Uniformitariánská záhada zarovnaných vysokohorských plošin

Jakob Haver Celosvětová Potopa 19 Komentářů

Michael J. Oard

Z creation.com přeložil Jakob Haver – 12/2017. Viz také michael.oards.net

Úvodní obrázek č. 1: Vápencová hora, severozápadní horské pásmo Wind River, Wyoming, USA. Sklon vrstev k západu je asi 40°, ale byly zarovnány na plocho.

Náhorní plošiny jsou společným znakem napříč po celé zemi.1,2 Ale pro světské badatele jsou tyto zarovnané povrchy často nepochopitelné, protože není vůbec neobvyklé najít je na vrcholcích nerovných hor (obrázek 1):

 • „Rozsáhlé plochy s nízkým topografickým sklonem na strmých horských pásmech, ať již tvořící rozsáhlé zarovnané plošiny nebo terasovité plochy na úbočích (pedimenty), jsou v horských pásmech široce rozšířené po celém světě.“3

Průzkumy Calveta a jeho týmu prokázaly četnost těchto plochých horských vrcholků po celém světě.3 Calvet také poukázal na to, že byly nalezeny dokonce na vrcholech několika z nejaktivnějších a rychle erodujících hor planety.

Uniformitariánští vědci neznají odpověď

Co dělá tyto zarovnané povrchy tak záhadné pro uniformitariánské vědce je to, že v současné době se netvoří a jejich poslední zformování se jeví jako nezávislé na proměnných, jako je litologie hornin a sklon sedimentárních vrstev.3 Autoři přiznávají, že tyto rovné plochy na vrcholu pohoří nemohou vysvětlit:

 • „Tak nízké spády jsou záhadné proto, že očekávaných ˃50 % celkové denudace (zarovnávání terénu) a 40 % chemické denudace se vyskytuje na nejstrmějších ~10 % kontinentálního povrchu Země, tj. zejména v horách …. To by mělo svědčit o tom, že šance na přetrvání zarovnaného terénu v horském prostředí jsou mizivé.“3

Některé názory byly svévolně zamítnuty

„Co dělá tyto zarovnané povrchy tak záhadné pro uniformitariánské vědce je to, že v současné době se netvoří a jejich poslední zformování se jeví jako nezávislé na proměnných.“

Je zajímavé, že i když sekulární vědci nedokážou vysvětlit rovinatost nebo erozi těchto ploch, nejsou otevření možnosti, že by to mohl být důsledek globální Potopy. Mé vysvětlení odmítají jednoduše proto, že jsem kreacionista, zde je poznámka v jejich textu: „(poznámka; zde budeme ignorovat kreacionistické pohledy na náhorní plošiny, např. michael.oards.net/)“.3 Stejně tak odmítli vysvětlení poskytnuté Ollierem a Painem, zjevně proto, že Ollier a Pain plně neakceptují tektonické pohyby desek.4 Ollier a Pain věří, že vrstvy byly nejprve zvrásněny, a pak zarovnány v miocénu, rané části pozdních třetihor, a pak byly globálně vyzdviženy během pliocénu a pleistocénu, velmi pozdních třetihor.5. Z tohoto důvodu byla většina zarovnání dokončena před zformováním pohoří.

Zarovnané plošiny a pedimenty byly vyřezány při ústupu Potopy

Vysvětlení Olliera a Paina týkající se časové posloupnosti, jak se formovaly horské plošiny, je obecně správné, ale již nedokážou udržet tyto rovné povrchy před erozí po miliony let, takže je pravděpodobné, že jejich chápání celkového časového rámce je špatné. Argument Calveta a jeho týmu je slabší než Ollierův a Painův, protože v tomto rámci žádným jasným způsobem nespojili rovinné plochy s jedinou událostí, dokonce ani se samostatným souborem příčin, a tak jsou při vysvětlování pozorovaných jevů nuceni uchýlit se k neznámým ‘okolnostem případ od případu’.3 Ve skutečnosti nemají žádnou představu o tom, jak vysokohorské rovinaté plochy vysvětlit.

