velky tresk selhal

Velký třesk podle Scientific American selhal

pavelkabrt Vesmír, astronomie 56 Koment.

Jake Hebert, Ph.D.

Z ICR přeložil Václav Dostál

Vydání časopisu Scientific American z února 2017 obsahuje článek třech předních teoretických fyziků z Princetonu a Harvardu, kteří silně zpochybňují platnost kosmické inflace, důležité části moderní teorie velkého třesku1. Argumentovali, že inflace nemůže nikdy být ukázána jako chybná – nemůže být vyvrácena (falzifikována) – a tudíž inflace ani není vědeckou hypotézou.

Inflační teorii předložil fyzik Alan Guth kvůli řešení mnoha vážných problémů v raných verzích modelu velkého třesku. Podle této teorie se předpokládá, že vesmír podstoupil mimořádně krátké období zrychleného rozpínání právě po velkém třesku.

Ovšem fyzici později pochopili, že tato verze inflační teorie byla příliš zjednodušující. Novější verze inflačních modelů mají inflaci, zastavující se na různých místech v různých dobách, což vedlo k myšlence mnohomíru (multiversa), obsahující mnoho „bublinových“ vesmírů.2

Anna Ijjas, postgraduální studentka J. A. Wheelera na Princeton Center for Theoretical Science; Paul J. Steinhardt, profesor věd Alberta Einsteina z Princeton University (a dřívější teoretik inflace, který se stal od té doby hlasitým kritikem této teorie); a Abraham Loeb, vedoucí katedry astronomie na Harvardské univerzitě, argumentují, že kosmologové by měli vážně uvažovat o opuštění teorie inflace a přemýšlet o alternativách.

Je pochopitelné, že teoretikové inflace tomuto návrhu oponují. Třicet tři vysoce odborných fyziků, včetně Alana Gutha, Stephena Hawkinga, Georgeho F. Smoota III, Andreie Lindeho, Georgeho Efstathiou, Stevena Weinberga, Lisy Randallové a Lawrence Krause publikovali na webových stránkách Scientific American odmítavou odpověď.

Vzdor hvězdným renomé těchto signatářů článků, selhali v přesvědčivé odpovědi na námitky Ijjasové, Steinhardta a Loeba (IS&L). Ve skutečnosti jediný argument byl ve svém nitru spíše emocionální:

„Podle databáze fyziky vysokých energií INSPIRE nyní ve vědecké literatuře existuje více než 14 000 článků, napsaných více než 9 000 různými vědci., kteří používají slovo „inflace“ nebo „inflační“ ve svých titulech nebo pojednáních. Tvrzením, že inflační kosmologie leží vně vědecké metody, IS&L odmítají výzkum nejen všech autorů tohoto dopisu, ale také podstatné části vědeckého společenství.“3

Ovšem zda teorie inflace spadá pod vědeckou metodu nebo ne, nebo zda je správná či ne, není určeno počtem publikovaných článků vztahujících se k inflaci. K pravdě nedojdeme sčítáním nosů.

Je pochopitelné, že teoretikové inflace, z nichž mnozí strávili své kariéry prací na inflačních modelech, jsou na této věci velice zainteresováni. Ale odvolání se na pouhý počet publikovaných článků je emocionální argument, nikoliv logický.

Autoři také argumentují, v rozporu s tvrzeními IS&L, že teorie inflace je vyvratitelná. IS&L odpověděli poukazem na to, že vůdčí teoretik inflace Alan Guth připustil, že „všechno, co se může stát, se stane.“3 Poukázali na to, že inflace ve svém základu předpovídá všechno a tím znemožňuje jakékoliv testovatelné předpovědi. Také odkazují na online video z r. 2014, na němž Alan Guth připouští, že žádný jednoduchý experiment nemůže falzifikovat (vyvrátit) inflaci.4

Ještě jedno tvrzení povstalo, téměř letmo, od proinflačních teoretiků. Tvrdí, že poměrně značné množství lehkých chemických prvků [vzhledem k jiným prvkům] bylo úspěšně předpovězeno modelem velkého třesku.3 Ale tak tomu není. Model velkého třesku obsahuje nastavitelný parametr zvaný poměr baryonů k fotonům, a tato hodnota byla teoretiky velkého třesku zvolena tak, aby bylo dosaženo takového množství hélia a vodíku, aby to odpovídalo pozorovanému množství.5,6 Ve skutečnosti Lawrence Krauss, jeden ze signatářů dopisu s protidůkazy, uznal ve své populární knize Vesmír z ničeho, že k této shodě došlo „úpravou“ hodnoty k pozorovaným údajům.Proto je zcela zavádějící tvrzení, že model velkého třesku předpověděl správná množství vodíku a hélia, protože tyto hodnoty byly vybrány – pomocí výběru hodnoty poměru baryonů ku fotonům  – aby to odpovídalo modelu velkého třesku. Navíc, dokonce i s tímto nastavitelným parametrem, velký třesk stále nemůže vysvětlit množství lithia ve vesmíru!8

