen se třeba o tom tolik nemluvilo veřejně. Amorálnost je snad možná schovaná v tom přístupu… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

MREV – Jedním z vědních oborů, kde se začala prosazovat lucretiánská skepse, byla i geologie. Skot James Hutton, který vnesl nové myšlenky mimo jiné i do farmaření, v roce 1785 předestřel teorii, podle níž horniny pod námi vznikly během procesů eroze,vrásnění a sedimentace, které působí i dnes. K objasnění nálezu mušlí na vrcholcích hor proto není zapotřební žádné biblické potop: „To nás vede k závěru, že větší část naší země, ne-li celá, vznikla činnostmi, které jsou pro tuto planetu přirozené.“ Když pochopil nezměrné hlubiny geologického času, vyřkl památná slova: „Nemáme… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

MREV – Pierre Bayle ve své knize Pensées diverses sur la cométe ( Úvahy o kometě) z roku 1682 navázal na pátý zpěv Lucretiova díla myšlenkou, že síla náboženství je odvozena ze strachu. Montesquieu citoval Lucretia hned v první větě svého traktátu O duchu zákonů (1748): „Zákony jsou v nejširším významu nutné vztahy, jež vyplývají z přirozenosti věcí“ (zvýraznil autor). V knize Pensées philosophiques (Filozofické myšlenky) Denise Diderota poznáváme Lucretia v názoru, že „příroda postrádá účel,“ a mottem knihy je verš z De rerum natura: „To, co je osvětleno, lze… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

MREV – Thomas Jefferson, který shromáždil pět latinských verzí Der rerum natura spolu s překlady díla do tří jazyků, se označil za epikurejce a jeho slova o „sledování osobního štěstí“, která jsou součástí Deklarace nezávislosti Spojených států, jsou možná záměrnou ozvěnou Lucretiových veršů. Básník a fyzik Erasmus Darwin, který inspiroval nejen svého slavného vnuka, ale i řadu romantických básníků, ve svých epických, erotických, přírodních a filozofických básních Lucretia vědomě napodoboval. Své poslední básnické dílo The Temple of Nature (Chrám přírody) zamýšlel jako svou vlastní verzi De rerum natura. Vliv velkého… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Samozřejmě se tušilo, že bude potřeba nějak upevnit tento „nový materialistický obor“, proto přišla ke slovu schopnost člověka nějakým způsobem upevnit „novou ideologii“ – takže vznikly nové definice pojmů „věda“ „hmota“ „vědecký výzkum“, atd. atd. Výsledky vidíme dnes – když se někdo ozve s jakýmkoli náznakem „design“ ve vědeckých kruzích – je velmi rychle bez jakýchkoli odkladů z kruhu „věrných“ odstraněn, označen za „šiřitele bludů“. To, kam až dochází toto „šílenství“ si můžeme shlédnout např. zde – https://www.youtube.com/watch?v=B1wqz9VSpYc – chtěl jsem najít Prof. Mejsnara, ale nějak jsem nenašel. Tzn. dnes… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Budu pokračovat dále s Ridleym. – Voltaire nebyl z básníků a prozaiků rozhodně první ani poslední, kdo čerpal z Lucretia. Tomáš More se ve své Utopii pokoušel smířit lucretiánskou snahu o potěšení s vírou. Lucretia často citoval Michel de Montaigne a římský básník se ozývá v jeho výroku „svět je věčná houpačka… všechno se bez ustání pohupuje“; Montaigne doporučoval „vrátit se k Epikurově nekonečnu atomů“. Angličtí alžbětinští a jakubovští básníci Edmund Spenser, William Shakespeare, John Donne a Francis Bacon si hráli s tématy neskrývaného materialismu a atomismu, která k nim… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

RE: – Jiří Zelinka – bezva podotknutí. To je přesně to, co potřebujeme. Potřebujeme Boží slovo, které nám pomůže porozumět tomuto světu. Jedině tak mu správně a pravdivě porozumíme a nebudeme žít ve lži a v pouhých dohadech. Díky.