Základním problémem jak pro Olliera a Paina, tak i pro Calveta a jeho tým, je dlouhý čas. Dlouhé věky zeslabují spojení mezi příčinami a důsledky natolik, že je prakticky nemožné stanovit příčinné souvislosti mezi pozorovanými účinky. Ovšem Potopa je konkrétní událost dostatečně krátká na to, aby umožnila výzkumnému pracovníkovi představit si hodnověrné příčinné souvislosti v pozorovaných geologických jevech a jejich vazbách, a také adekvátní příčiny pro jevy, které vidíme. Jinými slovy, pravděpodobnost popisu příčina-důsledek má větší šanci při zasazení do kontextu Noemovy Potopy.6

„Je zajímavé, že i když sekulární vědci nedokážou vysvětlit rovinatost nebo erozi těchto ploch, nejsou otevření možnosti, že by to mohl být důsledek globální Potopy.“

Pokud tedy jde o vysokohorské rovinaté plochy, lze je nejlépe vysvětlit jako důsledek Ústupové fáze Potopy. Během ústupu vod Potopy kontinenty a hory vzrostly spolu s množstvím eroze.1,2,7 Dá se očekávat, že v průběhu elevace horstev budou prudké proudy vody zarovnávat a erodovat vrcholky horstev. Pokračující zdvihání hor a vyrývání koryt rozdělí velké zarovnané plochy do izolovaných zbytků v blízkosti vrcholků hor. V nižších polohách tato eroze rozdělí zarovnané plochy do velkých oblastí, jako jsou roviny a náhorní plošiny, v závislosti na velikosti elevace. Hlavní události tohoto charakteru nastaly během Slábnoucí fáze Potopy nebo ve fázi Tvorby velkých vodních ploch Potopy.8

Jak se hory a náhorní plošiny objevily nad vodami Potopy, voda si musela vyrývat kanály dolů do údolí. V horských údolích rychle proudící voda do klesajících oceánských pánví zarovnávala nerovné povrchy podél okrajů hor, zvané pedimenty (kamenité plochy s nízkým sklonem, často na úbočích hor).1,2,9 Zarovnané plochy a pedimenty stále existují, protože k jejich zničení erozí nebyl dostatek času, a to zejména v suchých až polosuchých oblastech. Nedostatek eroze je jen dalším důkazem, že hluboké věky jsou špatnou konstrukcí a že náhorní plošiny jsou velmi mladé.

Ollier a Pain by datovali náhorní plošiny do středního kenozoiku (třetihory). Calvet s kolegy by je také většinou datovali do kenozoiku: „Přítomnost erodovaných ploch v mnoha pohořích kenozoického věku vzbuzuje problémy [zvýraznění přidáno]“.3. Vůči této koncepci stojí biblický rámec, ve kterém k velkému zvedání pohoří a zarovnávání povrchu docházelo v druhé polovině Potopy v průběhu odtoku jejích vod10 nebo v Ústupové fázi.7 To by znamenalo velmi pozdní hranici mezi Potopou v třetihorách a fází po Potopě v oblastech se zarovnaným terénem a pedimenty, přistoupíme-li kvůli možnosti diskuze na evolucionistický časový geologický rámec.

Odkazy a poznámky

 1. Oard, M.J., Flood by Design: Receding Water Shapes the Earth’s Surface, Master Books, Green Forest, AR, 2008.
 2. Oard, M.J., ebook, Earth’s Surface Shaped by Genesis Flood Runoff, 2013, michael.oards.net/GenesisFloodRunoff.htm.
 3. Calvet, M., Gunnell, Y. and Fariness, B., Flattopped mountain ranges: their global distribution and value for understanding the evolution of mountain topography, Geomorphology 241:255, 2015.
 4. Ollier, C. and Pain, C., The Origin of Mountains, Routledge, London, 2000.
 5. Oard, M.J., The Mountains Rose: Review of Cliff Ollier and Colin Pain, The Origin of Mountains, Creation 16(3):40–43, 2002.
 6. Dobrý příklad tohoto je zdokumentován Reedem, J.K., Changing paradigms in stratigraphy—a quite different way of analyzing the record, Creation 30(1):83–88, 2016.
 7. Oard, M.J., Surficial continental erosion places the Flood/post-Flood boundary in the late Cenozoic, Creation 27(2):62–70, 2013.
 8. Walker, T., A Biblical geological model; in: Walsh, R.E. (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Creationism, technical symposium sessions, Creation Science Fellowship, Pittsburgh, PA, pp. 581–592, 1994.
 9. Oard, M.J., Pediments formed by the Flood: evidence for the Flood/post-Flood boundary in the late Cenozoic, Creation 18(2):15–27, 2004.
 10. Oard, M.J., The Flood/Post-Flood Boundary Is in the Late Cenozoic with Little Post-Flood Catastrophism, 2014, oards.net/PostFloodBoundary