Mnoho křesťanů je v pokušení přijmout, že velký třesk byl Bohem použit ke stvoření vesmíru. Ale velký třesk rozhodně odporuje Písmu a je prošpikovaný vážnými vědeckými problémy, z nichž některé byly vyzdviženy na světlo tímto nedávným sporem mezi vůdčími teoretiky.9 A pokud nakonec sekulární vědci teorii velkého třesku opustí, kdepak se ocitnou křesťané? Křesťané by měli vzdorovat pokušení přizpůsobovat Genesis omylným a neustále se měnícím představám sekulárních vědců.

Poznámky VD

V nechuti změny přístupu k velkému třesku a inflaci se určitě skrývá obava zahození spousty práce. Zastánce této teorie si položí otázku:  Je moje veškerá dosavadní publikační činnost, doprovázená velkými oběťmi (přinejmenším obětí času) k ničemu? Kdybych to uznal, co tomu řeknou jiní, na mě závislí lidé, např. manželka, že jsem strávil tolik času a tolik energie na špatné teorii? Že jsem „vyhodil“ i část svých peněz, které jsem do příslušných projektů investoval? Je to opravdu nesnadné uznat a přiznat hrubý omyl a velké provinění spojené s nesprávným úsilím! Sám o sobě to nedokáže nikdo, musí si vyžádat vydatnou pomoc Toho, který jako jediný pomoct umí/dokáže. Ani vzorným křesťanům se do přiznání vin příliš nechce. Když se však přesto přiznají, pozorují obrovskou úlevu a dokonce zažívají štěstí.

Někomu může chybět něco kladného: Jestliže je mnou dosud zastávaný názor (teorie) špatný, existuje přiměřená náhrada něčím aspoň stejně úchvatným? Ujištění, že existuje, ale je kdesi skryto a přijde až někdy později (přičemž není jasné kdy) vyžaduje velkou skromnost a důvěru, že ta „náhrada“ skutečně přijde! Ale i sekulární vědci věří, že budoucí rozvoj vědy přinese zásadní změnu a nahradí dosavadní teorii (včetně teorie velkého třesku) něčím lepším!

Jsem přesvědčený, že odlišná teorie už existuje, aspoň v náznacích. Tyto náznaky se objevují „uprostřed“ stávající teorie a praxe. Jejich spojení do smysluplného celku ovšem vyžaduje delší úsilí. Jestliže ovšem někdo odmítne jednotlivé náznaky, např. proto, že se mu jeví jako scestné = odporující současnému přístupu, jen velmi nepravděpodobně může dojít k nějaké zásadní celkové změně v tom přístupu!

Jednou z nadějných možností je určité, sice opatrné, ale principiální = zásadní, přijetí Verlindovy a Debyeho teorie gravitace. Tyto teorie jsou sympatické nezahrnutím temné energie (a temné hmoty) a zavedením oscilací modelu prostoru (konkrétně oscilací holografické fólie včetně informací na ní uložených). Jestliže gravitace není vlastností těles („hmot“), ale „vynořuje se“ z oscilujícího prostoru, je všechno z toho plynoucí úplně jinak než v dosavadní teorii. Určitým „zádrhelem“ zůstává neochota, popsaná v prvním odstavci těchto poznámek. Také namyšlenost či pýcha bude mít velký vliv na přijetí/nepřijetí něčeho, co ukazuje na vlastní hrubé omyly a provinění. A to na dvou „frontách“: v sekulární vědě i ve víře křesťanů. Na druhý aspekt dobře ukazuje poslední odstavec přeloženého článku.

Podobné články v angličtině

Odkazy

  1. Ijjas, A., P. J. Steinhardt, and A. Loeb. Cosmic Inflation Theory Faces Challenges. Scientific American. Posted on scientificamerican.com February 1, 2017, accessed on May 15, 2017.
  2. Steinhardt, P. J. 2011. The Inflation Debate. Scientific American. 304 (4): 36-43.
  3. Guth, A. et al. 2017. A Cosmic Controversy. Scientific American. Posted on scientificamerican.com February 2017, accessed May 15, 2017.
  4. Schulson, M. A Debate Over Cosmic Inflation (and Editing at Scientific American) Gets Heated. Posted on Undark.org May 9, 2017, accessed May 15, 2017.
  5. Bergstrӧm, L. and A. Goobar. 2008. Cosmology and Particle Astrophysics, 2nd Chichester, UK: Springer Praxis Publishing, 167-176.
  6. Hoyle, F., G. Burbidge, and J. V. Narlikar. A Different Approach to Cosmology: From a Static Universe through the Big Bang towards Reality. Cambridge: Cambridge University Press, 97.
  7. Krauss, L. M. A Universe from Nothing. New York: Free Press, 24-25.
  8. Thomas, B. Big Bang Fizzles under Lithium Test. Creation Science Update. Posted on ICR.org September 22, 2014, accessed May 15, 2017.