Jiří Zelinka
Jiří Zelinka

Ke zmiňované gravitaci „Newton o příčině „gravitace“ soudil, že může jít o nějaký tlak nebo o nějakou jemu neznámou příčinu“ Tyto úvahy mi připomněly něco, co jsem si kdysi někde (už nevím kde) přečetl a zapsal do poznámek – dost mě to zaujalo. Týká se to gravitace ve vztahu k Písmu. Při uvažování o povaze gravitace a fyzikální vědy obecně jsou tu dva zajímavé biblické odkazy: Za prvé, Koloským 1:17 říká, že Kristus je přede všemi věcmi a skrze něj trvají všechny věci – či „drží pohromadě“. Řecké sloveso pro… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Jen tak mimochodem k tomu „uvědomění si“ díky Lucretiovi – že „Boří prsty“ nejsou vidět. Myslím, že jde o velmi velké nepochopení ze strany dnešních evolucionistů – anebo přímo o záměrné strkání problémů tam, kde nejsou. Lucretius nic nevěděl o Boží moci a nejspíše vůbec nic nevěděl o Bibli a o tom, co, jak, a proč a z jakého důvodu – je tam napsané, co tam je napsané. Vzhledem k tomu, že to neví ani mnoho dnešních evolucionistů – není se pak co divit, že dochází k takovým závěrům (… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

RE: – Václav Dostál – Pokračuji v soustřeďování Tvých poznámek k Ridleyově knize – do jednoho souvislého textu. Až budeš na konci té knihy, tak Adminovi pošlu ten souvislý text, aby Ti ho přeposlal. V tomto souvislém textu bys vložil nadpisy (např. podle kapitol knihy) – místo současných datumů publikování na webu a na jiných místech. Podle mého soudu bys měl podstatně zkrátit citáty – tak dlouhé citáty jako dosud působí rušivě. Možná, že zkrátíš také svůj vlastní text. Až budeš „škrtat“, tak samozřejmě můžeš škrtnout i moje následující vsuvky.… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

RE: – Václav Dostál – Dále jsem do shrnutého textu – do příspěvku z 17.2.2019 20:07, vsunul za slova „Mezi nimi je určitá síla – gravitační, která je drží na jejich oběžných drahách“: [Vsuvka VD: O gravitační síle však výslovně napsal, že nejde o vnitřní schopnost těles. Tzn., že tělesa tu sílu „nebudí“! Doplňuji:Newton o příčině „gravitace“ soudil, že může jít o nějaký tlak nebo o nějakou jemu neznámou příčinu. V tomto správném úsudku předběhl svou dobu asi o 400 let! Dosud se mnozí domnívají, že tělesa své gravitační pole… Číst vice »

Václav Dostál

Milý Vlasto! Pokračuji v soustřeďování Tvých poznámek k Ridleyově knize – do jednoho souvislého textu. Až budeš na konci té knihy, tak Adminovi pošlu ten souvislý text, aby Ti ho přeposlal. V tomto souvislém textu bys vložil nadpisy (např. podle kapitol knihy) – místo současných datumů publikování na webu a na jiných místech. Podle mého soudu bys měl podstatně zkrátit citáty – tak dlouhé citáty jako dosud působí rušivě. Možná, že zkrátíš také svůj vlastní text. Až budeš „škrtat“, tak samozřejmě můžeš škrtnout i moje následující vsuvky. Do shrnutého textu… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Newtonův soupeř Gottfried Leibniz se ve svém pojednání o teodiceji z roku 1710 pokusil o něco na způsob matematického důkazu Boží existence. Zlo podle něj chodí světem proto, aby lidi přimělo dostat ze sebe to nejlepší. Bůh vždy pečlivě zvažuje, jak to udělat, aby bylo zla na světě co nejméně, pokud je to však nutné, pak dopustí i přírodní katastrofy, ty ale zahubí více špatných lidí než těch dobrých. Leibnizův „optimismus“ tehdy vyjadřoval téměř opak toho, jak to slovo chápeme dnes: znamenal, že svět je dokonalý a dál nezlepšitelný („optimální“),… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Pojem má velký význam ve filosofii, v teorii systémů a evoluce. ) samovolného vznikání náhle zahlédne záměr, byl tak běžný, že si pro něj půjčíme jeden termín – vybočení. Krom toho jsme u onoho problému „záměr“ – který je již nám velmi známý při pohledu na evoluční teorii, biologii a vesměs celé vědy – která toto slovo „odstavila“ a zařadila do termínů – „zamítnuto“ a každého, kdo se jen slůvkem zmíní o tom, že to naznačuje „záměr/ID/stvoření“ – velmi rychle vypoklonkuje směrem k východu z „instituce“. To je tedy problém… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Důrazně prohlašoval: „Tento navýsost elegantní systém Slunce, planet a komet by nemohl vzniknout bez návrhu a pod nadvládou inteligentní a mocné bytosti.“ Zdůvodňoval to tím, že podle jeho výpočtů by sluneční soustava bez vnějšího zásahu nakonec upadla do chaosu. Jelikož se to nestalo, Bůh do toho evidentně pravidelně zasahuje a postrkuje planety zpět na jejich oběžné dráhy. Jehova tak má přece jen práci, i když jen na částečný úvazek. – v tomto případě naprosto souhlasím s postoji Newtona. Ano – všechno toto je právě oním důkazem o existenci Boha. –… Číst vice »