 

19
Komentujte

Please Přihlásit to comment
16 Comment threads
3 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
5 Comment authors
admintriturussLentilkajhk - vlastapavelkabrt Recent comment authors
  Subscribe  
Upozornit na
pavelkabrt

Lentilka
Diskutovat nemá cenu.
To je snad jediná pravda, kterou jste zde zatím byl schopen napsat. PK

Lentilka
Lentilka

PK
Dal jsem na vaši radu a pročetl onu „nejlepší prokazatelnost potopy“ a opravdu jsem prozřel! Už je mi to jasné. Diskutovat nemá cenu.

trituruss
trituruss

Mrzí mě, žes mě opět nepochopil Pavle, nezlob se, ale někdy mám pocit, že už nesnešeš nic jiného než jen chválení, tedy ani konstruktivně míněnou kritiku. Jinak jsi hned uštěpačný a jedovatý. Nemusíš být hned nepříjemný, copak to tvá pokora nesnese ? To jen utvrzuje můj dlouhodobý pocit, že sem krom lechtání uší nemá cenu nic psát. Přitom já to myslel dobře – ku prospěchu argumentace ve prospěch potopy, za účelem jejího posílení a zkvalitnění. Pokud se opravdu v případě těch hor popsaných v jejich článku jedná o klasické stolové… Číst vice »

pavelkabrt

Lentilka
Odpovědět na co? Nějak nerozumím. Já si počkám na tu nejlepší prokazatelnost globální potopy.

Admin asi tuší, kdo je Lentilka. Já jen vím, že je to někdo, kdo ani neví, co psal a co mu bylo odpověděno. A je to někdo, kdo „nějak nerozumí“ – to je běžný spojovací znak členů evoluční party. Nerozumím, nechápu, o čem to mluvíte? Chachacha. PK

pavelkabrt

Lentilka
Nechcete dovybavit svůj argumentační rejstřík
Nechcete se podívat, na kterých webových stránkách píšete svoje výkřikové komentáře? Co kdybyste si například otevřel na těchto stránkách téma „Celosvětová potopa“ (sloupec zde vpravo), kde je kolem 50 článků. Nebo mám jejich obsah pro Vás zkopírovat sem, do komentáře? To by mi admin dal za uši. PK

admin

Lentilka
Ale dobře víte, na co odpovědět – přece na mou otázku „Nechtěl byste Lentilko poněkud dovybavit svůj argumentační rejstřík?
Řekl jste předtím jen „Ono právě na té Vidouli je docela dobře vidět, že to je trochu složitější a delší proces a těch „potop“ bylo několik.“

Na Vidouli může být vidět ledacos, složitější je taky kdeco. Takže CO vidíte na Vidouli, V ČEM KONKRÉTNĚ je to složitější a Z ČEHO USUZUJETE na několik potop.

Lentilka
Lentilka

Admin:
Odpovědět na co? Nějak nerozumím. Já si počkám na tu nejlepší prokazatelnost globální potopy.

admin

Lentilka
Odpovězte nejprve vy – zatím jste nám jen romanticky sdělil, že při svých zasněných toulkách po Vidouli se vám zdá o opakujících se potopách během prvomájového průvodu. Tak se rychle vzpamatujte, nebo tu na vás všem prásknu, jak to bylo tenkrát doopravdy s těmi transparenty. My se přece dobře známe, viďte.