Hebert, J. and B. Thomas. 2014. Does Science Support the Big Bang? Acts & Facts. 43 (7): 21.

Komentujte

56 Komentáře zapnuto "Velký třesk podle Scientific American selhal"

  Subscribe  
Upozornit na
rafael
rafael

vitas ,ale hlavne ti zelam trpezlivost, ak na teba foton vypali jeho dokazy

rafael
rafael

vitas, ako je vidiet, fotonova teoria k tebe nedorazila…ale to len na okraj, on sa sam ozve a povie tu svoju chachachalogiu.

vitas
vitas
K článku: Poměr fotonů a baryonů se samozřejmě spočítat nezávislými cestami viz třeba zde. K lithiu zde. Ale i kdyby se kreacionistům povedlo zpochybnit celý velký třesk a vymyslet místo toho nějakou teorii stacionárního vesmíru (což se jim samozřejmě ani vzdáleně nedaří), stále to neznamená, že vesmír není starý. Jen z okrajů naší Galaxie cestuje světlo 50 tisíc světelných let a z nejbližších galaxii několik miliard. Zatím ke mě nedorazila žádná teorie, která by měla hlavu a patu. A natož nějak odpovídala tomu, co pozorujeme. K poznámce Václava Dostála: na… Číst vice »
Foton
Foton
Verlinde vysvětluje gravitaci jako „vynořující se“, jestliže budeme uvažovat holografickou folii („plátno“) se zaznamenanými informačními bity. Promítáním skrze tuto folii získává tělesa a jejich vzájemné gravitační ovlivňování. Nerieši však pôvod sily. Prof. Kulhánek na svojich prednáškach často hovorieva: „Sílu je velmi těžké definovat. Zpravidla ji chápeme jako součin hmotnosti a zrychlení. K definici pojmu zrychlení musíme umět měřit délky a čas v inerciálním souřadnicovém systému. Inerciální systém je takový systém, ve kterém se volná hmotná tělesa pohybují rovnoměrně přímočaře a volná tělesa jsou taková tělesa, na která nepůsobí síly. Celý… Číst vice »
Václav Dostál
Václav Dostál
V poznámce a v diskusi je zmínka o Debyeho teorii, tak tady předkládám výpisky ze svého textu: http://vaclavdostal.8u.cz/odlis_vyklad_kosm.pdf čili Odlišný výklad kosmických jevů – Reakce na článek o křivkách rotace galaxi: https://arxiv.org/pdf/1706.02960.pdf: Autor A. C. Navia .. vybírá Debyeho gravitační teorii (DGT), jíž chce popsat a vysvětlit rychlosti rotace galaxií…. Místo Verlindeho pevné holografické folie ji uvažuje kmitající. …. Verlinde vysvětluje gravitaci jako „vynořující se“, jestliže budeme uvažovat holografickou folii („plátno“) se zaznamenanými informačními bity. Promítáním skrze tuto folii získává tělesa a jejich vzájemné gravitační ovlivňování. Verlindova i Navieho teorie… Číst vice »
Foton
Foton

Viem, ateistické pudy nedali. Človek ktorý nerozozná bunkovú orangelu od mydlovej bubliny ide niekoho učiť o mýtoch. Komédia. 😀 ….Prečo sa vyjadruješ k témam ktorým nerozumieš? Potom to takto dopáda, že si len na smiech. (Popri čom sa smeješ z vlastnej hlúposti…) 🙂

rafael
rafael

nemohol som si pomoct, clovek, ktory si pletie myty s realitou a napise toto, samozrejme s odstupom casu ti doslo, ze pocas tahania gumoveho kacera po dvore si dostal ten napad s temnou energiou a davajuc do suvisu s roztiahnutim nebies, uz sa to nestane, prepac, bol som len ovaleny tou chchachalogiou, co pouzivas.

Foton
Foton

rafael
Nespamuj tu. Ak nemáš k téme čo povedať tak páľ… (…aj tak ťa admin zmaže spolu s týmto mojim príspevkom. Tvoj problém je, že riskuješ BAN ty „chchalog“. Keď sa vo veciach nevyznáš, tak neotravuj)

rafael
rafael

mozno ta napadlo akurat tak stado rozzurenych ovci, ale ty si skratka taky vedecky genius slahnuty nespravnym uvazovanim, s tou ciernou hmotou si ma dostal ty chachachalog.

Foton
Foton

Mám pět semestrů kvantové mechaniky.

Na to sa ťa nikto nepýtal. Ak dokonale chápeš jeho podstatu, budeš zrejme prvý na svete…

kvantové teorii nerozumí nikdo
—Richard Feynman—
(…Samozrejme okrem KTE, který má pět semestrů kvantové mechaniky…)

KTE
KTE

@Foton
Mám pět semestrů kvantové mechaniky. Domnívám se, že tvůj výkřik do tmy s problematikou spolehlivosti radiometrického datování tak nějak nesouvisí.

Foton
Foton

Tam je NAPŘ., že temná energie je pitomost, což sj´kutečně JE!

V podstate máte pravdu, pretože to nie je TEMNÁ energia, ale Božia Moc plná Jeho svetla a slávy (kâbôd). Kol 1,17: „On je přede vším a všechno v něm spočívá.“ Čiže keby Boh prestal existovať, razom by zanikol aj Vesmír, lebo On je jeho „napájací zdroj“.

Foton
Foton

KTE
Máš už dokonale vysvetlené kvantové tunelovanie? Vieš čo všetko môže/nemôže mať naň vplyv?

KTE
KTE

Někteří kreacionisté neví či odmítají vzít na vědomí, že u radiokarbonové metody stačí i jediný atom 14C, aby naměřené „stáří“ vzorku řádově neodpovídalo stáří skutečnému. Vzorky uhlí či dřeva jsou porézní, měkké, náchylné ke kontaminaci. Krom toho uhlík 14C ve vzorku nemusí pocházet z původního biologického materiálu, ale může vznikat in situ podobnými jadernými reakcemi, jakými vzniká 14C v atmosféře. Lidé, kteří „neumí zkontrolovat“ vcelku jednoduché výpočty, snáze podléhají kreacionistické propagandě (a ti hoši v RATE to pochopitelně vědí).

Foton
Foton

Václav Dostál
Prečo je to pitomost? Tmavá Energia naopak Boha dokazuje. Je to v súlade s citovanými biblickými textami. Dokonca ona môže byť aj zdrojom gravitácie (ten zrýchlený pohyb rozpínania). Už v roku 1996 ma napadla myšlienka, že gravitáciu by pekne vysvetlil zrýchlený pohyb rozpínania priestoru. A potom baac, zrazu to tu bolo – vedci objavili zrýchlené rozpínanie Vesmíru z čoho vyplýva prísun stále novej energie „odkiaľsi“ do nášho Vesmíru. (Samozrejme od Boha). Mne to pekne zapadlo.
ALE SAMOZREJME, MÔŽEM SA MÝLIŤ !

Václav Dostál
Václav Dostál

Fotonovi
Co kdybyste si aspoň pročetl články od kreacionistických vědců, z nichž je jich několik na toto webu?
Tam je NAPŘ., že temná energie je pitomost, což sj´kutečně JE!

Foton
Foton

Václav Dostál 2

Zde – ve verších, které o tom pojednávají – jde o ROZPROSTRANĚNÍ a NAPNUTÍ PROSTORU – přičemž je použito alegorie s napnutím stanového plátna.

Porovnaj to s Izaiášom 44,24:
Já jsem Hospodin, který činím všechno: Já sám roztahuji nebesa,…
…I tento text jasne naznačuje, že Boh nebesia nie len roztiahol, ale ROZŤAHUJE (=neustále prebiehajúci proces). Čiže sa jedná o rozťahovanie (nâţâh) nebies (Shamayim) = Rozpínanie Vesmíru. A robí to Boh svojou mocou. (ktorú astrofyzici poznajú pod názvom „Dark Energy“)

Foton
Foton
Václav Dostál „I řekl Bůh: Budiž světlo! A bylo světlo. “ -Píše sa tu niečo o stvorení svetla? Podľa mňa nie. Akurát z pohľadu pozemského pozorovateľa tu ZAČALO SVIETIŤ. …Podobne je na tom text: „I řekl Bůh: Ať jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci a byla na znamení, k určování časů, dnů a let. A ať jsou světly na nebeské klenbě, aby svítila na zemi. A stalo se tak. Bůh udělal dvě veliká světla: Větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v… Číst vice »
Václav Dostál
Václav Dostál
KTE Kosmické pozadí se totiž nemůže chovat jako objekt s teplotou 3 K, které odpovídá záření v mikrovlnném oboru, a současně jako objekt s výrazně vyšší teplotou T, které odpovídá záření oboru IR. Já jsem to formuloval takto: CMB a současně CIB nemůže být reliktní! Kosmické „pozadí“ je možné označit „kosmický prostor“ (bez kosmických těles, kvasarů, mračen, aj.). tato entita je vytvářena (kvantovým) vakuem – které NENÍ prázdné! Naopak. Tento „prostor“ („pozadí“) osciluje a tudíž emituje záření různých druhů. Dvě z nich jsou prokazatelně charakterizována jako záření černého tělesa. Více… Číst vice »
Václav Dostál
Václav Dostál

Pacákovi (aj)
Verlindovy a Debyeho teorie gravitace neodporují Písmu?
Podle mého soudu NE. To proto, že nestanovují časový průběh „vzniku“ těles a gravitace.
Také nezahrnují rozpínání vesmíru. To je pro teorii VT problém, protože mělo být velmi prudké, nadsvětelnou rychlostí – což pro kosmický prostor (tehdy – údajně – děsivě hustý) NENÍ možné.
Singularitu tyto teorie rovněž neobsahují. Další problém odstraněn.