Lentilka
Lentilka

PK
„Celosvětová potopa Noemových dnů je jednou z nejlépe prokazatelných událostí v celé historii světových dějin“
Opravdu? Nechcete dovybavit svůj argumentační rejstřík, tohle heslo je tak hodno na transparent prvomájového průvodu.

pavelkabrt

Nechtěl byste Lentilko poněkud dovybavit svůj argumentační rejstřík? Lentilka by jistě chtěl, ale ono to není tak lehké, dávat fakta. Snazší je vysílat bezzubé výkřiky a stranická evolucionistická hesla. Zde je pár příkladů z jedné školy sedmnáctiletých studentů! Přečtěte si dobře otázku a všimněte si těch „pádných a věcných“ odpovědí: Otázka: Pozorujeme, že se hmotné soustavy samy od sebe (samovolně) vyvíjejí, stávají složitějšími a více funkčními? Odpovědi 8 studentů: – Ano, pozorujeme, celá naše společnost se vyvíjí – Bůh nám původně tvrdil, že zem je plochá – Nechápu – A… Číst vice »

admin

Lentilka
je to trochu složitější a delší proces

Jsou ti, co několika slovy řeknou všechno.
Potom jsou takoví, co mnohými slovy neřeknou vůbec nic.
Ovšem jsou také ti, kteří několika slovy neřeknou taky vůbec nic.

Nechtěl byste Lentilko poněkud dovybavit svůj argumentační rejstřík?

Lentilka
Lentilka

PK
Ono právě na té Vidouli je docela dobře vidět, že to je je trochu složitější a delší proces a těch „potop“ bylo několik.

pavelkabrt

trituruss
Opět – mohlo to tak i být, ale jednoznačný důkaz nemáme..

Existuje ještě hodně lidí, kteří nevědí, že minulost a děje v ní nepodléhají ani falzifikaci ani verifikaci. Takže jednoznačné důkazy prostě neexistují z principu vědy. Bylo by zajímavé, co by trituruss považoval za takový „jednoznačný“ důkaz, možná by nám to tu mohl napsat. A vzápětí ten svůj „jednoznačný“ důkaz si sám napadnout a zpochybnit, určitě by to dokázal. PK

trituruss
trituruss

AD : „Dá se očekávat, že v průběhu elevace horstev budou prudké proudy vody zarovnávat a erodovat vrcholky horstev.“ To je logika předpokladu, která ale opět sama o sobě nic nedokazuje. Jak může někdo vědět, co se by se dalo během potopy „očekávat“, když u ní nikdo nebyl, aby mohl změřit síly a jejich druh, které mohly působit ? Vycházet lze jen z dnešních mnohem menších analogií (analogiemi často argumentují i evolucionisté a materialističtí geologové), ale v logice argumentace opět platí, že analogie samy o sobě nic nedokazují, mohou být… Číst vice »

trituruss
trituruss

Několik konstruktivních poznámek ke stylizaci některých tvrzení v článku : ačkoli ten článek na kreacionismu samozřejmě nakonec dochází k určitému závěru v souladu s kreací (ale to dělají jakékoli články, vždy závěr odráží názor autora, který více preferuje určitý typ důkazů a interpretace než jiné, tedy ty, které více nahrávají jeho pohledu), tak i tento článek zapadá do změny článků na kreacionismu posledních měsíců. Ta změna k lepšímu je alespoň v tom, že bez ohledu na závěr umožňuje srovnat některé konkurenční teorie výkladu vzniku takových geologických formací, byť s nimi… Číst vice »

pavelkabrt

Lentilka
od takového povšechného pohledu bez toho, aby se to nějak více zkoumalo

Povšechný je Váš komentář, určitě ne článek. PK

Lentilka
Lentilka

„od takového povšechného pohledu bez toho, aby se to nějak více zkoumalo.“
Právě že je třeba to více zkoumat! Když se procházím po Vidouli, krásné stolové hoře na okraji Prahy, lze vyčíst více.

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Jinými slovy, pravděpodobnost popisu příčina-důsledek má větší šanci při zasazení do kontextu Noemovy Potopy.

ano, myslím, že o to právě jde. Je to mnohem pravděpodobnější a rozumnější možnost – než miliardy let už právě jen od takového povšechného pohledu bez toho, aby se to nějak více zkoumalo.

pavelkabrt

Celosvětová potopa Noemových dnů je jednou z nejlépe prokazatelných událostí v celé historii světových dějin, hned po stvoření. Jen oslepený člověk to nechce připustit. Proto apoštol Petr, jako jedno ze znamení konce světa, uvádí popírání Potopy. Jak Potopa, tak i její popírání, jsou silnými svědky pravdivosti Bible. PK