Václav Dostál
Václav Dostál
Fotonovi (a j) K expanzi vesmíru NEDOŠLO před stvořením světla. Tento krkolomný předpoklad vzniká na základě nesprávného pochopení „rozpínání nebes“. Zde – ve verších, které o tom pojednávají – jde o ROZPROSTRANĚNÍ a NAPNUTÍ PROSTORU – přičemž je použito alegorie s napnutím stanového plátna. Je to velice srozumitelné podobenství, lepší není k dispozici. Stan je nutno nejprve rozbalit (to odpovídá roprostranění 3D prostoru) a pak je nutno stěny stanu (plátno) napnolut (to odpovídá napnutí 3D prostoru, které si nedovedeme tak snadno představit jako napnutí 2D plátna stanu). Nelze předpokládat, že… Číst vice »
SSK
SSK

Pavlíku, to, že jste se ani nepokusil vyvrátit cokoli z toho, co jsem řekl, myslím dostatečně výmluvně vysvětluje, proč na vaše hloupé dotazy neodpovídám. Na ty nehloupé jsem odpověděl.

SSK
SSK
Nevěřím Vám ani slovo. Už proto, že to, co jste napsal o kreacionistickém vzorku, pak nutně platí i o evolucionistických vzorcích To samozřejmě máte pravdu. Odpovědnost za kvalitu vzorků nese vždy ten, kdo je nechává měřit. Nevím,co je na tom divného. Když tedy evolucionista přinese do laboratoře vzorek, o kterém ví, že ho vyjmul z horniny staré 300 miliónů let, a oni naměří (třeba metodou K-A) 300 miliónů let, může to být omyl – tak to píšete. Omyl to samozřejmě být může. Proto je potřeba, aby opakované měření dávala konzistentní… Číst vice »
SSK
SSK
Pavel Kábrt Jelikož často posílám vzorky na analýzy do různých firem a laboratoří, pokusím se odpovědět na vaše dotazy. 1. Nejednalo se o uhlí, ale o zuhelnatělé dřevo. Myslíte, že to laboratoř nerozpoznala? Je jim to jedno. Prostě dostali vzorek od platícího zákazníka a změří parametry, které si zákazník přeje. Je to zákazník, kdo je zodpovědný za kvalitní sběr a přípravu vzorku. 2. Proč laboratoř neupozorní zákazníka na to, co jste napsal Vy mně, a tudíž že výsledné stáří může být až 6000 krát chybné od skutečného evolucionistického stáří? Laboratoř… Číst vice »
jhk - vlasta
jhk - vlasta
Když je tu řeč o tom, jak která laboratoř měří nějaké vzorky – tato laboratoř zřejmě dost dobře nevěděla, nebo možná ani nechtěla v tomto případě vědět, zdali je vzorek kontaminován, anebo asi nebyla ještě v té době tak znalá, aby věděla, že kontaminovaný vzorek nejde změřit správně, pokud bude kontaminován. Asi jim moc nevadilo, zdali tedy vzorek kontaminován je, nebo není – protože peníze nejspíše tvrdí muziku a udělat si z nějakého člověka srandu za jeho vlastní peníze – je asi také výhodné že KTE? To je ten správný… Číst vice »
KTE
KTE
@Pavel Kábrt Každý poctivý vědec, který trochu rozumí radiometrickému datování, ví, že v uhlí radiokarbonovou metodou naměříme v podstatě jen úroveň šumu či kontaminaci. Nejspíš to vědí i podvodníci z RATE, ale jejich cílem není tvořit vědu, nýbrž propagandu. A dále: 50 tisíc let stáří je pro kreacionisty asi 8 krát víc, ale pro evolucionisty je to 6 000 krát méně! Tento „výpočet“ se dá docela hezky obrátit. Neměříme totiž primárně stáří vzorku, ale poměr atomů uhlíku 14C a 12C. V recentních vzorcích připadá jeden atom 14C asi na bilion… Číst vice »
KTE
KTE
Model velkého třesku obsahuje nastavitelný parametr zvaný poměr baryonů k fotonům, a tato hodnota byla teoretiky velkého třesku zvolena tak, aby bylo dosaženo takového množství hélia a vodíku, aby to odpovídalo pozorovanému množství. Nejsem teoretický fyzik a nejspíš bych ani po důkladnějším studiu literatury nebyl schopen rozhodnout, zda je uvedená citace pravdivá. Každopádně bych při jejím posuzování doporučoval jistou opatrnost, protože evidentně ne všichni teoretičtí fyzikové s oním tvrzením souhlasí. V souvislosti s citací si však dovolím kreacionistům připomenout, jak oni sami zhusta upravují předpoklady, aby pozorovatelné jevy uvedli do souladu… Číst vice »
KTE
KTE

@Václav Dostál
Záření kosmického pozadí, které souvisí s velkým třeskem, je jen jedno, a to záření mikrovlnné o teplotě cca 3 K. Kosmické pozadí se totiž nemůže chovat jako objekt s teplotou 3 K, které odpovídá záření v mikrovlnném oboru, a současně jako objekt s výrazně vyšší teplotou T, které odpovídá záření oboru IR. Zachycované infračervené záření vychází z objektů nám bližších, které však našimi přístroji nedokážeme jednotlivě rozpoznat. Myslím, že jsem vás už alespoň jednou na tuto chybu ve vašem uvažování upozorňoval.

Pacak
Pacak

Reliktní záření je údajně odleskem stavu Vesmíru asi 380000 let po tzv. Velkém třesku. Standardní model Vesmíru byl vytvořen, aby vysvětlil pozorované jevy a předpověděl zatím nepozorované. Dokonce, pokud budeme považovat kosmologickou konstantu za projev temné energie, povedlo se to i tady.

Málokdo pochybuje, že současný popis Vesmíru bude nahrazen přesnějším. Pravdou je, že zatím nejlépe odpovídá pozorovaním, ať již reliktní záření je nebo není důkazem Velkého třesku.

Jsou naše úvahy o prostoru, hmotě a času výkladem nebo popisem?

jhk - vlasta
jhk - vlasta

RE: – rafael.

reliktne ziarenie je ohromnym dokazom pre BB.

reliktní záření je důkazem pro reliktní záření. Ne pro to, že je to následkem něčeho, protože to, čeho je to následkem už není jak bylo, tudíž nelze o tom nic přesného říci. Podobně jako lebka vydolovaná ze země neříká o sobě, že byla člověkem, nebo opicí, neříká ani reliktní záření nic o tom, jestli bylo důsledkem velkého třesku, nebo velkého kýchnutí.

Pacak
Pacak

„Preto by si nemal vytvárať ničím nepodložené predpoklady o jeho vzniku kombináciu mutácii a prírodného výberu.“
sancta simplicitas

„Nekonečno vo fyzike neexistuje.“ Právě proto se nemůžeme dostat za singularitu. Snad, až se objeví jiný matematický popis. Neudivuje tě existence Hesengergova a Gódelova principu neurčitosti? Jeden pro fyziku, druhý pro matematiku. Je v tom daleko víc než oba tušíme. Proto nám oběma doporučuji pokoru.

Foton
Foton
Pacak Nekonečno vo fyzike neexistuje. Existuje len v matematike. Práve tebou spomínané Planckove medze nedovoľujú nekonečno. …Podstata Tmavej Energie je, že jej stále pribúda. Ako veriaci v Boha a jeho Slovo s tým nemám problém. Vidím medzi Tmavou Energiou a Božou mocou jednoznačnú paralelu. Neměli bychom zapomínat, že v našich mozcích, nejsložitěji strukturované hmotě ve Vesmíru, údajně vzniklé kombinací nahodilých mutaci a přírodního výběru, je „pouze“ smysly zproztředkovaný obraz skutečnosti. Preto by si nemal vytvárať ničím nepodložené predpoklady o jeho vzniku kombináciu mutácii a prírodného výberu. O náhodných úvahách a… Číst vice »
Pacak
Pacak
Dotaz pro p. Václava Dostála: Verlindovy a Debyeho teorie gravitace neodporují Písmu? Čím odporuje Písmu teorie VT? Pro Fotona: Existuje tzv. bod singularity, kdy fyzikální hodnoty dosahují nekonečna a přestávají platit známe fyzikální zákony (to neznaméná, že musí platit nebo neplatit nějaké zatím neznámé), Pro vědu, tak jak ji dnes provozujeme, je to konečná (opět to neznamená: jednou bude nekonečná). Takže o příčině VT věda neuvažuje a ponechává volné pole jiným představám ( i Fotonovi). Pokládat temnou energii za projev Boha je odvážné tvrzení. Nemělo by se tudíž psát Temná… Číst vice »
Foton
Foton
Václav Dostál Práveže po bližšom preskúmaní som prišiel na to, že to poradie sedí perfektne. Stačí sa doslovne držať textu prvej kapitoly Genesis. -Samozrejme, že aj ja verím v 24 hodinové dni. Roztiahnutie nebies (Vesmíru) prebehlo ešte pred stvorením svetla, podľa ktorého sa rátajú dni. (=počas veršov Gn 1,1-2) -Rýchlosť svetla je limitovaná rýchlosťou rozpínania Vesmíru. Keďže bola pri stvorení podstatne väčšia, aj rýchlosť svetla bola vtedy vyššia. Celých 13.7 mld rokov sa zmestili povedzme do jednej hodiny (v Gn.1,1-2). Čiže 24 hodinové dni zostávajú plne zachované. (podľa našej rýchlosti… Číst vice »
Václav Dostál
Václav Dostál

Pro Fotona
Jeví se, že jsi uvedenému pokušení podlehl. Jednak je pořadí stvoření odlišné od pořadí vzniku třeskem, jednak nesouhlasí doby – v Gn 1 (a jinde!) jde o 24hodinové dny, v teorii velkého třesku jde o miliardy let. Navíc ve verších o „rozpínání“ nebes jde o ROZPROSTRANĚNÍ a NAPNUTÍ PROSTORU podobného napnutí stanového plátna. Napnutí prostoru podobného napnutí stanu není totéž co inflační rozepnutí nadsvětelnou rychlostí! Přece verše o „roztažení = rozzprostranění „nebes“ = prostoru nemohou odporovat šestidennímu stvoření!

Foton
Foton
Václav Dostál Mnoho křesťanů je v pokušení přijmout, že velký třesk byl Bohem použit ke stvoření vesmíru. Ale velký třesk rozhodně odporuje Písmu a je prošpikovaný vážnými vědeckými problémy, z nichž některé byly vyzdviženy na světlo tímto nedávným sporem mezi vůdčími teoretiky.9 A pokud nakonec sekulární vědci teorii velkého třesku opustí, kdepak se ocitnou křesťané? Křesťané by měli vzdorovat pokušení přizpůsobovat Genesis omylným a neustále se měnícím představám sekulárních vědců. Na veľkom Tresku je neprijateľná akurát predstava o samovoľnom vzniku Vesmíru. Keď sa pozrieme na biblický text napr. „výrok Hospodina,… Číst vice »
Václav Dostál
Václav Dostál
Pro Rafaela Na Vaši otázku, co si vybrat Vám neodpovím, zejména ne v případě, kdy mi není jasné, co máte na mysli termínem „žvásty“, ale v každém případě platí: Vyberte si to, co považujete za správné – ale ověřte si tu správnost. Nebudu se s Vámi přít, že tématu nerozumím – když jsem se studiem o něm v mnoha článcích a knihách dlouho zabýval. Značná část článků byla na Arxivu. JE důležité, že se našli sekulární vědci (např. ti zmínění v článku). kteří považují velký třesk a inflaci za velký… Číst vice »
Foton
Foton

no a potom tu mame rozpinanie vesmiru, ktore uzko suvisi prave so singularitou

Rozpínanie vesmíru a singularita sú 2 naprosto odlišné veci. Vašimi šikovnými podvodmi sa však z toho snažíte urobiť jednu vec. Ste proste podvodníci. Raz darmo! Svoju povahu nezapriete.

rafael
rafael

Vaclav, viete preco Grygar a ini veriaci vedci zaoberajuci sa tymto vedeckym odborom nemaju problem ani s BB, ani s rozpinanim vesmiru? Lebo chapu tu temu ovela lepsie ako vy.

rafael
rafael

Vaclav a to je to, co je vynikajuce, ze je tu stale nejaky ten sposob falzifikacie, co ste predtym vycitali, ze nie je, sposob merania, ci spravneho merania, no a potom tu mame rozpinanie vesmiru, ktore uzko suvisi prave so singularitou a potom tu mame zvasty, ktore tu nesuvisia s nicim ,tak co si vybrat?

Václav Dostál
Václav Dostál
CMB a CIB CMB (mikrovlnné záření kosmického pozadí) i CIB (infračervené záření kosmického pozadí) mají charakteristiku záření černého tělesa. Oba (!) druhy záření kosmického pozadí. Tzn., že argumentování tou charakteristikou ve prospěch CMB jakožto reliktu velkého třesku padá, protože CIB ji má také. Pokud bychom brali onu charakteristiku jako podporu CMB = reliktní záření, pak musíme tvrdit i CIB = reliktní záření. Jinak řečeno buď jaou oba druhy záření kosmického pozadí reliktem velkého třesku nebo žádné. Jelikož CIB zřejmě NENÍ tím reliktem (kvůli své „teplotě“), pak ani CMB není tím… Číst vice »
Foton
Foton

Čo to tu skúšaš! -Každý odborný časopis podlieha istej ideológii. Tie vaše, ideológii evolučných báchoriek. Preto je jasné, že by sa z toho rýchlo vykrútili. (Ako najnovšie z výskumu Mary Higby Schweitzerovej). ….Rovnako ako veda za totalitného komunistického režimu podliehala komunistickým pohlavárom, tá vaša darwinkovým poklonkovačom. 😉

Čo ty vieš o fyzike… Nič!

rafael
rafael

tvoje ponimanie ako funguje fyzika, stratigrafia, datovanie, ludova slovesnost, ci cokolvek ine, nabada k dost vaznemu podozreniu, ze si si vytvoril samostatne vedne odbory zalozene na chachachalogii.

rafael
rafael

foton skus tuto svoju logicku(aj ked len tvoju a subj. zlataninu) poslat do odborneho casopisu a dufaj ze sa nezacnu vsetci hned smiat.

Foton
Foton
rafael Skúsim sa teda znížiť na úroveň intelektuálne menej vyspelého jedinca a vysvetliť to ešte raz: Keď vezmeme súčasnú teplotu reliktného žiarenia 2.73K a budeme Vesmír naspäť stláčať, dospejeme do bodu keď mal polomer 379000 svetelných rokov. To je hranica, pred ktorou už máme len plazmu. Na tejto hranici vzniklo reliktné žiarenie. Otázka: Keď nastal big bang, mal Vesmír polomer 379000 svetelných rokov? Očité svedectvá majú väčšiu výpovednú hodnotu, než (s)prosté výmyly nejakých snílkov za písacím stolom. Svedectvo Smitha má pre mňa ďaleko väčšiu cenu, než si myslíš (i keď… Číst vice »
rafael
rafael

Nie nebolo…
Leby ste ale vy mali mechanizmus na ocite svedectva, teda aspon taky ,ako kazda vedecka teoria, nemohlo by sa stat, ze niektore svedectva su ovela menej vierohodnejsie dokonca aj pre veriacicih.
Svedectva teda neprechadzaju ani verifikaciou, ani falzifikaciou a preto je doveryhodnost vzdy subjektivna zalozena na vychove, kulture atd.
Preto svedectvo isteho Smitha nema ziadnu cenu pre teba, zatial co pre mormona ano, aj ked ide o toho isteho hrdinu.

Foton
Foton

rafael
Už ti bolo vysvetlené a zdôvodnené, že reliktné žiarenie nedokazuje BB. Sedíš si na očoch?
Svedkovia:
Keby ste mali aspoň svedkov evolučných báchoriek, ale ani to nemáte. My máme aspoň svedkov. Vy máte len holé výmysly. 😉

rafael
rafael

svedkovia v knihe ozaj nemozu dolozit celosvetovu potopu,ani kreacionizmus a tebe to staci, reliktne ziarenie je ohromnym dokazom pre BB.
Coby kreacionisti dali aspon za stipku takehoto dokazu….

Foton
Foton
rafael Reliktné žiarenie nie je dôkaz Veľkého Tresku, ale len toho, že Vesmír bol kedysi menší a teplota v ňom tak vysoká, že hmota bola vo forme plazmy. Potom došlo rozpínaním k zníženiu teploty, dôsledkom čoho plazma skondenzovala do atomárnej hmoty. Tým sa oddelilo žiarenie od látky. Fotóny tohoto žiarenia stratili ďalším rozpínaním energiu, preto sa dnes nachádza v pásme mikrovĺn. …Rovnítko medzi „Reliktné žiarenie“ a „Dôkaz Big Bangu“ kladiete len vy, ľudia oklamaní evolučnou samostvoriteľskou báchorkou. Ak by niekto úspešne preukázal, že veľké množstvá funkčne špecifickej informácie môžu povstať… Číst vice »
rafael
rafael

Foton napadna paralela medzi nefalzifikovanim kreacionizmu a BB tu sice je, ale rozdiel je vo verifikacii, ta tu je vo forme reliktneho ziarenia, osviez mi prosim tu verifikaciu stvorenia, kedy dokonca podla teba prebieha neustale aj v tychto chvilach….

Foton
Foton

Rafael
Problém je v tom, že bludmi o Veľkom Tresku najprv nainfikovali celý západný svet. Bludy boli servírované tak, aby to verejnosť brala ako hotový fakt. A teraz sa snažíš toto vymývanie mozgov ospravedlňovať možnosťou falzifikácie. Svoje klamanie máte dobre zabezpečené.

rafael
rafael

Vaclav, takze co vas prinutilo dat sem ten clanok? Najprv som myslel, ze ste tym chceli dolozit, ze akakolvek nemoznost falzifikacie akejkolvek teorie zavana dogmatizmom, ale to by som vam asi velmi lichotil, ze ste si mozno v tomto kontexte urobil paralelu s kreacionistickou viziou.